LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:
From: Inger Klondiras <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Jan 1996 15:15:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


Studenternas bibliotek!

BIBSAM:s fem rapporter, dvs. delstudie nr. 1-4, plus nr. 5, slutrapporten
g=E5r =E5t som sm=F6r! Vi planerar d=E4rf=F6r en tilltryckning. Best=E4ll=
 nu, s=E5 vet vi
hur m=E5nga ex som beh=F6ver tryckas upp.=20

Som tidigare annonserat betingar alla fem studierna tillsammans 200:-.
(Eller 50 kr/st)

M=E4ngdrabatt till st=F6rre best=E4llningar enligt f=F6ljande:
10-29 upps=E4ttningar av rapporten ges 25% rabatt, 30-59 upps=E4ttningar=
 ges
50% rabatt, 60 och fler ges 60% rabatt.

Av v=E5rt befintliga lager levererar vi naturligtvis delrapporterna 1-4 s=E5
snart vi f=E5r er best=E4llning. Slutrapporten ber=E4knas komma fr=E5n tryck=
 i
slutet av januari.

De olika studierna =E4r f=F6ljande och kan best=E4llas fr=E5n BIBSAM: Tel.=
 08-463 44
37, 08-463 42
72, fax. 08-463 42 74, e-mail: [log in to unmask]

Delstudie 1-P=E5 lika villkor? En kartl=E4ggning av de svenska
h=F6gskolebibliotekens resurser. Av
Jakob Harnesk, BIBSAM

Delstudie 2-Tusen studenter om biblioteket - vanor, attityder och krav. Av
Lars H=F6glund, m.fl.
Avd. f=F6r biblioteks- och informationsvetenskap, G=F6teborgs universitet

Delstudie 3-H=F6gskolebiblioteket i en l=E4rande milj=F6. Av Krister Hansson=
 och
Kerstin Simberg,
H=F6gskolan f=F6r l=E4rarutbildning i Stockholm

Delstudie 4-Babels bibliotek. Informationsteknik ur studentperspektiv. Av
Frans Lettenstr=F6m,
BIBSAM

Slutrapport-Studenternas bibliotek. En analys av h=F6gskolebibliotekens
utveckling. Av Jan
Hagerlid, BIBSAM

=20
***************************************************************
Royal Library      E-mail: [log in to unmask]
P.O Box 5039            =20
S - 102 41 Stockholm =20
                        Telephone : +46 - 8 463 42 72
Sweden         Fax    : +46 - 8 463 42 74
***************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager