LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Studenter föredrar tryckta böcker!
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 Feb 2014 13:42:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


Många undersökningar har visat att studenter, lärare och forskare
åtminstone inom
områdena humaniora och samhällsvetenskap föredrar pappersversioner framför
elektroniska böcker.

Men biblioteken går motsatt väg. Här ett exempel från ett bibliotek
som ställer upp
sina nya böcker huller om buller, piratkopierar avhandlingar och som dessutom
prioriterar vad studenterna inte vill ha

Ur Stockholm UB:s mediepolicy

Vårt medieresursförvärv är användar- och behovsstyrt utifrån relevans
för universitetets
undervisnings- och forskningsinriktning. Vi väljer i första hand
elektronisk version framför
tryckt version.

http://www.sub.su.se/om-biblioteket/regelverk/mediepolicy.aspx


Under rubriken "Studenter föredrar tryckta böcker" refererar Grafiskt
forum AGI ur artikeln
"Student Reading Practices in Print and Electronic Media", som
publiceras i College &
Research Libraries i september 2014 och som bekräftar att studenter
föredrar tryckta böcker
för sina studier

Preprint av den amerikanska artikeln här:
http://crl.acrl.org/content/early/2013/06/28/crl13-483.abstract

Klipp ur Grafiskt forum AGI:

Amerikanska universitetsstudenter använder fortfarande främst tryckt
studentlitteratur. 2010
förväntades att e-böcker skulle gå från 2 procent till över 18 procent
på fyra år, men detta har inte skett.

http://agi.se/2014/02/19/studenter-foredrar-tryckta-bocker/

Jan
-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager