LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Utbildning i fjärrlån
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 24 Apr 1996 13:21:52 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (72 lines)


>Hej Agneta!
Tack för senast! Det var en givande dag och Mary Jackson är ju bra på att
få oss att tänka!

Hät kommer äntligen några synpunkter på den utbildning i fjärrlån som du
talar om nedan.
Vi tycker att det vore bra med en sådan utbildning och i så fall på 2 dagar. D
Vi vill också påpeka att bristande kunskaper i de gamla tryckta
bibliografierna som vi trots allt ibland måste använda vid beläggning.

Vi tycker också att detta vore något för distansutbildning på Internet!
Jmfr Blaiselines utbildning på Internet! Den är upplagd i etapper med
instruktiva delar som man hämtar hem och arbetar med!

Ja detta var våra synpunkter från Göteborgs Ub

Hälsn
Barbro


Vid det senaste mötet med BIBSAM:s referensgrupp för fjärrlån diskuterades
>eventuellt behov av en grundutbildning i dokumentleverans och fjärrlån.
>Behovet av en basutbildningav detta slag har enligt vår bedömning ökat i
>takt med att bibliotekarieutbildningen blivit allt mera akademisk och
>forskningsinriktad. Framför allt behövs en utbildning som inriktar sig på
>nya arbetssätt och metoder inom fjärrlån.
>Vi diskuterade hur utbildningen skulle kunna ordnas. BIBSAM är villigt att
>fungera som administratör men utbildningen skulle lämpligen ordnas "under
>levande former" på några utvalda bibliotek.
>Vi diskuterade praktiska frågor angående innehåll och längd på
>utbildningen. Vi konstaterade att en kort översiktlig kurs av det praktiska
>arbetet i fjärrlån med allt vad det innebär av databasanvändning och
>elektroniska beställningsrutiner vore realistiskt. För en så pass
>översiktlig kurs skulle en dag kunna räcka.
>Vi är angelägna att fånga in era synpunkter i frågan:
>
>Finns det behov av en utbildning?
>Hur många från er organisation kan tänkas vara intresserade?
>Längd på utbildningen?
>Innehåll?
>
>Hör av er med synpunkter direkt till Agneta Lindh på BIBSAM.
>Email: [log in to unmask]
>
>För BIBSAM:s referensgrupp för fjärrlån
>Agneta Lindh
>***********************************************************************
>Agneta Lindh
>Executive officer
>
>Royal Library
>BIBSAM
>Office for National Planning and Co-ordination
>P.O Box 5039
>S - 102 41 Stockholm
>Sweden
>Phone: +46 8 463 42 69
>        070-577 02 297
>Fax:    +46 8 463 42 74
>E-mail  : [log in to unmask]
>
>***********************************************************************

________________________________________
        Barbro Terling [log in to unmask]
        Head, Circulation and Reference Dept.
        Goteborg University Library, Biomedical Library
        Medicinaregatan 4  S-413 90 Goteborg  Sweden
        Phone: +46 (0)31 773 30 14
        Fax:  +46 (0)31 773 37 46
        HTTP: www.ub.gu.se/Gm/biomed.html
                _________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager