LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Att skydda kulturarv mot kärnvapenattacker
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 4 Nov 2016 13:34:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Hej igen.

Här skulle jag vilja meddela min delvis avvikande åsikt. 

Filmarkivet skyddas kanske effektivt mot förstörelse genom en 
kärnvapenattack genom att placeras i en bunker, ursprungligen byggd  för
landets politiska ledning under "kalla kriget" . Man kan dock fråga sig
huruvida filmarkivet i en värld som drabbats av "kärnvapenattacker" längre
har något värde. Kommer det ens att finnas någon människa kvar som kan eller
vill se filmerna? 

Samtidigt skulle jag vilja passa på att förklara vad jag menade (i mitt
föregående meddelande) med att bibliotekarierna borde "ta saken i egna händer". 

Saken? Jo, vad saken först och främst gäller är precis de nukleära
arsenalerna. Skydda kulturarvet betyder med andra ord att aktivt arbeta för
nukleär nedrustning. Har Library of Congress gjort det? 

Den 27 oktober hölls i FNs generalförsamlings nedrustningsutskott en viktig
omröstning om anordnandet av en konferens, vars mål är att införa ett
lagligt bindande internationellt förbud mot kärnvapen, av vilka det
fortfarande finns ca 15 000, eftersom "kalla krigets djupstrukturer" (som
framlidne historikern E.P.Thompson kallade dem) tycks vara oerhört sega. 

Av 177 närvarande länder röstade 123 för förslaget (däribland Sverige), 38
emot (däribland USA). Förslaget (från Österrike, Brasilien, Irland, Mexiko,
Nigeria och Sydafrika) godkändes alltså, och det betyder att FN:s
generalförsamlingen kommer att gå vidare med det i början av december. 

Mycket sannolikt är också, att FN-konferensen anordnas under våren och
sommaren 2017. 

16 länder röstade blankt. Bland dessa fanns, skamligt nog, också mitt land
(Finland). 

Kommer även bibliotekarierna att fortsätta "rösta blankt", dvs att formellt
och reellt strunta i saken.  Eller tänker bibliotekarierna äntligen börja ta
ansvar för...biblioteket och kulturarvet? 

Eller--för att ställa frågan på ett lite annorlunda sätt: kommer
bibliotekarierna någonsin att utnyttja sin potential? Mera härom i bloggen
Biblioteket tar saka; t ex här:

https://bibliotekettarsaka.wordpress.com/2016/08/18/kommer-bibliotekarierna-nagonsin-att-utnyttja-sin-potential/

Hälsningar,

MikaelOn Fri, 4 Nov 2016 10:49:26 +0100, Jan Szczepanski
<[log in to unmask]> wrote:

>Den amerikanska filmskatten skyddas väl av Library of Congress
>
>https://www.youtube.com/watch?v=smXWZDupnkw
>
>Jan
>
>-- 
>Jan Szczepański
>F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager