LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: bibliotek och yttrandefrihet (politik)

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 25 Mar 2015 14:58:13 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Kulturnämnden i Helsingborg backar från tidigare riktlinjer kring
kulturförvaltningen lokaler.

Ur pressmeddelande:

Under 2014 antogs riktlinjer för uthyrning av kulturförvaltningens
lokaler i syfte att stödja verksamheternas bedömning av olika
evenemang. Dessa riktlinjer är inte samstämmiga med bibliotekslagen
och gör att biblioteket som mötesplats inte bidrar till fri
åsiktsbildning vilket är verksamhetens målsättning. För att säkra att
riktlinjerna går i linje med bibliotekslagen och verksamheternas mål
ses nu riktlinjerna över av biblioteket och kulturförvaltningen.

Biblioteken ska präglas av öppenhet för olika perspektiv och stå fri
från censur eller andra hindrande åtgärder, vilket ställer frågan om
riktlinjerna på sin spets. Biblioteket är en mötesplats i det
demokratiska samhället och där ska fri åsiktsbildning råda.
Bibliotekets verksamhet ska bidra med information genom samlingar och
tjänster som ligger i linje med verksamhetsuppdraget. Bibliotekets
riktlinjer ska i enighet med bibliotekslagen inte exkludera, censurera
eller kränka någon. Riktlinjerna skall byggas på en neutralitet och
allsidighet och gälla såväl samlingar som tjänster

http://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/kulturfoervaltningen-ser-oever-kritiserade-riktlinjer-1133986

Krönikören Sören Sommelius kommenterar i Helsingborgs Dagblad:

Nå, nu byter kulturdirektör Bibi Hidén fot. Hon ”tycker att det är bra
att frågan lyfts och att det har visats ett stort engagemang kring
problematiken”. Och hon medger att det finns ”brister” i de rådande
riktlinjerna.

Det sista har hon onekligen rätt i. Kulturförvaltningens aningslösa
”riktlinjer” bryter mot bibliotekslagen, är djupt odemokratiska – och
gäller inte bara bibblan utan alla kulturförvaltningens lokaler, som
Dunkers, konserthuset, stadsteatern.

Han påpekar också att:

Samtidigt fortsätter bibliotekets materiella förfall, med nedskurna
öppettider, dålig personalbemanning, otillräckliga anslag till bok-
och medieinköp. År efter år placerar sig Helsingborg bland de skånska
kommuner som allra sämst vårdar sina bibliotek, inte minst vad gäller
barnverksamheten.

Låt oss återfå ett demokratiskt och levande bibliotek!

http://www.hd.se/kultur/2015/03/24/efter-pudeln--lat-bibblan-leva/

Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg är värd en eloge.

Jan


Är det rätt att kränka islam på det sätt som vår utrikesminister
gjort? Lars Vilks tar upp frågan på sin blogg under rubriken:
Provokationen som regeringsmetod.

Utrikesminister Wallström har provocerat, ja kanske idkat hets mot en
enorm folkgrupp. Sådant är både kränkande och framför allt onödigt.
Hur skulle det vara att visa lite respekt?

Lite knivigt är det att avgöra om detta, lite tillfälliga utspel, är
politiskt korrekt eller inte. I varje fall kan man se hur de politiskt
korrekta leden delar upp sig i en helt ny klyvning.

Frågan är om det är rätt när Wallström kränker men fel när Vilks gör det.

http://www.vilks.net/

Den 17 mars 2015 12:14 skrev jonas aghed <[log in to unmask]>:
> För ett snabbt, direkt åsikts- och informationsutbyte om biblioteksfrågor
> vet jag inget forum som är bättre än Biblist. Biblist är viktigt för mig och
> jag tror Biblist (eller ett likvärdigt forum) är viktigt för hela
> biblioteks-Sverige.
>
>
>
> En viktig, aktuell fråga för alla som arbetar på och är delaktiga i styrning
> av bibliotek, är den om vilka politiska ramar som ska gälla för bibliotekens
> programverksamhet, med föredrag, utställningar och debatter etc.
>
>
>
> Som jag har begripit det är det fritt fram att diskutera politiska frågor –
> frågor som rör samhällelig maktfördelning – på Biblist, förutsatt att a)
> frågorna rör biblioteksverksamhet och att b) de som deltar i diskussionen
> håller ”god ton”. Stämmer det? Hur ställer sig egentligen administratörerna
> av Biblist? Det skulle vara trevligt, tycker jag, med någon liten
> principdeklaration därifrån.
>
>
>
> Mitt första inlägg förra veckan om det stoppade föredraget på Helsingborgs
> stadsbibliotek var en testballong, kan man säga. Jag ville uppmärksamma
> någonting som jag tyckte var fel, men jag ville också se vad jag fick för
> reaktioner på ett inlägg som handlade om yttrandefrihet, men inte tog
> avstamp i någonting som hade med Lars Vilks eller islam att göra. Tyvärr
> fick jag ungefär det gensvar jag trodde att jag skulle få. En som alltid
> kommer med konstruktiva inlägg gjorde det nu också, en som ideligen kräver
> uppställning för Lars Vilks lyste med sin frånvaro, en tyckte att
> diskussionen inte platsade på Biblist, och i övrigt var det tyst.
>
>
>
> Jag tycker det märks en tendens i det svenska offentliga samtalet i
> allmänhet och diskussionen runt bibliotekens verksamhet mer specifikt, till
> såväl ”danskifiering” som ”amerikanisering”. Med ”danskifiering” menar jag
> att folk som talar sig varma för yttrandefrihet för alla som vill dissa en
> viss religion med ursprung på den arabiska halvön, samtidigt, lustigt nog,
> ofta är snåla med yttrandefrihet till alla som inte håller med dem. Och med
> ”amerikanisering” menar jag att offentliga institutioner som till exempel
> bibliotek börjar uppvisa en ängslighet som tar sig uttryck i att
> utställningar eller föredrag eller liknande som kan uppfattas som
> ”partsinlägg”, för att få ske eller hållas måste ”balanseras” med deltagande
> från det som förmodas vara ”motparten”. Det senare finns det alltså gott om
> exempel på från USA, där till exempel fundamentalistiska kristna i vissa
> stater kräver och ibland också får igenom att skolundervisning om arternas
> evolutionära utveckling ska ”balanseras” med undervisning om kreationism.
> Men här är ett exempel på svensk ängslighet; den som skriver är den tidigare
> kulturskribenten på Helsingborgs Dagblad, Sören Sommelius:
> http://www.nyakultursoren.se/?p=953. Och om danskifiering kan man läsa i
> Lena Sundströms långa artikel i DN i söndags:
> http://www.dn.se/kultur-noje/de-kallar-oss-de-anstandiga.
>
>
>
> Hälsningar
>
> Jonas Aghed
>
> bibliotekarie på Bromma gymnasium
>
> (de åsikter jag uttrycker är mina egna, inte min arbetsplats…)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager