LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017
From: Tommy Bildström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 May 2019 13:42:55 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


Min personliga bild stämmer inte riktigt överens med den jag beskrivit nedan.  Jag tror, tyvärr, att det du säger om lönen faktisk stämmer. Av någon anledning verkar män ha lättare att bli chefer också? 

Jag håller verkligen med om att det är intressant att diskutera, särskilt då jag själv inte är så säker på att bilden stämmer. 

/ Tommy 

 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> För Maria Grennall
Skickat: den 20 maj 2019 15:24
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017

Hej!

Så intressant att läsa om er bild av manliga bibliotekarier som diskriminerade. Kanske kommer det fler mejl på temat. 

Visst är det fler kvinnor än män som söker sig till yrket, men min uppfattning är inte att män skulle vara utsatta på något sätt utan tvärtemot att män är både efterfrågade och uppskattade. Det var vanligt med jobbannonser där biblioteken skrev "vi ser gärna manliga sökande" just för att de ville "jämna till" arbetsstyrkan (detta var några år tillbaka, sker kanske inte längre). Enligt DIK:s lönestatistik tjänar dessutom manliga bibliotekarier i genomsnitt mer per månad än sina kvinnliga kollegor på samma typ av tjänster!

Jag håller dock starkt med om att vi behöver mångfald - på olika sätt - i biblioteksvärlden.

Med vänliga hälsningar
Maria Grennall
Bibliotekarie

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
Planering och samordning
Postadress: Box 135, 751 04  Uppsala
Besöksadress: von Kraemers allé 19, Arkivcentrum
Tfn: 0767-677841
E-post: [log in to unmask]   

www.sprakochfolkminnen.se 
……………………………………...................-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> On Behalf Of Tommy Bildström
Sent: den 20 maj 2019 09:32
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017

Det är ett känsligt ämne och när jag jobbade som tillförordnad chef  (folkbibliotek) fick jag faktiskt ett klagomål från en sökande som påstod att det var väldigt mycket svårare att få jobb som man i just vår region. Jag tog klagomålet på allvar och jag tror faktiskt att det finns vissa strukturer i hur man anställer som vi borde se över, och det ganska ordentligt. Jag kontaktade faktiskt facken och jag skulle egentligen vilja ha en liten undersökning som kunde visa på hur många arbetslösa män som är bibliotekarier och om den är oproportionerligt stor. Jag känner personligen några utbildade bibliotekarier (både kvinnor och män, mest män kanske) som återvänt till industriarbete då man inte haft möjlighet att haka sig fram på bemanningsföretag. Oftast har dom familj och barn. Vilket i sådana fall skulle innebära att vi missar pappor och mammor som har en bakgrund i industrin. I sådana fall är det obra (som vi säger här uppe). Problemet !
 är att detta är anekdotisk bevisföring och man skulle behöva undersökningar ger verkliga fakta. 

När det gäller läsning, läsande förebilder, språk och vårt kulturuppdrag så vill vi såklart också ha en mångfald bland personalen. Det behöver egentligen inte vara direkt kopplat till kön, men givetvis är det önskvärt om man har en stor bredd och är förankrad i något sorts snitt av populationen? 

Jag tycker att vi ska välkomna en granskning. Vi vill bli bättre. 

Mvh Tommy Bildström
Bibliotekschef Nordmaling 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> För Jan Szczepanski
Skickat: den 18 maj 2019 23:14
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017

Klipp:

Det skiljer i andel anställda kvinnor och män mellan olika bibliotekstyper. Åtta av tio årsverken på folk-, skol- och sjukhusbiblioteken är utförda av kvinnor. Två tredjedelar av personalen på forskningsbiblioteken är kvinnor.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik/hamta-ut-statistik/statistikrapporter.html

I tjugo år har jag pekat på detta missförhållande men ingenting har skett.Ingen har reagerat, Ingen har utrett. Ingen har varit intresserad.
Våra organisationer har varit tysta.

Men i dessa tider av normbrytande och värdegrunder kunde man tycka att jämställdhet även skulle kunna innefattar personalsammansättningen på biblioteken kunde vara av intresse. Ute i samhället är detta sedan länge en väldigt viktig fråga. Behövs manliga bibliotekarier? Denna lilla utsatta och diskrimineradde grupp? Var är jämställdheten? Den anses vara till nytta och glädje på varje arbetsplats. Extrema snedfördelningar anses inte vara eftersträvansvärda.

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager