LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Biblioteksstatistik år 2017
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 18 May 2019 23:13:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (29 lines)


Klipp:

Det skiljer i andel anställda kvinnor och män mellan olika
bibliotekstyper. Åtta av tio årsverken på folk-, skol- och
sjukhusbiblioteken är utförda av kvinnor. Två tredjedelar av
personalen på forskningsbiblioteken är kvinnor.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik/hamta-ut-statistik/statistikrapporter.html

I tjugo år har jag pekat på detta missförhållande men ingenting har
skett.Ingen har reagerat, Ingen har utrett. Ingen har varit
intresserad.
Våra organisationer har varit tysta.

Men i dessa tider av normbrytande och värdegrunder kunde man tycka att
jämställdhet även skulle kunna innefattar personalsammansättningen
på biblioteken kunde vara av intresse. Ute i samhället är detta sedan
länge en väldigt viktig fråga. Behövs manliga bibliotekarier? Denna
lilla utsatta och diskrimineradde grupp? Var är jämställdheten? Den
anses vara till nytta och glädje på varje arbetsplats. Extrema
snedfördelningar anses inte vara eftersträvansvärda.

Jan

-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager