LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer bÃļcker?
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 24 Sep 2014 10:49:54 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (323 lines)Hur Biblist-prenumeranterna ska hinna läsa våra inlägg om vi försöker gå 
till grunden med dessa frågor vet jag inte. Ska i alla fall fortsätta med 
några rader, eftersom jag upplever diskussionen som rätt viktig.

Peter Alsbjer själv (som ju nämns i rubriken och vars namn därför hänger 
med i brödtexten)  har tsv inte yttrat sig i just denna Biblist-tråd. Det 
kan jag förstå p g a Jans påhopp.

Jan, å ena sidan säger du att bibliotekets storhet ligger i att det inte 
tar ställning. Å andra sidan använder du ord som "hatar", "fiende" och 
"hot", vilka tyder på att du trots allt själv gör en del 
ställningstaganden.

Visa mig den bibliotekarie som säger: "Bränn biblioteken!"

Genom sin blotta existens tar biblioteket ställning för en kontinuitet. 
Vilken?

Den bibliotekarie som menade: "må världen gå under bara biblioteket 
består!", hade inte helt fel. (Jan, var det inte något av detta du menade 
när du skrev att bibliotekets storhet består i att det inte tar 
ställning?) Att rädda biblioteket kunde länge framstå såsom viktigare än 
att rädda världen. Uppgiften att rädda världen kunde alltså med fördel 
överlåtas på den gud eller de gudar som skapat den. Men i och med 
atombomben och liknande förstörelseteknik inträdde en förändring. Nu är 
människan själv kapabel att förinta sin ekologiska nisch (om än inte 
Skapelsen som sådan). Härav följer, att det också är människan själv som 
måste försöka rädda sin värld och enligt min mening bör bibliotekarierna 
och biblioteket bidra till att så sker.

"The mission of librarians is to improve society through facilitating 
knowledge creation in their communities", hävdar den tidigare nämnde R. 
David Lankes.  Vilket kunde översättas: "Bibliotekariernas mission består 
i att förbättra samhället genom att underlätta skapandet av kunskap i sina 
lokalsamhällen". --- Här (i skrivande stund!) påminner Anna-Stina Takala 
om att biblioteket också har i uppdrag att "att främja den demokratiska 
tanken, jämlikhet och mänskliga rättigheter". Och så är det. Givetvis! Men 
jag hoppas bibliotekarierna vill återvända till den fråga som George F. 
Bowerman ställde till amerikanska biblioteksföreningens kongress i 
Berkeley, Kalifornien, år 1915:

How Far Should the Library Aid the Peace Movement and Similar Propaganda?
Hur långt bör biblioteket gå för att hjälpa fredsrörelsen och liknande 
propaganda?

Bowerman besvarade frågan jakande. Det gällde då, år 1915, för 
bibliotekarierna att motarbeta kriget och att efter kriget bidra till 
fredens bevarande. Då skulle vad Bowerman kallade "den sympatiska 
världsandan" (the sympathetic world spirit) behövas.

Bibliotekarierna i sina lokalsamhällen kan väl fortfarande hjälpa 
("facilitating") den sympatiska världsandan på traven?

Med vänliga hälsningar,

Mikael


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Tue, 23 Sep 2014, Jan Szczepanski wrote:

> Du missuppfattar om du tror att jag anser boken vara ett självändamål.
> Den roll som Alsbjer anser bibliotekarien ska fylla ser jag som destruktiv
> mot bibliotekstanken. Om Alsbjer kan ses som en inre fiende så är
> hotet från dom kommersiella krafterna mångdubbelt större.
>
> Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning, varken för gudsriken,
> tusenårsriken, socialistiska paradis eller schlaraffenland. Vi ser
> kämpande feminister idag som vill använda biblioteken som plattform
> för ett jämställt samhälle. Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning.
>
> Det senaste hotet är "det demokratiska uppdraget". Ytterligare en ideologi
> och världsbild som vill vara allenarådande, men biblioteken kommer att
> överleva även det.
>
> Jan
>
>
>
> Den 22 september 2014 17:19 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>>
>> Hej, sänder detta en gang till eftersom det lär har varit oläsligt första
>> gangen. (Ursäkta gangen.)
>>
>>
>> I den här diskussionen kom flera olika åsikter fram. Deltagarna kände på
>> sig att de hade någonting väsentligt att säga. Skulle inte den här
>> diskussionen, ifall den hade fortsatt länge, länge, och samlats i
>> böcker, ha kunnat bli något av ett bibliotek?
>>
>> Jan hade visserligen inte helt fel men inte hade han heller rätt i sin
>> fixering vid boken som ett självändamål. Boris hade helt rätt i att, som
>> Lankes, peka på den kämpande bibliotekariens roll i samhället. Men Bo
>> ris undvek noga att säga någonting om samhället och politiken. Hur blir
>> det med vår kamp om vi inte vågar ta ställning?
>>
>> Biblioteket är ett kulturellt underverk och Axiell ett teknologiskt
>> mirakel. Men dessa båda förenas i sin politiska menlöshet för att i nte
>> säga meningslöshet. Att undergången står för dörren borde vara uppenbart
>> för var och en. Det är faktiskt fråga om vår överlevnad.
>>
>> Men kanske skottarna räddar oss? Läs Jean-Marie Matagnes artikel "THE
>> SCOTTISH BOMB or How Britains Missiles are on the verge of Blowing up
>> the United Kingdom", den finns i det stora biblioteket på nätet, här
>>
>> http://www.acdn.net/spip/spip.php?article886&lang=en
>>
>> (Tillägg 22.9.: Hur skottarna hade kunnat rädda oss framgar av Jean-Marie
>> Matagnes text.)
>>
>>
>> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
>> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
>> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>>
>>
>> On Thu, 18 Sep 2014, Jan Szczepanski wrote:
>>
>>> Du skriver väl, inspirerande och långt Boris. Men jag tycker du har helt
>>> fel.
>>>
>>> Vad menar du med att "Samlingen är här ett medel, inte ett mål" för
>>> bibliotekens överlevnad.
>>>
>>> Varför använder du ett så drastiskt och dramatiskt ord som överlevnad?
>>> Är det undergången som står för dörren eller? Bibliotek har funnits i
>>> tusentals år och kommer att finnas så länge som människan söker
>>> kunskap, tröst, vägledning, avkoppling, tips etc. Menar du att
>>> böckerna är något slags medel för den kämpande bibliotekarien som
>>> skapar starka relationer och band till lokalsamhället? Vad har det med
>>> bibliotek att göra. På vilket sätt kan bibliotekarie var en motor, en
>>> kraft för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle? Är
>>> det inte via dom samlingar som byggts upp? Det är boken och inte
>>> bibliotekarien som ger inspiration och kraft till ett läsande,
>>> lärande, skapande och demokratiskt samhälle.
>>>
>>> För mej är Lankes, Alsbjer och Thorhauge problem och inga lösningar.
>>> Dom undergräver snarare än stärker biblioteken med sin flummigheter.
>>>
>>> Jan
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Den 18 september 2014 09:25 skrev Boris Zetterlund <[log in to unmask]>:
>>>>
>>>> I bibliotekariens läsfrämjande arbete och i stödjandet av det livslånga
>>>> lärandet är text och dess manifestation i böcker, såväl tryckta som
>>>> digitala, både oundgängligt och njutningsfyllt att arbeta med. I tider där
>>>> resurserna uppfattas som knappa kommer ibland argumentet upp från t ex
>>>> oinsatta politiker att samla ihop böckerna i en hög, en samling, och
>>>> distribuera till dem som efterfrågar. En lada i varje landskap. En mera
>>>> långtgående variant är att ge varje familj ett antal kuponger att köpa
>>>> pocketböcker för. Till nästa steg att Amazon eller Bonniers etablerar en
>>>> prenumerationstjänst i Sverige med tillgång till tusentals e-titlar för 99kr
>>>> i månaden (som sociala myndigheter erbjuder dem som inte har råd). I de här
>>>> scenarierna krävs det som mest några få bibliotekarier i landet. Möjligen
>>>> kan det skapas en biblioteksmyndighetsweb centralt där accessen till
>>>> titlarna erbjuds. Dessa resonemang bortser fullständigt från att
>>>> biblioteksuppdraget är mer än en utjämnande tjänst för tillgång till
>>>> litteratur. Som tillika huvudsakligen kommer att användas av de som tillhör
>>>> de etablerade, kulturellt försigkomna. Se bl a
>>>> http://flexspan.blogspot.com/2014/09/klasskillnader-i-ungdomars-natvanor.html?spref=fb
>>>> .
>>>> Idén att jämlik access till ˙˙samlingen˙˙ är lika med biblioteken
>>>> existensberättigande styr mångas agendor och blir än intressantare när vi
>>>> diskuterar e-medier.
>>>> Utveckla och fördjupa läsandet och lärandet är inte grädden på moset på
>>>> den jämlika tillgången. Det är basen för folkbibliotekens överlevnad.
>>>> Samlingen är här ett medel, inte ett mål. Att skapa en relation till sitt
>>>> lokalsamhälle och dess medborgare är en nödvändighet för det arbetet. Det
>>>> målas upp visioner om ˙˙tredje rummet˙˙, ˙˙allaktivitetshus˙˙, ˙˙kulturhus˙˙
>>>> och utformningen, arbetsmetoderna kan och skall diskuteras men riktningen är
>>>> klar. I lokalsamhället kan bibliotekarien med starka relationer och band
>>>> till lokalsamhället, fysiskt och virtuellt, vara en motor, en kraft, för ett
>>>> läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle.
>>>> R.D Lankes (igen): The mission of librarians is to facilitate the
>>>> creation of knowledge in their communities.
>>>> Richard Florida I ˙˙The Great Reset˙˙ talar om att det är de
>>>> lokalsamhällets kreativa ˙˙hubbar˙˙ (biblioteket? min kommentar) som kommer
>>>> att vara avgörande för byggandet de nya samhällena i den nya ekonomin.
>>>> Allan Weiner, Gartner: ˙˙The librarian is the ultimate curator˙˙
>>>> Jens Thorhauge: The librarian becomes a facilitator and inspirator for
>>>> using media, organising makerspaces, clubs, workshops, creates exhibitions
>>>> and recommendations, gives booktalks and displays the daily collection offer
>>>> and space in the library
>>>> Det finns ingen konflikt mellan boken och bibliotekariens uppdrag. Det,
>>>> är jag övertygad om, menar även de i biblioteksfronten kämpande Lankes och
>>>> Alsbjer.
>>>>
>>>> Best Regards/Bästa hälsningar
>>>> Boris Zetterlund
>>>>
>>>>
>>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>>>> [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
>>>> Skickat: den 16 september 2014 15:55
>>>> Till: [log in to unmask]
>>>> Ämne: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?
>>>>
>>>> I den  kvinnliga värld som biblioteksprofessionen är så sticker Peter
>>>> Alsbjer  ut, han är man, livlig bloggare och genom åren har vi fått mängder
>>>> av tips om vad bibliotek kan användas till och nu är han nybliven chef för
>>>> Örebro stadsbibliotek
>>>>
>>>> Biblioteksbladet har gjort en intervju med honom med anledning av det nya
>>>> jobbet.
>>>>
>>>> Ett klipp ur intervjun:
>>>>
>>>> Han är inte rädd för att sticka ut hakan och har kallat folkbiblioteken
>>>> för dinosaurier, hyllat Läsrörelsens läsfrämjande med utdelning av
>>>> barnböcker på McDonalds samt erkänt att han tror även på
>>>> gosedjursövernattningar i bibblan.
>>>>
>>>> ˙˙ Jag skulle vilja att alla folkbibliotek tar till sig den utmaning som
>>>> David Lankes formulerat i en definition: ˙˙Bad libraries build collections;
>>>> good libraries build services; great libraries build communities˙˙. Vilket
>>>> naturligtvis är en tuff utmaning. Det handlar om ett långsiktigt arbete och
>>>> ett arbete på fler ställen än i de fysiska bibliotekslokalerna och med nya
>>>> metoder som vi kanske inte upptäckt än, menar Peter Alsbjer.
>>>>
>>>>
>>>> http://biblioteksbladet.se/2014/08/12/ny-bibliotekschef-i-orebro/#more-10208
>>>>
>>>> Några kommentarer:
>>>>
>>>> Jag har nog alltid betraktat Alsbjers blogginlägg som lite flummiga men
>>>> oförargliga. Men när han anser David Lanke formulerat något viktigt med
>>>> definitionen "Bad libraries build collections; good libraries build
>>>> services; great libraries build communities˙˙ så finns det anledning till
>>>> oro.
>>>>
>>>> När blev det fel att bygga upp litteratursamlingar, vad är det som är så
>>>> "bad" med det. Är det inte det som är bibliotekets kärnuppgift?
>>>> Åtminstone användarna uttrycker alltid detta som den centrala uppgiften
>>>> och högt uppskattat är även studiero. Men många bibliotekschefer tycker som
>>>> Lanke och Alsbjer.
>>>>
>>>>
>>>>  Egentligen lite oförargligt men mindre oförargligt är hans syn på
>>>> bibliotekens "utmaning" nämligen att alienera användarna. Hur många
>>>> användare skulle skriva under på David Lankes formulering?
>>>>
>>>> Vore jag kommunalpolitiker i Örebro med ansvar för kulturfrågor så skulle
>>>> jag ha blivit mycket bekymrad om den nye bibliotekschefen hävdade att "Bad
>>>> libraries build collections" och att han istället tänker satsa på  "great
>>>> libraries build communities"
>>>>
>>>> För några år sedan skapade en bibliotekschef i Malmö en skandal genom
>>>> parollen "ut med böckerna in med författarna". Malmöborna fick nog och bytte
>>>> ut bibliotekschefen.
>>>>
>>>> Tycker Peter Alsbjer allt det som användarna sätter högst på sina listor,
>>>> stora och fina samlingar av litteratur som något "bad"? Vad är det för
>>>> communities som ska byggas?
>>>>
>>>> I en presentation som David Lanke gjort  får vi veta att framgången inte
>>>> ligger i böcker eller besök utan i de drömmar och strävanden som finns i
>>>> lokalsamhället
>>>>
>>>> ˙˙ Not in Volumes
>>>> ˙˙ Not in Gate Counts
>>>> ˙˙ In the Dreams and Aspirations of the Community
>>>>
>>>> http://quartz.syr.edu/rdlankes/Presentations/2014/Wisc-Lankes.pdf
>>>>
>>>> Vi får anta att Alsbjer kommer att ägna mycket tid åt drömtydningar i sin
>>>> strävan att skapa "great libraries" i Örebro.
>>>>
>>>>
>>>> Jan
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Jan Szczepa˙˙ski
>>>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid
>>>> f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>>>> E-post: [log in to unmask]
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Jan Szczepa˙˙ski
>>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>>> E-post: [log in to unmask]
>
>
>
> -- 
> Jan Szczepa˙˙ski
> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager