LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vad är läget beträffande Julian Assange, WikiLeaks och Edward Snowden?
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 10 Mar 2015 07:42:51 +0200
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (93 lines)Kära bibliotekarier,

vi ska som sagt (det har visserligen gått ett tag sedan jag sade det) 
komma ihåg, att WikiLeaks inte minst handlar om bibliotekens nutid och 
framtid. Bifogar en liten översikt av läget beträffande Julian Assange, 
WikiLeaks och Edward Snowden, som jag sammanställde igår på beställning av 
finlandssvenska "Fredsposten".

---

I november 2010 häktades Julian Assange, den australiensiska 
chefredaktören för Wikileaks, av Stockholms tingsrätt (i sin frånvaro). 
Ett par veckor senare fängslades han utan åtal i Storbritannien och hölls 
därefter i husarrest. I juni år 2012 lyckades han ta sig till Ecuadors 
ambassad i London och där befinner han sig alltjämt. Ecuador har beviljat 
Assange asyl och erkänt, att han riskerar utlämning till Förenta staterna 
på grund av sin journalistiska verksamhet. Den amerikanska regeringen 
bedriver en aktiv och långsiktig brottsutredning av WikiLeaks, vilket har 
bekräftats från officiellt håll, nu senast (i januari 2015) av den 
federala domaren Barbara Rothstein.

  Hur mår Julian Assange?

WikiLeaks isländska sagesman Kristinn Hrafnsson svarar snällt om än lite 
avmätt på mina något yrvakna frågor när jag en vacker morgon besluter mig 
för att ringa upp honom. Också fångar brukar enligt fängelsereglementet ha 
rätt att lufta på sig emellanåt, påpekar Hrafnsson. Men Julian Assange har 
inte kunnat röra sig utomhus på över två och ett halvt år. Så det är väl 
ganska uppenbart att hans hälsa påverkas negativt?

  Finns det hopp om en förändring till det bättre i Julian Assanges 
situation?

Hrafnsson berättar att Assanges advokater i Sverige lämnade in en vädjan 
till högsta domstolen i slutet av februari  för att överklaga 
häktningsbeslutet från år 2010. Advokaterna kan bl a åberopa sig på på 
åklagarens passivitet under de fyra år som gått. Ifall högsta domstolen 
tar upp ärendet finns det en chans att Assange vinner.

En annan positiv sak är att många organisationer och medborgare fortsätter 
att arbeta för Julian  Assanges mänskliga rättigheter. Som ett exempel 
nämner Hrafnsson den appell, som 59 internationella organisationer riktade 
till Förenta Nationerna i juni 2014 "för att avhjälpa människorättsbrott i 
samband med fängslandet utan åtal av Wikileakspublicisten Julian Assange" 
(finns på webbplatsen http://justice4assange.com).

  Och hur står det till med WikiLeaks? Har ni gjort några nya avslöljanden?

Hrafnsson börjar med att nämna underrättelseorganet CIAs utvärdering av 
sitt eget High Value Target-program, som går ut på att döda 
"upprorsledare" genom att iscensätta mordkomplotter. Den ifrågavarande 
CIA-rapporten, som har titeln Best Practices in Counterinsurgency, är 
daterad i juli 2009 och den publicerades av WikiLeaks i december 2014. 
Genom sin kritik mot de metoder som använts dittills bidrog rapporten 
förmodligen till att attackerna med drönare ökade kraftigt efter år 2010.

År 2014 släppte WikiLeaks också viktiga dokument om frihandelsavtalet 
Trans-Pacific Partnership (TPP) och ett kapitel ur utkastet till 
tjänstehandelsavtalet TiSA mellan USA och EU. Texten i kapitlet bevisar 
att det bland våra politiska ledare finns en vilja att fortsätta 
avregleringen av de finansiella tjänsterna.

  Och vad är läget beträffande Edward Snowden?

När jag ber Hrafnsson att säga någonting också om Snowdens situation 
svarar han, att det verkar som att han kan räkna med att föra en skyddad 
tillvaro i Ryssland i ytterligare tre år.  Egentligen borde ju 
regeringarna i Västeuropa tävla om att få erbjuda Snowden asyl, suckar 
Hrafnsson och tillägger, att WikiLeaks för sin del försöker stöda Snowden 
och andra visselblåsare genom The Courage Foundation ("De modigas fond"?), 
som grundades i Tyskland senaste år. Se   http://www.couragefound.org

  WikiLeaks och biblioteken

När jag berättar för Kristinn Hrafnsson att jag har försökt intressera 
bibliotekarier i de nordiska länderna för WikiLeaks och uppmanat dem att 
lägga allt som WikiLeaks ger ut till sina samlingar blir han genast 
varmare i tonen. Det är precis vad som skulle behövas, säger han, och 
noterar att bibliotekarier i olika länder glädjande nog har visat att de 
stöder WikiLeaks.  WikiLeaks har som mål att dokumentera viktiga skeenden 
i närhistorien tillägger han, men för närvarande upplever vi att det finns 
ett hot mot historien genom att så mycket görs för att hemlighålla den.

---

Med vänliga hälsningar,

Mikael Böök
Lovisa
Finland


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager