LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Utbildning i fjärrlån
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 24 Apr 1996 14:21:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (92 lines)


>>Förlåt alla BIBLISTARE!

Av misstag skickade jag svarade ut på BIBLIST istället för till Agneta direkt!
Dumt av mig men ibland går det litet fort!
Hälsn

Barbro TerlingHej Agneta!
>Tack för senast! Det var en givande dag och Mary Jackson är ju bra på att
>få oss att tänka!
>
>Hät kommer äntligen några synpunkter på den utbildning i fjärrlån som du
>talar om nedan.
>Vi tycker att det vore bra med en sådan utbildning och i så fall på 2 dagar. D
>Vi vill också påpeka att bristande kunskaper i de gamla tryckta
>bibliografierna som vi trots allt ibland måste använda vid beläggning.
>
>Vi tycker också att detta vore något för distansutbildning på Internet!
>Jmfr Blaiselines utbildning på Internet! Den är upplagd i etapper med
>instruktiva delar som man hämtar hem och arbetar med!
>
>Ja detta var våra synpunkter från Göteborgs Ub
>
>Hälsn
>Barbro
>
>
>Vid det senaste mötet med BIBSAM:s referensgrupp för fjärrlån diskuterades
>>eventuellt behov av en grundutbildning i dokumentleverans och fjärrlån.
>>Behovet av en basutbildningav detta slag har enligt vår bedömning ökat i
>>takt med att bibliotekarieutbildningen blivit allt mera akademisk och
>>forskningsinriktad. Framför allt behövs en utbildning som inriktar sig på
>>nya arbetssätt och metoder inom fjärrlån.
>>Vi diskuterade hur utbildningen skulle kunna ordnas. BIBSAM är villigt att
>>fungera som administratör men utbildningen skulle lämpligen ordnas "under
>>levande former" på några utvalda bibliotek.
>>Vi diskuterade praktiska frågor angående innehåll och längd på
>>utbildningen. Vi konstaterade att en kort översiktlig kurs av det praktiska
>>arbetet i fjärrlån med allt vad det innebär av databasanvändning och
>>elektroniska beställningsrutiner vore realistiskt. För en så pass
>>översiktlig kurs skulle en dag kunna räcka.
>>Vi är angelägna att fånga in era synpunkter i frågan:
>>
>>Finns det behov av en utbildning?
>>Hur många från er organisation kan tänkas vara intresserade?
>>Längd på utbildningen?
>>Innehåll?
>>
>>Hör av er med synpunkter direkt till Agneta Lindh på BIBSAM.
>>Email: [log in to unmask]
>>
>>För BIBSAM:s referensgrupp för fjärrlån
>>Agneta Lindh
>>***********************************************************************
>>Agneta Lindh
>>Executive officer
>>
>>Royal Library
>>BIBSAM
>>Office for National Planning and Co-ordination
>>P.O Box 5039
>>S - 102 41 Stockholm
>>Sweden
>>Phone: +46 8 463 42 69
>>        070-577 02 297
>>Fax:    +46 8 463 42 74
>>E-mail  : [log in to unmask]
>>
>>***********************************************************************
>
>________________________________________
>    Barbro Terling [log in to unmask]
>    Head, Circulation and Reference Dept.
>    Goteborg University Library, Biomedical Library
>    Medicinaregatan 4  S-413 90 Goteborg  Sweden
>    Phone: +46 (0)31 773 30 14
>    Fax:  +46 (0)31 773 37 46
>    HTTP: www.ub.gu.se/Gm/biomed.html
>        _________________________________________

________________________________________
        Barbro Terling [log in to unmask]
        Head, Circulation and Reference Dept.
        Goteborg University Library, Biomedical Library
        Medicinaregatan 4  S-413 90 Goteborg  Sweden
        Phone: +46 (0)31 773 30 14
        Fax:  +46 (0)31 773 37 46
        HTTP: www.ub.gu.se/Gm/biomed.html
                _________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager