LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?

From:

Mikael Book <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 25 Sep 2014 11:49:47 +0300

Content-Type:

MULTIPART/MIXED

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (1 lines)När utkommer din bok, Mona? Jag undrar om jag ska vänta på den
eller försöka fortsätta diskussionen genast. Bibliotekspolitiken är ju
inte som inrikes- och utrikespolitiken. Dess tempo är (eller bör
åtminstone vara) lugnare eftersom dess inverkan sträcker sig över längre
tidsperioder. Så jag väntar gärna litet.

En sak skulle jag vilja fråga dig om, dvs "tjänstemannanivån", som du
nämner i ditt färskaste inlägg. Vilka tjänstemän har du närmast i
tankarna?

Mikael


On Thu, 25 Sep 2014, Mona Quick wrote:

> Så roligt Mikael, då vet jag att jag har en läsare i alla fall.
>

> Jag ser det så här: biblioteksplanen är ett politiskt antaget dokument.
> Med utgångspunkt från den, bibliotekslagen och biblioteksmanifest gör
> man tre planer på tjänstemannanivå. Det är medieplanen,
> marknadsföringsplanen (inklusive läsfrämjande) och tillgänglighetsplanen
> (inklusive riktade insatser på andra språk och digital tillgänglighet).

>
> Den offentliga medieplanen är kortfattad och tydlig, så att alla förstår vilka principer som gäller på det biblioteket. Den inkluderar alla medier, inklusive dem som biblioteken inte kan styra men erbjuda ( till exempel internetanvändning). I arbetet med medieplanen tar man även ställning till uppställningar, eftersom lånarna måste hitta det som erbjuds.
>
> Min undertitel är "objektiv, subjektiv och provokativ". Jag vill att mina åsikter ska trigga diskussioner på biblioteken, även kring sådant som kan uppfattas som politiskt, så att vi blir tydligare i stället för att dölja oss bakom vaga formuleringar, eller "självklarheter" som kanske inte är den enda vägen.
>
> Mona
>
> Skickat från min iPad
>
>> 25 sep 2014 kl. 07:40 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>>
>>
>> @Mona Quick Jag väntar med spänning på att få läsa din bok. När jag läser vad du skriver om folkbibliotekens konkreta mediaplaner blir jag osäker: kanske Katarina H:s inköpsfunderingar trots allt har en vidare relevans än jag ville erkänna? Jag blir m.a.o. rädd för att bibliotekarierna ska förlora sig i sin planering. Yrkesbibliotekarierna bör väl inte förväntas ta ställning i alla möjliga och omöjliga frågor? Den rollen ska väl våra makthavare -- beslutsfattarna, yrkespolitikerna -- få ta hand om?
>>
>> Nej. Det gäller att samla sig till ett anfall. Bibliotekarierna behöver inte ta ställning i *alla* frågor men de borde onekligen ta ställning i vissa frågor! T ex frågan: "Hur långt bör biblioteket hjälpa fredsrörelsen och liknande propaganda?" (G.F.Bowerman, ALA 1915)
>>
>> "Bibliotek är fantastiskt så totalt lokalt och globalt samtidigt" (B. Atlestam). Men saknar vissa ställningstagnden. Tillsvidare.
>>
>> Hälsar,
>>
>> Mikael
>>
>> PS Jan S. uppmanade oss att lyssna på Pernille Drosts föredrag om bibliotek i en digital värld. Jag skulle vilja rekommendera Tine Bruhns version av "Har du visor min vän?" (kan avlyssnas i välsorterade bibliotek)
>>
>> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
>> http://www.kaapeli.fi/book/ * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
>> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>>
>>
>>> On Wed, 24 Sep 2014, Mona Quick wrote:
>>>
>>> Håller med Katarina i funderingarna kring urval och kvalitetsbegreppet. BTJ förlag kommer snart att ge ut min bok om medieplanering för folkbibliotek, där jag uppmanar biblioteken till diskussion kring dessa ämnen. Jag anser att biblioteken behöver skriva konkreta medieplaner där det framgår vilken linje biblioteket har i dessa frågor. Då är det inte en enskild inköpsansvarig som gör avväganden gång från gång, även om varje inköpsbeslut naturligtvis är ett avvägande utifrån principerna.
>>> (Diskussionen här handlar om böcker. Min bok tar naturligtvis upp även bibliotekens andra format för information, kunskap och upplevelser.)
>>>
>>> Mona Quick
>>>
>>> Skickat från min iPad
>>>
>>>> 24 sep 2014 kl. 10:41 skrev Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>:
>>>>
>>>> Ett problem i diskussionen är att "biblioteken" kan innebära så många saker. Ett bibliotek som KB fungerar som samhällets minne och tar in allt. Då är det fullt möjligt att inte ta ställning. Mindre bibliotek tvingas göra ett urval. Detta innebär i sig självt ett antal ställningstaganden. Vissa bibliotek är extremt nischade, som företagsbibliotek (och skolbibliotek som mitt). Andra är mer allmänna, men har ändå ett begränsat utbud som måste väljas på något sätt. Visst kan man använda "kvalitet" som riktlinje för inköpen, men detta är inte heller något neutralt ord med given innebörd! Vad är en bra bok? Vem bestämmer det? Och hur vet den som själv inte har läst alla böcker vilka böcker som är värda att köpa in?
>>>>
>>>> Utgivningen är ju inte heller neutral - inom barnboksutgivningen kommer t.ex. den som inte medvetet satsar på litteratur från hela världen att finna sitt bibliotek fullkomligt dominerat av svensk och anglosaxisk litteratur, eftersom det är detta som ges ut på störst förlag och marknadsförs mest. Även när det gäller andra minoritetsgrupper och jämställdhet mellan könen är det viktigt att titta på urvalskriterierna och se efter vad som väljs, just för att få till den där spridningen som inte nödvändigtvis dyker upp av sig självt. Sen kanske man kommer fram till att det i allsidighetens eller den allmänna upplysningens namn är bra att ha material som är sexistiskt, antidemokratiskt eller vad det vara månde. Huvudsaken är att inköpsansvarig kan säga "Jag valde att köpa den här boken framför den här andra boken därför att..."
>>>>
>>>> MVH
>>>> Katarina Hjärpe
>>>>
>>>>
>>>> Den 24 september 2014 09:21 skrev Anna-Stina Takala <[log in to unmask]>:
>>>>> Hej!
>>>>>
>>>>> Jag tycker, och jag tror många med mig, att biblioteken har ett viktigt uppdrag i att främja den demokratiska tanken, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Utan en sådan bärande idé, ser jag biblioteken som urholkade och tämligen tomma på betydelse. Vad är då bibliotekens uppdrag? Om bibliotekens uppdrag är att rent instrumentellt sprida information och texter av olika slag, har vi effektivare kommersiella verktyg. Jag tänker t ex på Google.
>>>>>
>>>>> Vänliga hälsningar
>>>>> Anna-Stina Takala
>>>>> Verksamhetsutvecklare IT/kommunikation
>>>>> Bibliotek Botkyrka
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager