LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Fwd: Biblioteken sviker pojkarna

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 13 Feb 2014 19:25:30 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Förra året kom en rapport från KB med titeln: Barnen i planerna 2012. I den
kartläggs hur barn och unga omnämns i biblioteksplanerna. Som bekant är
barn och ungdomar en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen.

Rapporten visar att det inte råder någon brist på visioner men att sen
verkligheten är något helt annat. Rapporten saknar liksom troligen dom
flesta biblioteksplaner ett genusperspektiv.

http://www.kb.se/dokument/Rapport_Barnen%20i%20planerna_2012.pdf

Klipp ur rapporten:

Den verksamhet för barn och unga som beskrivs i planerna är ofta
visionär och kan därför sällan följas upp med kvantitativa mått.
Visionerna beskrivs på en abstraktionsnivå som gör att det är svårt
att bryta ned dem till konkreta handlingar och därigenom blir de
sällan uppföljningsbara. Det förekommer också sällan att målen är
beskrivna när de ska genomföras i tiden.

Karin Taube tidigare nationell samordnare för PISA har dock några konkreta råd
för att stärka pojkars läsning i Kulturrådets läsvärda nyhetsbrev Bolla:

 Det som saknas väldigt mycket i svensk skola – från förskola och
uppåt – är ju att det finns så få män. Pojkar behöver manliga
förebilder som de ser upp till – och helst ska de läsa. Så ett sätt är
att på något vis ordna det. Kanske bjuda in manliga bibliotekarier,
bjuda in manliga föräldrar som berättar om sina favoritböcker när de
var små. Eller att låta äldre elever besöka yngre. Sexor som besöker
ettor till exempel, det kan ju finnas någon stor kille som ettorna
beundrar. Att med olika tricks försöka få behovet av manliga
förebilder tillfredsställt.

http://www.bolla.se/nyheter/nyhetsarkiv/Det-spelar-roll-att-du-visar-att-litteraturen-ar-viktig-i-ditt-liv/

JanLäste idag en artikel i DN om hur skolan svikit pojkarna.

När jag läste inledningen tänkte jag att vi ser samma sak med biblioteken.

Klipp:

Lärarna gör för lite för att stärka pojkarnas betyg, och fler insatser krävs för
att locka män till kvinnodominerade yrken. Det säger regeringens utredare
Svend Dahl som i dag, torsdag, lämnar över sin utredning till
jämställdhetsministern.

Vi vet att pojkar läser lite och inte tillhör en prioriterad grupp på
biblioteken och vi
vet att kvinnodominansen inom yrket är extremt högt.

Jag skulle vilja påstå att även vi gör för lite för att stärka pojkars
läsning och att
vi måste locka män till vårt kvinnodominerade yrke.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolan-sviker-pojkarna/

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager