LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 25 Sep 2014 09:30:25 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Ur Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och
intellektuell frihet

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB-UTSKRIFT.pdf

"Bibliotek och informationstjänster bidrar till utvecklingen och
upprätthållandet av intellektuell frihet och bidrar till att värna
demokratiska värden och allmänna medborgerliga rättigheter.
Följaktligen är det deras uppgift att erbjuda användare tillgång till
relevanta resurser och tjänster utan några förbehåll samt att motsätta
sig varje form av censur."

Jag tror jag förstår vad intellektuell frihet är för något men innebär
inte kravet om att värna demokratiska värden och medborgerliga
rättigheter samtidigt en inskränkning av just den? En bok som är
kritisk till dom demokratiska värdena ska den inte köpas in?

Är inte kravet på att värna dom demokratiska värdena en politisk
åsikt? Står inte intellektuell frihet över krav om att värna
demokratiska värden? Har inte demokratiska värden diskuterats i
tusentals år och lett till krig och elände i sekel efter sekel?

Nästa stycke i dokumentet är nog så viktigt:

Urvalet av och tillgängligheten hos bibliotekets material och tjänster
ska styras av professionella överväganden och inte av politiska,
moraliska eller religiösa åsikter.

Jan
Den 25 september 2014 07:40 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>
> @Mona Quick Jag väntar med spänning på att få läsa din bok. När jag läser
> vad du skriver om folkbibliotekens konkreta mediaplaner blir jag osäker:
> kanske Katarina H:s inköpsfunderingar trots allt har en vidare relevans än
> jag ville erkänna? Jag blir m.a.o. rädd för att bibliotekarierna ska förlora
> sig i sin planering. Yrkesbibliotekarierna bör väl inte förväntas ta
> ställning i alla möjliga och omöjliga frågor? Den rollen ska väl våra
> makthavare -- beslutsfattarna, yrkespolitikerna -- få ta hand om?
>
> Nej. Det gäller att samla sig till ett anfall. Bibliotekarierna behöver inte
> ta ställning i *alla* frågor men de borde onekligen ta ställning i vissa
> frågor! T ex frågan: "Hur långt bör biblioteket hjälpa fredsrörelsen och
> liknande propaganda?" (G.F.Bowerman, ALA 1915)
>
> "Bibliotek är fantastiskt så totalt lokalt och globalt samtidigt" (B.
> Atlestam). Men saknar vissa ställningstagnden. Tillsvidare.
>
> Hälsar,
>
> Mikael
>
> PS Jan S. uppmanade oss att lyssna på Pernille Drosts föredrag om bibliotek
> i en digital värld. Jag skulle vilja rekommendera Tine Bruhns version av
> "Har du visor min vän?" (kan avlyssnas i välsorterade bibliotek)
>
> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
> http://www.kaapeli.fi/book/ * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>
>
> On Wed, 24 Sep 2014, Mona Quick wrote:
>
>> Håller med Katarina i funderingarna kring urval och kvalitetsbegreppet.
>> BTJ förlag kommer snart att ge ut min bok om medieplanering för
>> folkbibliotek, där jag uppmanar biblioteken till diskussion kring dessa
>> ämnen. Jag anser att biblioteken behöver skriva konkreta medieplaner där
>> det framgår vilken linje biblioteket har i dessa frågor. Då är det inte en
>> enskild inköpsansvarig som gör avväganden gång från gång, även om varje
>> inköpsbeslut naturligtvis är ett avvägande utifrån principerna.
>> (Diskussionen här handlar om böcker. Min bok tar naturligtvis upp även
>> bibliotekens andra format för information, kunskap och upplevelser.)
>>
>> Mona Quick
>>
>> Skickat från min iPad
>>
>>> 24 sep 2014 kl. 10:41 skrev Katarina Hjärpe <[log in to unmask]>:
>>>
>>> Ett problem i diskussionen är att "biblioteken" kan innebära så många
>>> saker. Ett bibliotek som KB fungerar som samhällets minne och tar in allt.
>>> Då är det fullt möjligt att inte ta ställning. Mindre bibliotek tvingas göra
>>> ett urval. Detta innebär i sig självt ett antal ställningstaganden. Vissa
>>> bibliotek är extremt nischade, som företagsbibliotek (och skolbibliotek som
>>> mitt). Andra är mer allmänna, men har ändå ett begränsat utbud som måste
>>> väljas på något sätt. Visst kan man använda "kvalitet" som riktlinje för
>>> inköpen, men detta är inte heller något neutralt ord med given innebörd! Vad
>>> är en bra bok? Vem bestämmer det? Och hur vet den som själv inte har läst
>>> alla böcker vilka böcker som är värda att köpa in?
>>>
>>> Utgivningen är ju inte heller neutral - inom barnboksutgivningen kommer
>>> t.ex. den som inte medvetet satsar på litteratur från hela världen att finna
>>> sitt bibliotek fullkomligt dominerat av svensk och anglosaxisk litteratur,
>>> eftersom det är detta som ges ut på störst förlag och marknadsförs mest.
>>> Även när det gäller andra minoritetsgrupper och jämställdhet mellan könen är
>>> det viktigt att titta på urvalskriterierna och se efter vad som väljs, just
>>> för att få till den där spridningen som inte nödvändigtvis dyker upp av sig
>>> självt. Sen kanske man kommer fram till att det i allsidighetens eller den
>>> allmänna upplysningens namn är bra att ha material som är sexistiskt,
>>> antidemokratiskt eller vad det vara månde. Huvudsaken är att inköpsansvarig
>>> kan säga "Jag valde att köpa den här boken framför den här andra boken
>>> därför att..."
>>>
>>> MVH
>>> Katarina Hjärpe
>>>
>>>
>>> Den 24 september 2014 09:21 skrev Anna-Stina Takala
>>> <[log in to unmask]>:
>>>>
>>>> Hej!
>>>>
>>>> Jag tycker, och jag tror många med mig, att biblioteken har ett viktigt
>>>> uppdrag i att främja den demokratiska tanken, jämlikhet och mänskliga
>>>> rättigheter. Utan en sådan bärande idé, ser jag biblioteken som urholkade
>>>> och tämligen tomma på betydelse. Vad är då bibliotekens uppdrag? Om
>>>> bibliotekens uppdrag är att rent instrumentellt sprida information och
>>>> texter av olika slag, har vi effektivare kommersiella verktyg. Jag tänker t
>>>> ex på Google.
>>>>
>>>> Vänliga hälsningar
>>>> Anna-Stina Takala
>>>> Verksamhetsutvecklare IT/kommunikation
>>>> Bibliotek Botkyrka--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager