LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Expertis efterlyses av EU
From: Jan Hagerlid <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 19 Jan 1996 11:05:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Inom EUs telematikprogram s=F6ker man efter expertis f=F6r att delta i
utv=E4rderingar av projektans=F6kningar och i de =E5rliga uppf=F6ljningarna=
 av
p=E5g=E5ende projekt. Inom telematik ligger biblioteksprogrammet, men ocks=
=E5 en
rad andra intressanta program som handlar om IT-till=E4mpningar t.ex. vad
g=E4ller utbildning, forskning, st=F6d till handikappade, h=E4lsov=E5rd etc.=
 samt
ett program om elektronisk publicering. Nu inbjuder man alla som =E4r
intresserade av att arbeta tillf=E4lligt som experter att anm=E4la sitt=
 intresse.
Kraven =E4r att man ska ha en universitetsexamen, kunna styrka minst 5 =E5rs
yrkeserfarenhet inom n=E5got av omr=E5dena inom programmet (t.ex. bibliotek)=
 som
en avancerad anv=E4ndare av IT-till=E4mpningar, som en f=F6rmedlare av=
 IT-baserade
(telematic) tj=E4nster eller som forskare/analytiker inom omr=E5det, kunna=
 ange
t=E4nkbart framtida engagemang i n=E5got projekt inom telematikomr=E5det f=
=F6r att
undvika intressekollissioner (det =E4r allts=E5 inget f=F6rbud att delta=
 sj=E4lv i
ett EU-projekt)samt ha tillg=E5ng till elektroniska n=E4tverkstj=E4nster.
Kommissionen betalar f.n. 250 ECU/dag (dagskurs 1 ECU =3D ca 8,5 kr) till
enskilda personer eller 450 ECU/dag till din institution eller f=F6retag.
D=E4rtill betalas givetvis ocks=E5 resor och uppeh=E4lle. Vid utv=E4rderinga=
r av
ans=F6kningar brukar alla experter jobba koncentrerat i Luxemburg eller
Bryssel n=E5gon vecka, arbetet med projektuppf=F6ljningar =E4r mer utspritt.=
 Det
=E4r, enligt dem som varit med, kr=E4vande men ocks=E5 mycket intressant och=
 l=E4rorikt!
Man tar emot anm=E4lningar =E4nda fram till den 31/12 1997, men ett f=F6rsta=
 urval
g=F6rs p=E5 grundval av de ans=F6kningar som kommit in senast den 15 mars=
 1996.=20
Det =E4r mycket angel=E4get att svensk biblioteksexpertis blir v=E4l=
 f=F6retr=E4dd!
Det g=E5r att best=E4lla denna utlysning fr=E5n mig p=E5 BIBSAM, men man kan=
 ocks=E5
v=E4nda sig direkt till f=F6ljande adress, uttrycka sitt intresse och be om
ans=F6kningshandlingar. Gl=F6m dock inte att uppge fullst=E4ndiga=
 adressuppgifter
inkl fax och e-post. Allts=E5, v=E4nd dig till:
European Commission, DGXIII/C-1, for the attention of Mr Andr=E9 Vits, rue=
 de
la Loi/Wetstraat 200 (BU29 4/81), B-1049 Bruxelles/Brussel (v=E4lj n=E5got!)=
.
Fax: +32-2-295 23 54. E-post: [log in to unmask]   =20
M v h=20
Jan Hagerlid

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager