LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 Mar 2015 09:18:28 +0200
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (59 lines)Hej igen! Omständigheterna kan som Bengt säger förefalla oklara. Eller det 
kan tyckas att bibliotekarierna helst bör låta bli att blanda sig i sådana 
saker.

Men så är det inte. Bibliotekarierna kan helt visst inta en självständig 
position, om de vill. När det gäller ukrainakrisen är frågan bara: var och 
varmed ska vi börja?

Jag föreslår att vi börjar där vi bor. Men vilken sak ska vi alltså ta 
upp? Mitt förslag är att bibliotekarierna ska hjälpa "Borgmästare för 
fred" (Mayors for Peace) att åstadkomma kärnvapennedrustning. Bifogar min 
insändare i tidningen "Östnyland":

Lovisa bör gå med i Borgmästare för Fred

Lovisa stad borde ansluta sig till nätverket Mayors for Peace, dvs 
Borgmästare för Fred. Eftersom Lovisa inte har en borgmästare vore det 
formellt fullmäktigeordförandes eller stadsdirektörens sak att ta detta 
steg.

Det var Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki som startade MfP år  1982. 
Under årtiondenas lopp har nätverket vuxit kraftigt. Idag har över 6500 
städer i 160 länder (i alla världsdelar) anslutit sig, tillsvidare dock 
bara tre i Finland (Mariehamn, Varkaus och Nousiainen). Nuvarande 
ordföranden för MfP är Tadatoshi Akiba, även han borgmästare i Hiroshima.

Och vad vill Borgmästare för fred? Jo, avskaffa kärnvapenrustningarna. Det 
här har alltså ingenting med partipolitik att göra. Det är kort sagt en 
framtidsfråga för hela människosläktet.

Timo Virtala från Lovisa fredsforum och undertecknad har också tidigare 
föreslagit detta: att Lovisa stad går med i Mayors for Peace. Jag är 
övertygad om att många lovisabor och östnylänningar   inte minst de rätt 
så talrika deltagarna i den årliga Hiroshimaceremonin vid simstranden! 
stöder förslaget. Och atomkraftverken på stadens område ger dess fäder och 
mödrar i stadsfullmäktige särskild  anledning att verka för nukleär 
nedrustning.

Ifall detta låter väldigt moralistiskt vill jag fråga er: tror ni att 
kärnvapenrustningarna kommer att upphöra av sig själva? Eller behövs det 
en stark internationell opinion, som tvingar kärnvapenstaternas regeringar 
att ändra kurs?

Meningen med MfP är att bygga upp denna nödvändiga världsopinion genom att 
flytta ansvaret till lokalplanet. Opinionen måste skapas underifrån, av 
städernas och kommunernas invånare.

Idag talas det mycket om terrorism. Alltför mycket, anser jag, såvida man 
inte i detta begrepp också tar med den sk. terrorbalansen mellan 
stormakterna. Avskräckningen med massförintelsevapen är i grunden 
ingenting annat än terrorism.

Mer information (på japanska och engelska) om Mayors for Peace finns på 
adressen  www.mayorsforpeace.org.

Mikael Böök
Isnäs

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager