LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017
From: Tommy Bildström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 May 2019 07:31:31 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Det är ett känsligt ämne och när jag jobbade som tillförordnad chef  (folkbibliotek) fick jag faktiskt ett klagomål från en sökande som påstod att det var väldigt mycket svårare att få jobb som man i just vår region. Jag tog klagomålet på allvar och jag tror faktiskt att det finns vissa strukturer i hur man anställer som vi borde se över, och det ganska ordentligt. Jag kontaktade faktiskt facken och jag skulle egentligen vilja ha en liten undersökning som kunde visa på hur många arbetslösa män som är bibliotekarier och om den är oproportionerligt stor. Jag känner personligen några utbildade bibliotekarier (både kvinnor och män, mest män kanske) som återvänt till industriarbete då man inte haft möjlighet att haka sig fram på bemanningsföretag. Oftast har dom familj och barn. Vilket i sådana fall skulle innebära att vi missar pappor och mammor som har en bakgrund i industrin. I sådana fall är det obra (som vi säger här uppe). Problemet är att detta är anekdotisk bevisföring och man skulle behöva undersökningar ger verkliga fakta. 

När det gäller läsning, läsande förebilder, språk och vårt kulturuppdrag så vill vi såklart också ha en mångfald bland personalen. Det behöver egentligen inte vara direkt kopplat till kön, men givetvis är det önskvärt om man har en stor bredd och är förankrad i något sorts snitt av populationen? 

Jag tycker att vi ska välkomna en granskning. Vi vill bli bättre. 

Mvh Tommy Bildström
Bibliotekschef Nordmaling 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> För Jan Szczepanski
Skickat: den 18 maj 2019 23:14
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Biblioteksstatistik år 2017

Klipp:

Det skiljer i andel anställda kvinnor och män mellan olika bibliotekstyper. Åtta av tio årsverken på folk-, skol- och sjukhusbiblioteken är utförda av kvinnor. Två tredjedelar av personalen på forskningsbiblioteken är kvinnor.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik/hamta-ut-statistik/statistikrapporter.html

I tjugo år har jag pekat på detta missförhållande men ingenting har skett.Ingen har reagerat, Ingen har utrett. Ingen har varit intresserad.
Våra organisationer har varit tysta.

Men i dessa tider av normbrytande och värdegrunder kunde man tycka att jämställdhet även skulle kunna innefattar personalsammansättningen på biblioteken kunde vara av intresse. Ute i samhället är detta sedan länge en väldigt viktig fråga. Behövs manliga bibliotekarier? Denna lilla utsatta och diskrimineradde grupp? Var är jämställdheten? Den anses vara till nytta och glädje på varje arbetsplats. Extrema snedfördelningar anses inte vara eftersträvansvärda.

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager