LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Subversiv bibliometri
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 17 Apr 2015 12:07:32 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (153 lines)Subversiv är ett politiskt ord, bibliometri en vetenskap. När dessa 
blandas uppstår en rolig diskussion. Värre blir det ifall man späder på 
med ekonometri för då blir blandningen lätt bitter eller besk. Men Björn 
Hammarfelt har tydligen garderat sig mot sådana överdoser; han medger ju 
(i klippet som Jan S. bifogade) att "statistiska studier bara kan ta oss 
en bit på vägen".

Om nu bibliotekarierna med sina bibliometrier också lyckas spela en 
subversivt-omstörtande roll i samhället genom att i någon mån rucka på 
dess föregivet genialiska manliga stöttepelare så är detta väl alldeles 
utmärkt? Det tycker i alla fall undertecknad (ifall någon 
BIBLIST-prenumerant skulle ha undgått att märka det).

Denna diskussion leder alltså fort in på bibliotekariens yrkesroll och 
roll i samhället. Medan ekonomen med sin ekonometri och sin bokföring är 
en underordnad och rent kameral figur (politikerns kammartjänare) står 
bibliotekarien på ett högre och mer självständigt plan. Bibliotekarien har 
nämligen till uppgift att ordna upp informationen och kunskapen medan 
ekonomen enbart ska hålla reda på de materiella tingens rike.

I och med IoT (the internet of things)  kommer dessutom ekonomens 
ställning att bli ännu mer subaltern än hittills medan bibliotekariens 
ytterligare stärks--naturligvis förutsatt att vi med gemensamma krafter 
lyckas revolutionera Amazons, Facebooks, Googles, Apples, Microsofts och 
överhuvudtaget de transnationella IT-företagens till groteska 
proportioner ansvällda makt.

Att även bibliotekarier (och inte bara utpräglade bibliometriker) 
emellanåt kan gripas av storhetsvansinne bör inte heller förnekas. Nyligen 
läste jag någonstans (antagligen här på BIBLIST) om ett seminarium där man 
ska diskutera om bibliotekarien också borde inta litteraturkritikerns 
plats i samhället. Det borde han eller hon inte. Inte ens om 
litteraturkritikerns yrke håller på att dö ut, som det just nu kan 
tyckas.

Däremot vore det helt OK ifall biblioteken gav ut e-böcker och således 
till den delen övertog förläggarnas yrkesuppgift. Och inte bara gav ut, 
utan också bevarade e-böckerna på bibliotekets egen internetserver.

Så långt viljans optimism, för att tala med Romain Rolland. Intellektets 
pessimism påminner däremot om den dystra sanningen:  att e-böckerna redan 
har uppsugits i de ovannämnda IT-jättarnas "moln".

Med vänliga hälsningar,

Mikael


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Fri, 17 Apr 2015, Albin Stjerna wrote:

> Begreppet subversivt används på många fler sätt än så, bl.a. pratar ofta
> queera litteraturstudier (för att ta ett exempel) om subversiva praktiker
> eller läsningar, och menar då ett sätt att göra saker eller tolka text
> (respektive) som bryter mot etablerade normer. Exempelvis kan man prata om
> att göra en subversiv motläsning för att lyfta fram queera (d.v.s.
> icke-heterosexuella ofta) undertoner i ett klassiskt verk. Det kanske
> vanligaste exemplet på en subversiv praktik jag har hört är annars drag,
> som sägs ifrågasätta den rådande könsuppdelningen (något jag i och för sig
> inte själv håller med om).
>
> Jag är ganska säker på att det är den innebörden av begreppet som Björn är
> ute efter i texten, både i skala (d.v.s. kullkasta en föreställning, inte
> hela samhället) och innebörd (d.v.s. som en positiv förändring av något
> förhärskande och dåligt). Han skriver ju t.o.m. hur han menar begreppet i
> den andra hälften av meningen du citerade; ģ[...] hjälpa till med att
> kullkasta könade föreställningar om vetenskaplighet och genialitetĢ.
>
> Men jag har svårt att tro att du tänkte dig att Björn planerar att med
> bibliometrin som vapen upprätta en dolsk (!?) gerilla för att omstörta hela
> det svenska samhället. Så vad var det egentliga problemet du ville
> diskutera? Det politiska projektet att genom upplysning förändra vissa
> strukturer? Problemformuleringen att strukturerna finns där till att börja
> med? Tonen på texten?
>
> 2015-04-16 13:10 GMT+02:00 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>
>> Enligt Svenska akademiens ordbok betyder ordet subversiv
>>
>> omstörtande (se OMSTÖRTA *II 2* *d*
>> <http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=OMST%C3%96RTA&formtype=enkel&normalisering=sokid>);
>> i sht: (dolskt) samhällsomstörtande
>>
>> http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
>>
>> Det är lite svårt att se subversiv verksamhet som något positivt.
>>
>> Jan
>>
>> Den 16 april 2015 11:39 skrev Albin Stjerna <[log in to unmask]>:
>>
>>> Du är väldigt ospecifik i din kritik, vad exakt menar du är "vatten över
>>> huvudet"? Att statistik skulle kunna användas för att klarlägga strukturer,
>>> även mer djupt dolda sådana än "räkna huvuden"-insikter, och att på så sätt
>>> göra det lättare att påverka dem är väl inte ett orimligt påstående?
>>>
>>>
>>> 2015-04-15 15:19 GMT+02:00 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>>>
>>>>
>>>> Ett kanske lite häpnandsväckande påstående av vår främste
>>>> bibliometriker, Björn Hammarfelt, som jag beundrar och med
>>>> stort intresse följer hans blogg.  Bibliometrin har från starten varit
>>>> drabbat av storhetsvansinne om sin egen betydels för
>>>> forskningen. Lyckligtvis har verkligheten satt bibliometrin på plats.
>>>> Björn hade alltid en mer realistisk syn på vad bibliometrin
>>>> kunde bidra med. Men nu tycks han bege sig ut på djupt vatten
>>>>
>>>> Klipp:
>>>>
>>>> Att skjuta hål på föreställningarna om det vetenskapliga geniet, för
>>>> genierna är nästan alltid män, synes därmed vara en möjlig väg för att
>>>> minska ojämställdheten inom akademin.
>>>>
>>>> Bibliometrin kan i denna process inte bara erbjuda en beskrivning av
>>>> rådande strukturer, utan också, som jag skrivit om tidigare, verka
>>>> subversivt
>>>> <http://bibliometri.net/2014/08/11/agnes-wold-peer-review-och-mojligheten-till-en-subversiv-bibliometri/> och
>>>> hjälpa till med att kullkasta könade föreställningar om vetenskaplighet och
>>>> genialitet. Statististiska studier kan dock bara ta oss en bit på vägen,
>>>> vilket författarna till studierna ovan också medger, och mer djuplodande
>>>> kvalitativa ansatser behövs för att förstå, och motverka  ojämställdheten i
>>>> forskarsamhället.
>>>>
>>>> https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14cbcb9a6bdd1fcd
>>>>
>>>> Jan
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Jan Szczepa˙˙ski
>>>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>>>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>>>> E-post: [log in to unmask]
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> Jan Szczepa˙˙ski
>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>> E-post: [log in to unmask]
>>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager