LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarieannons
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 3 Apr 1996 11:38:00 -0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (23 lines)


KIBIC (Karolinska institutets bibliotek och informationscentral)
ledigf|rklarar ett 6 m}naders vikariat, vilket med stor sannolikhet
kommer att |verg} tilll fast tj{nst som
BIBLIOTEKARIE
Arbetsuppgifter: Delta i bibliotekets allm{nna verksamhet som
tj{nstg|ring i l}neexpeditionen, anv{ndarundervisning och datorbaserad
informationss|kning. Tj{nsten har specielll inriktning mot IT-
verksamhet.
Placering vid Novumbiblioteket.
Kvalifikationer: Akademisk examen. Biblioteksh|gskola. God k{nnedom om
datoriserade bibliotekssystem och informationsteknisk utveckling.
Erfarenhet av datorbaserad informationss|kning. Akademisk utbildning
inom n}got av Karolinska institutes {mnesomr}den {r meriterande.
F|rutom de formella meriterna kr{vs god samarbetsf|rm}ga,
initiativf|rm}ga samt f|rm}ga att arbeta sj{lvst{ndigt.
Tilltr{de: Snarast eller enligt |verenskommelse.
Upplysningar: Avd.dir Kerstin Rundberg tel: 08/ 779 71 64
Fackliga f|retr{dare: SACO Lena Agns{ter, tel: 08/ 772 66 61, TCO
Christina Pettersson. Tel: 08/ 779 71 65
Ans|kan: Ans|kan j{mte styrkt meritf|rteckning och de handlingar i
|vrigt s|kanden |nskar }beropa skall inges till Karolinska institutets
Novumbibliotek, Novum Huddinge  sjukhus, 141 86 Huddinge senast 1996-
05-06.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager