LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Idag forskas det till exempel redan på mellanstadiet enligt KB
From: Lars Ilshammar <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Dec 2013 10:05:11 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (82 lines)


"Forskare" är, lyckligtvis, ingen skyddad titel, och inte minst media har under de senaste 20-30 åren bidragit till att begreppet successivt har dränerats på sin akademiska halt.
Att projektarbeten etc. på mellanstadiet idag ofta kallas for "forskning" är t.ex. ett faktum, like it or not Jan.
Liksom att människor utanför akademierna i många olika sammanhang med stor självklarhet tar på sig forskarhatten.
Trots att regeringen i sin nya instruktion säkerligen syftar på just den akademiska forskningen när den beställer en effektiv forskningsinfrastruktur menar jag att KB och hela biblioteksvärlden måste förhålla sig till den här utvecklingen.
I praktiken är det ju ofta omöjligt, eller ogörligt, att skilja agnarna från vetet vid lånedisken.
Vilket förstås inte betyder att vi ska prioritera ner den akademiska forskningens behov, bara att vår uppgift har blivit svårare och mera mångfaldig.
Personligen tror jag att vi måste tänka mera strategiskt och proaktivt i framtiden när det gäller forskningens behov. 
KB behöver t.ex. utveckla ett sorts early varning system med så att vi med större precision och bättre framförhållning kan prioritera t.ex. förvärv och digitalisering.
Från 2014 kommer vi också att reaktivera vårt forskarråd och ge det mer konkreta uppgifter som ett gränssnitt mot forskningen.
Vad forskning har med demokrati att göra?
Tja, säg så här: vad har kunskap med demokrati att göra?

/Lars IlshammarSärskilt när det tryckta materialet inte visar några tendenser att minska. För att möta den måste vi samverka med andra och även utveckla nya sätt att arbeta mot forskningen. Nu aktiverar KB sitt forskarråd och ger det mer konkreta uppgifter som ett gränssnitt mot forskningen. För egen del kommer jag att prioritera att göra våra fysiska samlingar synligare och tillgängligare både för akademiska forskare och den forskande allmänheten.
________________________________________
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] f&#246;r Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
Skickat: den 19 december 2013 09:50
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Idag forskas det till exempel redan på  mellanstadiet enligt KB

Enligt KB är forskning inte förbehållet en "elit" utan något som även
barn ägnar sig åt. Förbluffande och skrämmande i dessa tider
när svensk skola visar usla resultat internationellt att man kan hävda
att forskning är något som barn ägnar sig åt.


Klipp ur KB:s hemsida

Lars Ilshammar är avdelningschef för Biblioteksavdelningen och
blivande chef för Avdelningen för fysiska samlingar. Den nya
instruktionen säger att KB ska ”främja den svenska forskningens
kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv
forskningsinfrastruktur”.
Han menar att både forskning och infrastruktur är begrepp som har
blivit mer mångfaldiga under senare år. Idag forskas det till exempel
redan på mellanstadiet.
– Att vara forskare är inte längre något som är förbehållet en
akademisk elit. När vem som helst kan sätta på sig forskarhatten blir
begreppet mer demokratiskt.

http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2013/KBs-instruktion/

Vad har forskning med demokrati att göra? Vad är det för forskning
barn ägnar sig åt?


Pelle Snickars varning när han lämnade KB är högst reell. KB går åt
helt fel håll. KB är en
belastning.

Ur intervju i Biblioteksbladet med Pelle Snickars:

Varför väljer du att sluta på KB?

– Ända sedan jag för två år sedan efter slutintervju med Peter Honeth
på utbildningsdepartementet tackade nej till att bli riksbibliotekarie
– och viss vånda var det – har min ambition varit att vända tillbaka
till universitetsvärlden. Den har förstärkts i takt med att
forskningsinriktningen på KB minskat, vilket skett på drastiskt manér
under det senaste året. Den forskningsavdelning jag byggt upp läggs
ned, KB:s forskningsråd är raderat, knappt någon disputerad i KB:s
ledning, myndighetens forskare slutar etcetera. Att det i KB:s nya
”vision” och ”strategiska mål” inte finns en enda rad om forskning är
talande; ingen i ledningen har väl knappt ens läst en avhandling.

http://biblioteksbladet.se/2013/10/27/frisprakig-forskningschef-blir-professor-i-umea/

Jan

--
Jan Szczepañski
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager