LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: FFA soeker bibliotekarie
From: Ingemar Lekteus <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Nov 1995 16:54:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


FFA söker bibliotekarie
=======================

Flygtekniska Försöksanstalten i Bromma är landets centrala instans för
flygteknisk forskning och provning. FFAs verksamhet, som huvudsakligen är
inriktad på uppdrag för svensk och utländsk flyg- och rymdindustri,
omfattar även provning och beräkningar för energi, transport- och
tillverkningssektorn. Verksamhetsområdena är experimentell och
beräkningsaerodynamik, vindkraft, hållfasthet, akustik och
flygsystemteknik. FFA är också riksmätplats för tryck. Vi har ca 190
anställda.

Biblioteket
-----------
Biblioteket betjänar i första hand anställda vid FFA. Verksamheten har
under de senaste åren moderniserats och datoriserats. Fast
Internet-anslutning finns. Lokalerna har nyligen renoverats och utökats och
fått ny ljus och trevlig inredning.

Arbetsuppgifter
---------------

Arbetsuppgifterna omfattar huvuddelen av de uppgifter som kan förekomma i
ett forsknings- eller företagsbibliotek, såsom informationssökning i
databaser, tidskriftshantering, arbete i låneexpeditionen och
marknadsföring av bibliotekets tjänster.

Bakgrund
--------

Bibliotekshögskola och flera års erfarenhet från företagsbibliotek eller
forskningsbibliotek gärna med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.
Det är viktigt att du har intresse för och erfarenhet av modern
informationsteknik. Goda kunskaper i engelska krävs.

Du bör vara serviceinriktad och gilla att hjälpa kunderna, interna såväl
som externa. Kreativitet, initiativ- och samarbetsförmåga är andra viktiga
egenskaper.

Upplysningar och ansökan
------------------------

Upplysningar om tjönsten lämnas av Ingemar Lekteus <[log in to unmask]> och
Ann-Marie Lindholm <[log in to unmask]>. Fackligt ombud SACO är Björn Palmberg
<[log in to unmask]>. Samtliga nås på telefon 08 - 6341000.

Ansökan, som skall märkas med ref nr 556, skall vara inkommen till FFA, Box
11021, 16111 Bromma senast 1995-12-04. Bifoga meritförteckning och kopior
av betyg samt övriga handlingar som du vill åberopa.

M v h

Ingemar Lekteus

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager