LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Anmälde nekat bokinköp till JO
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 4 Nov 2016 10:20:19 +0200
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (102 lines)
Ja, må bibliotekarien kunna föreslå, att den krävande låntagaren köper 
sitt eget exemplar eller lånar boken av en bekant.

Och när frågan ska ses ur juridisk synvinkel, så har väl Susanna Broms och 
JO alldeles rätt. Neka fjärrlån låter dock hårt, särskilt om låntagaren 
måste betala för det.

Inte vore det heller bra ifall alla bibliotek saknade den ifrågavarande 
boken så att inget bibliotek hade möjlighet fjärrlåna den.

En snabb sökning i Kungliga bibliotekets katalog ger vid handen, att bara 
ett tiotal bibliotek i Sverige har skaffat boken. Antalet kan förefalla 
jämförelsevis litet men för den skull vill jag inte klandra 
bibliotekarierna eller reglerna, som bibliotekarierna följer.

Problemet är större än detta enskilda fall. Det är som med Clinton och 
Trump, man vill inte se någondera, men den ena måste tydligen väljas. 
Eller ges det ett tredje: att bibliotekarien tar saken i egna händer?

frågar

Mikael Böök

senaste bok:  "Biblioteksaktivisten" (finns i 7 
rikssvenska bibliotek, jfr libris.kb.se)


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Fri, 4 Nov 2016, Åsa Härstedt wrote:

> Man kan väl också uppmana låntagaren att köpa boken själv?
>
> Skickat från min iPad
>
> 3 nov. 2016 kl. 21:04 skrev jonas aghed <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>:
>
>
> Kunde de inte bara sagt att de behövde pengarna, arbetstiden och hyllutrymmet till bättre böcker? Det gjorde jag 2010 när en sur rasistgubbe ville ha mig till att köpa den.
>
>
> Hälsningar
>
> Jonas Aghed
>
> Bromma gymnasiums bibliotek
>
>
> ________________________________
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>> för Jan Szczepanski <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>
> Skickat: den 3 november 2016 19:26
> Till: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
> Ämne: [BIBLIST] Anmälde nekat bokinköp till JO
>
>
> Ur Skaraborgs Allehanda. Boken det handlar om är "Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt" av Julia Caesar och det är Falköpings stadsbibliotek som vägrat köpa in boken och som även vägrat fjärrlåna in den.
>
> Klipp:
>
> Nu 2016 kom ytterligare en förfrågan om inköp av boken. Och återigen blev det nej. "Inköpet diskuterades i bibliotekets arbetsgrupp och nuvarande bibliotekschef beslutade därefter att inte köpa in boken" skriver kultur- och fritidsnämnden.
>
> Låntagaren ville då fjärrlåna boken men beslutet avsåg både inköp och fjärrlån.Då vände sig till låntagaren till kultur- och fritidsnämnden med en protest mot den, som han ansåg, "censur som tillämpas på Falköpings stadsbibliotek". Men även nämnden avslog förfrågan om inköp och fjärrlån med hänvisning till kvalitetskraven.
> Låntagaren valde därefter att anmäla ärendet till JO som beslutade sig för att göra en utredning. I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde förra veckan beslutade man om det yttrande som ska skickas in till JO där man redogör för beslutet. Bland annat skriver man att " folkbiblioteket inte kan tillhandahålla medier som glorifierar eller propagerar för våld, rasism, sexism eller annat som strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna".
>
> http://sla.se/falkoping/2016/11/03/anmalde-nekat-bokinkop-till-jo
> [http://sla.se/incoming/5jlwoy-2165405.jpg/alternates/OGIMAGE_1200/2165405.jpg]<http://sla.se/falkoping/2016/11/03/anmalde-nekat-bokinkop-till-jo>
>
> Anmälde nekat bokinköp till JO<http://sla.se/falkoping/2016/11/03/anmalde-nekat-bokinkop-till-jo>
> sla.se<http://sla.se>
> En Falköpingsbo har anmält biblioteket till Justitieombudsmannen.
> Orsaken är att biblioteket sagt nej till inköp och fjärrlån av en bok av den kontroversiella debattören "Julia Caesar"
>
>
>
>
> Se även
>
> https://affes.wordpress.com/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/
> [https://affes.files.wordpress.com/2012/10/barmark.jpg]<https://affes.wordpress.com/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/>
>
> Världsmästarna bojkottas av biblioteken | Affes Statistik ...<https://affes.wordpress.com/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/>
> affes.wordpress.com<http://affes.wordpress.com>
> DEMOKRATUR Bra och viktiga böcker ska finnas på biblioteken. Det är en demokratifråga. Folkbibliotek har funnits ända sedan 1799, och de kom till för att alla ...
>
>
>
>
>
> Jan
>
> --
> Jan Szczepanski
> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager