LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker?
From: Anna-Stina Takala <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 24 Sep 2014 07:21:24 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (284 lines)


Hej! 
 
Jag tycker, och jag tror många med mig, att biblioteken har ett viktigt uppdrag i att främja den demokratiska tanken, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Utan en sådan bärande idé, ser jag biblioteken som urholkade och tämligen tomma på betydelse. Vad är då bibliotekens uppdrag? Om bibliotekens uppdrag är att rent instrumentellt sprida information och texter av olika slag, har vi effektivare kommersiella verktyg. Jag tänker t ex på Google. 
 
Vänliga hälsningar 
Anna-Stina Takala 
Verksamhetsutvecklare IT/kommunikation 
Bibliotek Botkyrka 
 
_____________________________ 
BOTKYRKA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 
147 85 Tumba 
besöksadress: Munkhättevägen 45 
 
direkt: 08-530 629 38 
sms: 0708-891 876 
 
e-post: [log in to unmask] 
www.botkyrka.se 
www.bibliotek.botkyrka.se 
 
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski 
Skickat: den 23 september 2014 21:49 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker? 
 
Du missuppfattar om du tror att jag anser boken vara ett självändamål. 
Den roll som Alsbjer anser bibliotekarien ska fylla ser jag som destruktiv mot bibliotekstanken. Om Alsbjer kan ses som en inre fiende så är hotet från dom kommersiella krafterna mångdubbelt större. 
 
Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning, varken för gudsriken, tusenårsriken, socialistiska paradis eller schlaraffenland. Vi ser kämpande feminister idag som vill använda biblioteken som plattform för ett jämställt samhälle. Bibliotekets storhet ligger i att inte ta ställning. 
 
Det senaste hotet är "det demokratiska uppdraget". Ytterligare en ideologi och världsbild som vill vara allenarådande, men biblioteken kommer att överleva även det. 
 
Jan 
 
 
 
Den 22 september 2014 17:19 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>: 
> 
> Hej, sänder detta en gang till eftersom det lär har varit oläsligt 
> första gangen. (Ursäkta gangen.) 
> 
> 
> I den här diskussionen kom flera olika åsikter fram. Deltagarna kände 
> på sig att de hade någonting väsentligt att säga. Skulle inte den här 
> diskussionen, ifall den hade fortsatt länge, länge, och samlats i 
> böcker, ha kunnat bli något av ett bibliotek? 
> 
> Jan hade visserligen inte helt fel men inte hade han heller rätt i sin 
> fixering vid boken som ett självändamål. Boris hade helt rätt i att, 
> som Lankes, peka på den kämpande bibliotekariens roll i samhället. Men 
> Bo ris undvek noga att säga någonting om samhället och politiken. Hur 
> blir det med vår kamp om vi inte vågar ta ställning? 
> 
> Biblioteket är ett kulturellt underverk och Axiell ett teknologiskt 
> mirakel. Men dessa båda förenas i sin politiska menlöshet för att i 
> nte säga meningslöshet. Att undergången står för dörren borde vara 
> uppenbart för var och en. Det är faktiskt fråga om vår överlevnad. 
> 
> Men kanske skottarna räddar oss? Läs Jean-Marie Matagnes artikel "THE 
> SCOTTISH BOMB or How Britains Missiles are on the verge of Blowing up 
> the United Kingdom", den finns i det stora biblioteket på nätet, här 
> 
> http://www.acdn.net/spip/spip.php?article886&lang=en 
> 
> (Tillägg 22.9.: Hur skottarna hade kunnat rädda oss framgar av 
> Jean-Marie Matagnes text.) 
> 
> 
> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
> http://www.kaapeli.fi/book/ * http://blogi.kaapeli.fi/book/ * 
> http://blog.spinellisfootsteps.info/ 
> 
> 
> On Thu, 18 Sep 2014, Jan Szczepanski wrote: 
> 
>> Du skriver väl, inspirerande och långt Boris. Men jag tycker du har 
>> helt fel. 
>> 
>> Vad menar du med att "Samlingen är här ett medel, inte ett mål" för 
>> bibliotekens överlevnad. 
>> 
>> Varför använder du ett så drastiskt och dramatiskt ord som överlevnad? 
>> Är det undergången som står för dörren eller? Bibliotek har funnits i 
>> tusentals år och kommer att finnas så länge som människan söker 
>> kunskap, tröst, vägledning, avkoppling, tips etc. Menar du att 
>> böckerna är något slags medel för den kämpande bibliotekarien som 
>> skapar starka relationer och band till lokalsamhället? Vad har det 
>> med bibliotek att göra. På vilket sätt kan bibliotekarie var en 
>> motor, en kraft för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt 
>> samhälle? Är det inte via dom samlingar som byggts upp? Det är boken 
>> och inte bibliotekarien som ger inspiration och kraft till ett 
>> läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle. 
>> 
>> För mej är Lankes, Alsbjer och Thorhauge problem och inga lösningar. 
>> Dom undergräver snarare än stärker biblioteken med sin flummigheter. 
>> 
>> Jan 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Den 18 september 2014 09:25 skrev Boris Zetterlund <[log in to unmask]>: 
>>> 
>>> I bibliotekariens läsfrämjande arbete och i stödjandet av det 
>>> livslånga lärandet är text och dess manifestation i böcker, såväl 
>>> tryckta som digitala, både oundgängligt och njutningsfyllt att 
>>> arbeta med. I tider där resurserna uppfattas som knappa kommer 
>>> ibland argumentet upp från t ex oinsatta politiker att samla ihop 
>>> böckerna i en hög, en samling, och distribuera till dem som 
>>> efterfrågar. En lada i varje landskap. En mera långtgående variant 
>>> är att ge varje familj ett antal kuponger att köpa pocketböcker för. 
>>> Till nästa steg att Amazon eller Bonniers etablerar en 
>>> prenumerationstjänst i Sverige med tillgång till tusentals e-titlar 
>>> för 99kr i månaden (som sociala myndigheter erbjuder dem som inte 
>>> har råd). I de här scenarierna krävs det som mest några få 
>>> bibliotekarier i landet. Möjligen kan det skapas en 
>>> biblioteksmyndighetsweb centralt där accessen till titlarna erbjuds. 
>>> Dessa resonemang bortser fullständigt från att biblioteksuppdraget 
>>> är mer än en utjämnande tjänst för tillgång till litteratur. Som 
>>> tillika huvudsakligen kommer att användas av de som tillhör de 
>>> etablerade, kulturellt försigkomna. Se bl a 
>>> http://flexspan.blogspot.com/2014/09/klasskillnader-i-ungdomars-natv 
>>> anor.html?spref=fb 
>>> . 
>>> Idén att jämlik access till ÿÿsamlingenÿÿ är lika med biblioteken 
>>> existensberättigande styr mångas agendor och blir än intressantare 
>>> när vi diskuterar e-medier. 
>>> Utveckla och fördjupa läsandet och lärandet är inte grädden på moset 
>>> på den jämlika tillgången. Det är basen för folkbibliotekens överlevnad. 
>>> Samlingen är här ett medel, inte ett mål. Att skapa en relation till 
>>> sitt lokalsamhälle och dess medborgare är en nödvändighet för det 
>>> arbetet. Det målas upp visioner om ÿÿtredje rummetÿÿ, 
>>> ÿÿallaktivitetshusÿÿ, ÿÿkulturhusÿÿ och utformningen, 
>>> arbetsmetoderna kan och skall diskuteras men riktningen är klar. I 
>>> lokalsamhället kan bibliotekarien med starka relationer och band 
>>> till lokalsamhället, fysiskt och virtuellt, vara en motor, en kraft, för ett läsande, lärande, skapande och demokratiskt samhälle. 
>>> R.D Lankes (igen): The mission of librarians is to facilitate the 
>>> creation of knowledge in their communities. 
>>> Richard Florida I ÿÿThe Great Resetÿÿ talar om att det är de 
>>> lokalsamhällets kreativa ÿÿhubbarÿÿ (biblioteket? min kommentar) som 
>>> kommer att vara avgörande för byggandet de nya samhällena i den nya ekonomin. 
>>> Allan Weiner, Gartner: ÿÿThe librarian is the ultimate curatorÿÿ 
>>> Jens Thorhauge: The librarian becomes a facilitator and inspirator 
>>> for using media, organising makerspaces, clubs, workshops, creates 
>>> exhibitions and recommendations, gives booktalks and displays the 
>>> daily collection offer and space in the library Det finns ingen 
>>> konflikt mellan boken och bibliotekariens uppdrag. Det, är jag 
>>> övertygad om, menar även de i biblioteksfronten kämpande Lankes och 
>>> Alsbjer. 
>>> 
>>> Best Regards/Bästa hälsningar 
>>> Boris Zetterlund 
>>> 
>>> 
>>> -----Ursprungligt meddelande----- 
>>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
>>> [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski 
>>> Skickat: den 16 september 2014 15:55 
>>> Till: [log in to unmask] 
>>> Ämne: [BIBLIST] Hatar Peter Alsbjer böcker? 
>>> 
>>> I den kvinnliga värld som biblioteksprofessionen är så sticker 
>>> Peter Alsbjer ut, han är man, livlig bloggare och genom åren har vi 
>>> fått mängder av tips om vad bibliotek kan användas till och nu är 
>>> han nybliven chef för Örebro stadsbibliotek 
>>> 
>>> Biblioteksbladet har gjort en intervju med honom med anledning av 
>>> det nya jobbet. 
>>> 
>>> Ett klipp ur intervjun: 
>>> 
>>> Han är inte rädd för att sticka ut hakan och har kallat 
>>> folkbiblioteken för dinosaurier, hyllat Läsrörelsens läsfrämjande 
>>> med utdelning av barnböcker på McDonalds samt erkänt att han tror 
>>> även på gosedjursövernattningar i bibblan. 
>>> 
>>> ÿÿ Jag skulle vilja att alla folkbibliotek tar till sig den utmaning 
>>> som David Lankes formulerat i en definition: ÿÿBad libraries build 
>>> collections; good libraries build services; great libraries build 
>>> communitiesÿÿ. Vilket naturligtvis är en tuff utmaning. Det handlar 
>>> om ett långsiktigt arbete och ett arbete på fler ställen än i de 
>>> fysiska bibliotekslokalerna och med nya metoder som vi kanske inte upptäckt än, menar Peter Alsbjer. 
>>> 
>>> 
>>> http://biblioteksbladet.se/2014/08/12/ny-bibliotekschef-i-orebro/#mo 
>>> re-10208 
>>> 
>>> Några kommentarer: 
>>> 
>>> Jag har nog alltid betraktat Alsbjers blogginlägg som lite flummiga 
>>> men oförargliga. Men när han anser David Lanke formulerat något 
>>> viktigt med definitionen "Bad libraries build collections; good 
>>> libraries build services; great libraries build communitiesÿÿ så 
>>> finns det anledning till oro. 
>>> 
>>> När blev det fel att bygga upp litteratursamlingar, vad är det som 
>>> är så "bad" med det. Är det inte det som är bibliotekets kärnuppgift? 
>>> Åtminstone användarna uttrycker alltid detta som den centrala 
>>> uppgiften och högt uppskattat är även studiero. Men många 
>>> bibliotekschefer tycker som Lanke och Alsbjer. 
>>> 
>>> 
>>> Egentligen lite oförargligt men mindre oförargligt är hans syn på 
>>> bibliotekens "utmaning" nämligen att alienera användarna. Hur många 
>>> användare skulle skriva under på David Lankes formulering? 
>>> 
>>> Vore jag kommunalpolitiker i Örebro med ansvar för kulturfrågor så 
>>> skulle jag ha blivit mycket bekymrad om den nye bibliotekschefen 
>>> hävdade att "Bad libraries build collections" och att han istället 
>>> tänker satsa på "great libraries build communities" 
>>> 
>>> För några år sedan skapade en bibliotekschef i Malmö en skandal 
>>> genom parollen "ut med böckerna in med författarna". Malmöborna fick 
>>> nog och bytte ut bibliotekschefen. 
>>> 
>>> Tycker Peter Alsbjer allt det som användarna sätter högst på sina 
>>> listor, stora och fina samlingar av litteratur som något "bad"? Vad 
>>> är det för communities som ska byggas? 
>>> 
>>> I en presentation som David Lanke gjort får vi veta att framgången 
>>> inte ligger i böcker eller besök utan i de drömmar och strävanden 
>>> som finns i lokalsamhället 
>>> 
>>> ÿÿ Not in Volumes 
>>> ÿÿ Not in Gate Counts 
>>> ÿÿ In the Dreams and Aspirations of the Community 
>>> 
>>> http://quartz.syr.edu/rdlankes/Presentations/2014/Wisc-Lankes.pdf 
>>> 
>>> Vi får anta att Alsbjer kommer att ägna mycket tid åt drömtydningar 
>>> i sin strävan att skapa "great libraries" i Örebro. 
>>> 
>>> 
>>> Jan 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> -- 
>>> Jan Szczepaÿÿski 
>>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, 
>>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek 
>>> E-post: [log in to unmask] 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> -- 
>> Jan Szczepaÿÿski 
>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, 
>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek 
>> E-post: [log in to unmask] 
 
 
 
-- 
Jan Szczepański 
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek 
E-post: [log in to unmask] 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager