LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Digiteket
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 May 2019 15:41:32 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Jo, jag tackar! Storartat Staffanstorp!

– Digitek är en helt ny idé som jag inte tror finns i någon annan
kommun, säger Maria Heimer, projektledare på enheten Barn- och
utbildning i Staffanstorps kommun.
Kommunen har fått ett statligt bidrag på 1,2 miljoner från
Specialpedagogiska skolmyndigheten för att bygga upp ett skoldatatek,
som ska samla kompetens och resurser inom it, digitala lärarresurser
och skolbibliotek.
– Men vi vill göra så mycket mera, säger Maria Heimer entusiastiskt
och beskriver en verksamhet som består av tre ben.
Ett är alltså skoldatateken, där elever med särskilda behov ska kunna
prova ut specialverktyg.
– Det kan vara hjälpprogram som talsyntes för elever med
lässvårigheter, stavningsprogram och liknande, säger Maria Heimer.
– Dessa hjälpmedel kan ju egentligen vara till nytta för alla elever, menar vi.
Ett andra ben är utvecklingen av skolbiblioteken, som enligt nya
statliga regler måste finnas på alla skolor efter 1 juli i år.
Tredje benet är den digitala kompetens som redan finns i kommunen och
bäddat för it-satsningar som läsplattor i förskolor och bärbara
datorer i skolorna.
– Digiteket ska vara samlingspunkten där det finns spetskompetens, där
elever och lärare ska kunna få råd och stöd och där man bedriver
omvärldsbevakning, säger Jens Jording, utbildningsstrateg i kommunen.
– Egentligen handlar det inte bara om teknik. it är bara farkosten vi färdas på.
Digiteket ska ha tre heltidstjänster. En ingår i skolornas
resurscentrum, de andra ska syssla med skolbiblioteksutveckling och
IT-pedagogik.
Rekryteringen har redan inletts. Jens Jording räknar med att digiteket
ska vara igång till hösten i lokaler i Brågarpshuset vid
Järnvägsgatan, där komvux tidigare huserade.
Utbildningsstrategerna föreslår att barn- och ungdomsnämnden avsätter
600 000 kronor till uppbyggnaden av digiteket under 2012. De vill även
att 800 000 kronor reserveras i nästa års budget för att säkerställa
att digiteket blir permanent.

https://www.sydsvenskan.se/2012-03-14/digitek-ska-vassa-skolors-it-kompetens

Från KB:s hemsida

Digiteket är en lärplattform som kommer finnas tillgänglig från om med
slutet av augusti. Med Digitekets lärresurser kan du skräddarsy ditt
lärande utifrån dina behov och uppdrag.

På lärplattformen kommer du kunna fördjupa dina digitala kompetenser,
som på olika sätt är förutsättningar för att kunna delta, förhålla sig
kritisk till och själv bidra till utvecklingen av samhället.

Digitekets lärresurser kan användas både på egen hand och tillsammans
med en grupp kollegor.

Vi kommer även att visa Digiteket vid en särskild visning av Digidel
Helsingborg på torsdagen 16 maj kl. 17.30-19.00.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2019-05-13-smyg-vis-ning-av-digi-te-ket-pa-bibli-o-teks-da-gar-na-i-helsing-borg.html

Jan-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager