LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 23 Sep 2014 21:49:04 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (255 lines)


Du missuppfattar om du tror att jag anser boken vara ett självändamål.
Den roll som Alsbjer anser bibliotekarien ska fylla ser jag som destruktiv
mot bibliotekstanken. Om Alsbjer kan ses som en inre fiende så är
hotet från dom kommersiella krafterna mångdubbelt större.

Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning, varken för gudsriken,
tusenårsriken, socialistiska paradis eller schlaraffenland. Vi ser
kämpande feminister idag som vill använda biblioteken som plattform
för ett jämställt samhälle. Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning.

Det senaste hotet är "det demokratiska uppdraget". Ytterligare en ideologi
och världsbild som vill vara allenarådande, men biblioteken kommer att
överleva även det.

JanDen 22 september 2014 17:19 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>
> Hej, sänder detta en gang till eftersom det lär har varit oläsligt första
> gangen. (Ursäkta gangen.)
>
>
> I den här diskussionen kom flera olika åsikter fram. Deltagarna kände på
> sig att de hade någonting väsentligt att säga. Skulle inte den här
> diskussionen, ifall den hade fortsatt länge, länge, och samlats i
> böcker, ha kunnat bli något av ett bibliotek?
>
> Jan hade visserligen inte helt fel men inte hade han heller rätt i sin
> fixering vid boken som ett självändamål. Boris hade helt rätt i att, som
> Lankes, peka på den kämpande bibliotekariens roll i samhället. Men Bo
> ris undvek noga att säga någonting om samhället och politiken. Hur blir
> det med vår kamp om vi inte vågar ta ställning?
>
> Biblioteket är ett kulturellt underverk och Axiell ett teknologiskt
> mirakel. Men dessa båda förenas i sin politiska menlöshet för att i nte
> säga meningslöshet. Att undergången står för dörren borde vara uppenbart
> för var och en. Det är faktiskt fråga om vår överlevnad.
>
> Men kanske skottarna räddar oss? Läs Jean-Marie Matagnes artikel "THE
> SCOTTISH BOMB or How Britains Missiles are on the verge of Blowing up
> the United Kingdom", den finns i det stora biblioteket på nätet, här
>
> http://www.acdn.net/spip/spip.php?article886&lang=en
>
> (Tillägg 22.9.: Hur skottarna hade kunnat rädda oss framgar av Jean-Marie
> Matagnes text.)
>
>
> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>
>
> On Thu, 18 Sep 2014, Jan Szczepanski wrote:
>
>> Du skriver väl, inspirerande och långt Boris. Men jag tycker du har helt
>> fel.
>>
>> Vad menar du med att "Samlingen är här ett medel, inte ett mål" för
>> bibliotekens överlevnad.
>>
>> Varför använder du ett så drastiskt och dramatiskt ord som överlevnad?
>> Är det undergången som står för dörren eller? Bibliotek har funnits i
>> tusentals år och kommer att finnas så länge som människan söker
>> kunskap, tröst, vägledning, avkoppling, tips etc. Menar du att
>> böckerna är något slags medel för den kämpande bibliotekarien som
>> skapar starka relationer och band till lokalsamhället? Vad har det med
>> bibliotek att göra. På vilket sätt kan bibliotekarie var en motor, en
>> kraft för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle? Är
>> det inte via dom samlingar som byggts upp? Det är boken och inte
>> bibliotekarien som ger inspiration och kraft till ett läsande,
>> lärande, skapande och demokratiskt samhälle.
>>
>> För mej är Lankes, Alsbjer och Thorhauge problem och inga lösningar.
>> Dom undergräver snarare än stärker biblioteken med sin flummigheter.
>>
>> Jan
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Den 18 september 2014 09:25 skrev Boris Zetterlund <[log in to unmask]>:
>>>
>>> I bibliotekariens läsfrämjande arbete och i stödjandet av det livslånga
>>> lärandet är text och dess manifestation i böcker, såväl tryckta som
>>> digitala, både oundgängligt och njutningsfyllt att arbeta med. I tider där
>>> resurserna uppfattas som knappa kommer ibland argumentet upp från t ex
>>> oinsatta politiker att samla ihop böckerna i en hög, en samling, och
>>> distribuera till dem som efterfrågar. En lada i varje landskap. En mera
>>> långtgående variant är att ge varje familj ett antal kuponger att köpa
>>> pocketböcker för. Till nästa steg att Amazon eller Bonniers etablerar en
>>> prenumerationstjänst i Sverige med tillgång till tusentals e-titlar för 99kr
>>> i månaden (som sociala myndigheter erbjuder dem som inte har råd). I de här
>>> scenarierna krävs det som mest några få bibliotekarier i landet. Möjligen
>>> kan det skapas en biblioteksmyndighetsweb centralt där accessen till
>>> titlarna erbjuds. Dessa resonemang bortser fullständigt från att
>>> biblioteksuppdraget är mer än en utjämnande tjänst för tillgång till
>>> litteratur. Som tillika huvudsakligen kommer att användas av de som tillhör
>>> de etablerade, kulturellt försigkomna. Se bl a
>>> http://flexspan.blogspot.com/2014/09/klasskillnader-i-ungdomars-natvanor.html?spref=fb
>>> .
>>> Idén att jämlik access till ÿÿsamlingenÿÿ är lika med biblioteken
>>> existensberättigande styr mångas agendor och blir än intressantare när vi
>>> diskuterar e-medier.
>>> Utveckla och fördjupa läsandet och lärandet är inte grädden på moset på
>>> den jämlika tillgången. Det är basen för folkbibliotekens överlevnad.
>>> Samlingen är här ett medel, inte ett mål. Att skapa en relation till sitt
>>> lokalsamhälle och dess medborgare är en nödvändighet för det arbetet. Det
>>> målas upp visioner om ÿÿtredje rummetÿÿ, ÿÿallaktivitetshusÿÿ, ÿÿkulturhusÿÿ
>>> och utformningen, arbetsmetoderna kan och skall diskuteras men riktningen är
>>> klar. I lokalsamhället kan bibliotekarien med starka relationer och band
>>> till lokalsamhället, fysiskt och virtuellt, vara en motor, en kraft, för ett
>>> läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle.
>>> R.D Lankes (igen): The mission of librarians is to facilitate the
>>> creation of knowledge in their communities.
>>> Richard Florida I ÿÿThe Great Resetÿÿ talar om att det är de
>>> lokalsamhällets kreativa ÿÿhubbarÿÿ (biblioteket? min kommentar) som kommer
>>> att vara avgörande för byggandet de nya samhällena i den nya ekonomin.
>>> Allan Weiner, Gartner: ÿÿThe librarian is the ultimate curatorÿÿ
>>> Jens Thorhauge: The librarian becomes a facilitator and inspirator for
>>> using media, organising makerspaces, clubs, workshops, creates exhibitions
>>> and recommendations, gives booktalks and displays the daily collection offer
>>> and space in the library
>>> Det finns ingen konflikt mellan boken och bibliotekariens uppdrag. Det,
>>> är jag övertygad om, menar även de i biblioteksfronten kämpande Lankes och
>>> Alsbjer.
>>>
>>> Best Regards/Bästa hälsningar
>>> Boris Zetterlund
>>>
>>>
>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>>> [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
>>> Skickat: den 16 september 2014 15:55
>>> Till: [log in to unmask]
>>> Ämne: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?
>>>
>>> I den  kvinnliga värld som biblioteksprofessionen är så sticker Peter
>>> Alsbjer  ut, han är man, livlig bloggare och genom åren har vi fått mängder
>>> av tips om vad bibliotek kan användas till och nu är han nybliven chef för
>>> Örebro stadsbibliotek
>>>
>>> Biblioteksbladet har gjort en intervju med honom med anledning av det nya
>>> jobbet.
>>>
>>> Ett klipp ur intervjun:
>>>
>>> Han är inte rädd för att sticka ut hakan och har kallat folkbiblioteken
>>> för dinosaurier, hyllat Läsrörelsens läsfrämjande med utdelning av
>>> barnböcker på McDonalds samt erkänt att han tror även på
>>> gosedjursövernattningar i bibblan.
>>>
>>> ÿÿ Jag skulle vilja att alla folkbibliotek tar till sig den utmaning som
>>> David Lankes formulerat i en definition: ÿÿBad libraries build collections;
>>> good libraries build services; great libraries build communitiesÿÿ. Vilket
>>> naturligtvis är en tuff utmaning. Det handlar om ett långsiktigt arbete och
>>> ett arbete på fler ställen än i de fysiska bibliotekslokalerna och med nya
>>> metoder som vi kanske inte upptäckt än, menar Peter Alsbjer.
>>>
>>>
>>> http://biblioteksbladet.se/2014/08/12/ny-bibliotekschef-i-orebro/#more-10208
>>>
>>> Några kommentarer:
>>>
>>> Jag har nog alltid betraktat Alsbjers blogginlägg som lite flummiga men
>>> oförargliga. Men när han anser David Lanke formulerat något viktigt med
>>> definitionen "Bad libraries build collections; good libraries build
>>> services; great libraries build communitiesÿÿ så finns det anledning till
>>> oro.
>>>
>>> När blev det fel att bygga upp litteratursamlingar, vad är det som är så
>>> "bad" med det. Är det inte det som är bibliotekets kärnuppgift?
>>> Åtminstone användarna uttrycker alltid detta som den centrala uppgiften
>>> och högt uppskattat är även studiero. Men många bibliotekschefer tycker som
>>> Lanke och Alsbjer.
>>>
>>>
>>>  Egentligen lite oförargligt men mindre oförargligt är hans syn på
>>> bibliotekens "utmaning" nämligen att alienera användarna. Hur många
>>> användare skulle skriva under på David Lankes formulering?
>>>
>>> Vore jag kommunalpolitiker i Örebro med ansvar för kulturfrågor så skulle
>>> jag ha blivit mycket bekymrad om den nye bibliotekschefen hävdade att "Bad
>>> libraries build collections" och att han istället tänker satsa på  "great
>>> libraries build communities"
>>>
>>> För några år sedan skapade en bibliotekschef i Malmö en skandal genom
>>> parollen "ut med böckerna in med författarna". Malmöborna fick nog och bytte
>>> ut bibliotekschefen.
>>>
>>> Tycker Peter Alsbjer allt det som användarna sätter högst på sina listor,
>>> stora och fina samlingar av litteratur som något "bad"? Vad är det för
>>> communities som ska byggas?
>>>
>>> I en presentation som David Lanke gjort  får vi veta att framgången inte
>>> ligger i böcker eller besök utan i de drömmar och strävanden som finns i
>>> lokalsamhället
>>>
>>> ÿÿ Not in Volumes
>>> ÿÿ Not in Gate Counts
>>> ÿÿ In the Dreams and Aspirations of the Community
>>>
>>> http://quartz.syr.edu/rdlankes/Presentations/2014/Wisc-Lankes.pdf
>>>
>>> Vi får anta att Alsbjer kommer att ägna mycket tid åt drömtydningar i sin
>>> strävan att skapa "great libraries" i Örebro.
>>>
>>>
>>> Jan
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Jan Szczepaÿÿski
>>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid
>>> f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>>> E-post: [log in to unmask]
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Jan Szczepaÿÿski
>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>> E-post: [log in to unmask]-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager