LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 18 Sep 2014 20:21:03 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Du skriver väl, inspirerande och långt Boris. Men jag tycker du har helt fel.

Vad menar du med att "Samlingen är här ett medel, inte ett mål" för
bibliotekens överlevnad.

Varför använder du ett så drastiskt och dramatiskt ord som överlevnad?
Är det undergången som står för dörren eller? Bibliotek har funnits i
tusentals år och kommer att finnas så länge som människan söker
kunskap, tröst, vägledning, avkoppling, tips etc. Menar du att
böckerna är något slags medel för den kämpande bibliotekarien som
skapar starka relationer och band till lokalsamhället? Vad har det med
bibliotek att göra. På vilket sätt kan bibliotekarie var en motor, en
kraft för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle? Är
det inte via dom samlingar som byggts upp? Det är boken och inte
bibliotekarien som ger inspiration och kraft till ett läsande,
lärande, skapande och demokratiskt samhälle.

För mej är Lankes, Alsbjer och Thorhauge problem och inga lösningar.
Dom undergräver snarare än stärker biblioteken med sin flummigheter.

Jan
Den 18 september 2014 09:25 skrev Boris Zetterlund <[log in to unmask]>:
> I bibliotekariens läsfrämjande arbete och i stödjandet av det livslånga lärandet är text och dess manifestation i böcker, såväl tryckta som digitala, både oundgängligt och njutningsfyllt att arbeta med. I tider där resurserna uppfattas som knappa kommer ibland argumentet upp från t ex oinsatta politiker att samla ihop böckerna i en hög, en samling, och distribuera till dem som efterfrågar. En lada i varje landskap. En mera långtgående variant är att ge varje familj ett antal kuponger att köpa pocketböcker för. Till nästa steg att Amazon eller Bonniers etablerar en prenumerationstjänst i Sverige med tillgång till tusentals e-titlar för 99kr i månaden (som sociala myndigheter erbjuder dem som inte har råd). I de här scenarierna krävs det som mest några få bibliotekarier i landet. Möjligen kan det skapas en biblioteksmyndighetsweb centralt där accessen till titlarna erbjuds. Dessa resonemang bortser fullständigt från att biblioteksuppdraget är mer än en utjämnande tjänst för tillgång till litteratur. Som tillika huvudsakligen kommer att användas av de som tillhör de etablerade, kulturellt försigkomna. Se bl a http://flexspan.blogspot.com/2014/09/klasskillnader-i-ungdomars-natvanor.html?spref=fb .
> Idén att jämlik access till ”samlingen” är lika med biblioteken existensberättigande styr mångas agendor och blir än intressantare när vi diskuterar e-medier.
> Utveckla och fördjupa läsandet och lärandet är inte grädden på moset på den jämlika tillgången. Det är basen för folkbibliotekens överlevnad. Samlingen är här ett medel, inte ett mål. Att skapa en relation till sitt lokalsamhälle och dess medborgare är en nödvändighet för det arbetet. Det målas upp visioner om ”tredje rummet”, ”allaktivitetshus”, ”kulturhus” och utformningen, arbetsmetoderna kan och skall diskuteras men riktningen är klar. I lokalsamhället kan bibliotekarien med starka relationer och band till lokalsamhället, fysiskt och virtuellt, vara en motor, en kraft, för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle.
> R.D Lankes (igen): The mission of librarians is to facilitate the creation of knowledge in their communities.
> Richard Florida I “The Great Reset” talar om att det är de lokalsamhällets kreativa “hubbar” (biblioteket? min kommentar) som kommer att vara avgörande för byggandet de nya samhällena i den nya ekonomin.
> Allan Weiner, Gartner: “The librarian is the ultimate curator”
> Jens Thorhauge: The librarian becomes a facilitator and inspirator for using media, organising makerspaces, clubs, workshops, creates exhibitions and recommendations, gives booktalks and displays the daily collection offer and space in the library
> Det finns ingen konflikt mellan boken och bibliotekariens uppdrag. Det, är jag övertygad om, menar även de i biblioteksfronten kämpande Lankes och Alsbjer.
>
> Best Regards/Bästa hälsningar
> Boris Zetterlund
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
> Skickat: den 16 september 2014 15:55
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?
>
> I den kvinnliga värld som biblioteksprofessionen är så sticker Peter Alsbjer ut, han är man, livlig bloggare och genom åren har vi fått mängder av tips om vad bibliotek kan användas till och nu är han nybliven chef för Örebro stadsbibliotek
>
> Biblioteksbladet har gjort en intervju med honom med anledning av det nya jobbet.
>
> Ett klipp ur intervjun:
>
> Han är inte rädd för att sticka ut hakan och har kallat folkbiblioteken för dinosaurier, hyllat Läsrörelsens läsfrämjande med utdelning av barnböcker på McDonalds samt erkänt att han tror även på gosedjursövernattningar i bibblan.
>
> – Jag skulle vilja att alla folkbibliotek tar till sig den utmaning som David Lankes formulerat i en definition: ”Bad libraries build collections; good libraries build services; great libraries build communities”. Vilket naturligtvis är en tuff utmaning. Det handlar om ett långsiktigt arbete och ett arbete på fler ställen än i de fysiska bibliotekslokalerna och med nya metoder som vi kanske inte upptäckt än, menar Peter Alsbjer.
>
> http://biblioteksbladet.se/2014/08/12/ny-bibliotekschef-i-orebro/#more-10208
>
> Några kommentarer:
>
> Jag har nog alltid betraktat Alsbjers blogginlägg som lite flummiga men oförargliga. Men när han anser David Lanke formulerat något viktigt med definitionen "Bad libraries build collections; good libraries build services; great libraries build communities” så finns det anledning till oro.
>
> När blev det fel att bygga upp litteratursamlingar, vad är det som är så "bad" med det. Är det inte det som är bibliotekets kärnuppgift?
> Åtminstone användarna uttrycker alltid detta som den centrala uppgiften och högt uppskattat är även studiero. Men många bibliotekschefer tycker som Lanke och Alsbjer.
>
>
> Egentligen lite oförargligt men mindre oförargligt är hans syn på bibliotekens "utmaning" nämligen att alienera användarna. Hur många användare skulle skriva under på David Lankes formulering?
>
> Vore jag kommunalpolitiker i Örebro med ansvar för kulturfrågor så skulle jag ha blivit mycket bekymrad om den nye bibliotekschefen hävdade att "Bad libraries build collections" och att han istället tänker satsa på "great libraries build communities"
>
> För några år sedan skapade en bibliotekschef i Malmö en skandal genom parollen "ut med böckerna in med författarna". Malmöborna fick nog och bytte ut bibliotekschefen.
>
> Tycker Peter Alsbjer allt det som användarna sätter högst på sina listor, stora och fina samlingar av litteratur som något "bad"? Vad är det för communities som ska byggas?
>
> I en presentation som David Lanke gjort får vi veta att framgången inte ligger i böcker eller besök utan i de drömmar och strävanden som finns i lokalsamhället
>
> • Not in Volumes
> • Not in Gate Counts
> • In the Dreams and Aspirations of the Community
>
> http://quartz.syr.edu/rdlankes/Presentations/2014/Wisc-Lankes.pdf
>
> Vi får anta att Alsbjer kommer att ägna mycket tid åt drömtydningar i sin strävan att skapa "great libraries" i Örebro.
>
>
> Jan
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Jan Szczepański
> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager