LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek
From: Magnus Ahlqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 Mar 2015 07:33:35 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (49 lines)


Hej kära debattörer, 
 
Nu börjar det bli dags att ni skapar en egen grupp för den fortsatta diskussionen. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Magnus Ahlqvist 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Mikael Book 
Skickat: den 11 mars 2015 08:18 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek 
 
 
Hej igen! Omständigheterna kan som Bengt säger förefalla oklara. Eller det kan tyckas att bibliotekarierna helst bör låta bli att blanda sig i sådana saker. 
 
Men så är det inte. Bibliotekarierna kan helt visst inta en självständig position, om de vill. När det gäller ukrainakrisen är frågan bara: var och varmed ska vi börja? 
 
Jag föreslår att vi börjar där vi bor. Men vilken sak ska vi alltså ta upp? Mitt förslag är att bibliotekarierna ska hjälpa "Borgmästare för fred" (Mayors for Peace) att åstadkomma kärnvapennedrustning. Bifogar min insändare i tidningen "Östnyland": 
 
Lovisa bör gå med i Borgmästare för Fred 
 
Lovisa stad borde ansluta sig till nätverket Mayors for Peace, dvs Borgmästare för Fred. Eftersom Lovisa inte har en borgmästare vore det formellt fullmäktigeordförandes eller stadsdirektörens sak att ta detta steg. 
 
Det var Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki som startade MfP år  1982. 
Under årtiondenas lopp har nätverket vuxit kraftigt. Idag har över 6500 städer i 160 länder (i alla världsdelar) anslutit sig, tillsvidare dock bara tre i Finland (Mariehamn, Varkaus och Nousiainen). Nuvarande ordföranden för MfP är Tadatoshi Akiba, även han borgmästare i Hiroshima. 
 
Och vad vill Borgmästare för fred? Jo, avskaffa kärnvapenrustningarna. Det här har alltså ingenting med partipolitik att göra. Det är kort sagt en framtidsfråga för hela människosläktet. 
 
Timo Virtala från Lovisa fredsforum och undertecknad har också tidigare föreslagit detta: att Lovisa stad går med i Mayors for Peace. Jag är 
övertygad om att många lovisabor och östnylänningar   inte minst de rätt 
så talrika deltagarna i den årliga Hiroshimaceremonin vid simstranden! 
stöder förslaget. Och atomkraftverken på stadens område ger dess fäder och mödrar i stadsfullmäktige särskild  anledning att verka för nukleär nedrustning. 
 
Ifall detta låter väldigt moralistiskt vill jag fråga er: tror ni att kärnvapenrustningarna kommer att upphöra av sig själva? Eller behövs det en stark internationell opinion, som tvingar kärnvapenstaternas regeringar att ändra kurs? 
 
Meningen med MfP är att bygga upp denna nödvändiga världsopinion genom att flytta ansvaret till lokalplanet. Opinionen måste skapas underifrån, av städernas och kommunernas invånare. 
 
Idag talas det mycket om terrorism. Alltför mycket, anser jag, såvida man inte i detta begrepp också tar med den sk. terrorbalansen mellan stormakterna. Avskräckningen med massförintelsevapen är i grunden ingenting annat än terrorism. 
 
Mer information (på japanska och engelska) om Mayors for Peace finns på adressen  www.mayorsforpeace.org. 
 
Mikael Böök 
Isnäs 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tänk på miljön – skriv inte ut i onödan 
Think sustainable – don't print unless you have to 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager