LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] Lilla hjärtat förpassad till källaren

From:

Per Bergström <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 26 Sep 2014 10:03:01 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (68 lines)


Hej!
Det vore ju rätt konstigt om användarna inte fick något att säga till om när det gäller bibliotekets inköpspolitik, eller hur? Dessutom är det ju inte inköpspolitik det handlar om (böckerna är redan inköpta), utan en avvägning av huruvida man ska lyfta fram en viss bok framför en annan. Det gör bibliotekarier varje dag, vi skyltar med vissa böcker och magasinerar eller gallrar äldre böcker. Är det censur enligt dig?

Du kanske tänker på nedanstående skrivning:

"Bibliotek och informationstjänster bidrar till utvecklingen och upprätthållandet av intellektuell frihet och bidrar till att värna demokratiska värden och allmänna medborgerliga rättigheter. Följaktligen är det deras uppgift att erbjuda användare tillgång till relevanta resurser och tjänster utan några förbehåll samt att motsätta sig varje form av censur".

Vi ska erbjuda användarna tillgång till all form av information UTOM sexistisk eller rasistisk information. Man värnar demokratiska värden och medborgerliga rättigheter genom att ifrågasätta figurer som anses reproducera rasistiska stereotyper, inte genom att lyfta fram dem. Sedan kan man givetvis ha diskussioner om figurerna, men det är en annan sak. Det finns så många andra bättre och nyare böcker som borde lyftas fram istället. Eller är Tintin i Kongo och Lilla hjärtat höjden av kultur?


Mvh,
Per Steinholtz
Bibliotekarie på Campusbiblioteket/Thomasgymnasiet i Strängnäs
________________________________________
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] f&#246;r Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
Skickat: den 25 september 2014 20:33
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lilla hjärtat förpassad till källaren

Ur Kvällsposten

Besökare har blivit ledsna

Nu, två år, efter debatten har den nya ledningen på Malmö
Stadsbibliotek beslutat att plocka ned böckerna om Lilla Hjärtat i
magasinet i källaren.

– Man kan fortfarande låna dem men man måste be om dem så tar vi fram
dem, säger stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson.

Beslutet togs dels för att Stadsbiblioteket fått i uppdrag av
Kulturnämnden att främja ett sortiment med ickestereotypa barnböcker i
så stor utsträckning som möjligt. Men också för att man mottagit en
hel del kritik från besökare som blivit ledsna över att böckerna med
den stereotypa figuren stått framme.

– Det är många som har upplevt att det känts tråkigt och förnedrande
att de finns här. Jag tror att många tycker att det är bra att vi har
tagit bort dem, säger stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson.

– Vi vill ha ett bibliotek där alla känner sig välkomna, säger han.

http://www.expressen.se/kvallsposten/stadsbiblioteket-tar-bort-rasistisk-bok/

Jag känner mig beklämd över Malmö stadsbiblioteks flathet.

Det är ett otyg att politiker ska styra bibliotekets inköpspolitik så
här i detalj eller att användare gör det.

Jag tycker att Torbjörn Nilsson borde läsa:

Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB-UTSKRIFT.pdfJan
--
Jan Szczepañski
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager