LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Alhambras framtidsutsikter

From:

Mikael Book <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 5 Mar 2018 12:02:53 +0200

Content-Type:

MULTIPART/MIXED

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (1 lines)Käre Hesham Bahari,

du skriver i ditt informationsbrev om förlaget Alhambras framtidsutsikter:

"Läggs vi ner kommer jag ändå att se till att den och många
andra klassiker från Alhambra finns tillgängliga digitalt på nätet
och helt gratis för framtidens läsare".

Detta låter onekligen mycket bra. Men det borde absolut omfattas av
bibliotekarierna. För vem skall "se till" att Ibn Khaldouns Prolegomena
och de övriga klassikerna förblir tillgängliga sedan, när du är borta, om
inte just de?

Som läget är idag är jag långt ifrån säker på att vi kan lita på
biblioteket och bibliotekarierna. Jag, som har kallat mig själv
biblioteksaktivist i mina essäer om makt och bibliotek i
informationssamhället, har naturligtvis inget emot bibliotekarierna och
biblioteken. Men nu ser det faktiskt ut som att GAFA med sina väldiga
kapital och sin globala användarbas håller på att ta över bibliotekens
uipgifter och avskaffa bibliotekarierna.

Dessutom tvivlar jag på att den klassiska bildningsnivån i Silicon Valley
är tillräckligt hög för att överta och sköta hela biblioteket inklusive
klassikerna.

Utom biblioteksaktivist kallar jag mig företagare i internetbranschen,
numera visserligen pensionerad.

För ett par år sedan bidrog jag till att göra en lokal klassiker, nämligen
Pernå sockens historia av Olle Sirén, tillgänglig digitalt via
stadsbiblioteket i Lovisa. Staden Lovisa grundades år 1745 i den mycket
äldre socknen Pernå, som numera är en del av staden. Det föll sig med
andra ord naturligt för att inte säga nödvändigt att den digitala utgåvan
av ifrågavarande historiebok skulle finnas i stadens bibliotek.

Det visade sig emellertid, att biblioteket inte hade någon egen plats för
e-böcker -- varken i sin katalog eller på sina webbsidor. Detta trots att
vi redan var en god bit inne på 2010-talet och fast de första e-böckerna
kom till redan på 1970-talet! För att inte tala om att det allmänna
bibliotekssystemet i Finland inklusive alla landets städer och kommuner
anses vara och väl faktiskt är ett av världens bästa.

Efter utdragna diskussioner med bibliotekarierna och
stadstjänstemännen löstes problemet genom att EPUB-filen med den
ifrågavarande e-boken lagrades på den internetserver där staden håller
sina övriga dokument och länkades som en enskild post till menyn på
bibliotekets webbsida.

Länken "Pernajan pitäjän historia [Pernå sockens historia] som
e-publikation" infogades närmare bestämt under rubriken "e-material"
tillsammans med länkarna "e-böcker", "e-tidningar" och "e-musik".

Nåväl, så gick det ett par år. Men nu har länken till vår hemtrakts
historia, denna Creative Commons (CC BY-NC) e-bok, slutat fungera pga
någon omställning på stadens internetserver, som bibliotekarierna, dvs
stadens egentliga informationsspecialister, ju inte tillåts råda över.

Ett svagt ljussken skymtar ändå i slutet av tidens tunnel ty många
bibliotekarier har småningom börjat inse att de åtminstone måste få
kontrollen över sina egna digitala bibliotekssystem. Så även
bibliotekarierna i Lovisa, som snart ska övergå till det öppna
Koha-systemet som inte ägs av GAFA. Och i Koha bör det väl by default vara
möjligt att länka till digitala klassiker och att vid behov förstora
skivminnet så att hela världslitteraturen plus alla lokala klassiker får
plats på servern??? (Stora delar ryms ju faktiskt redan på en enskild
bibliotekaries mobiltelefon.)

Ifall inte du, Hesham, råkar veta hur det förhåller sig med den saken så
finns det säkert bibliotekarier som vet det. Medan jag skriver på denna
epistel dig formar sig emellertid ett beslut i mitt upprörda sinne
(upprört av utsikten att Ibn Khaldouns och Adonis verk kan gå förlorade
för eftervärlden om inte bibliotekarierna skärper sig): jag skickar helt
enkelt en kopia av brevet till bibliotekarierna med e-posten samtidigt som
jag sänder det till dig!

Med vänlig hälsning från Finland (där staden Lovisa är belägen, ca 90 km
närmare östgränsen än landets huvudstad),

Mikael Böök

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/ * http://bibliotekettarsaka.wordpress.com *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager