LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kulturarv på internet

From:

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 23 Aug 2013 05:16:03 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Det som Mats Danielsson i Umeå skrev:
> digitalisering är en daglig verksamhet vid många av våra större forskningsbibliotek idag och det är naturligtvis
> viktigt att det som produceras också blir synligt och använt. Det finns mycket att göra där!


är vad många hoppas på, att tillgängliggörandet ska
vara viktigt. Men gång på gång ser man i stället det
som Eva Nylander i Lund skrev:

> Hej Jan, En av de sex robotarna finns hos oss på Universitetsbiblioteket i Lund. Vi har haft problem att komma igång med en digitaliseringsverksamhet som är integrerad i den dagliga verksamheten men vi jobbar på det och Forskningsarkivet i Umeå inspirerar med sitt välstrukturerade arbete!

Det vill säga, även om man inte fick ut så mycket,
så har Lund inte brunnit ned till grunden, rektor har
inte fått schavottera i pressen, studenterna har inte
svikit Lund, utan söker sig fortfarande dit. Det visade
sig helt krasst att det inte var någon katastrof att
misslyckas med (eller nedprioritera) digitalisering
och tillgängliggörande.

Ett annat exempel är Digidaily, som får ros och inte
ris, trots att inget tillgängliggörs.

Ett tredje exempel är KB:s digitalsering av SOU:er
och SCB:s digitalisering av Sociala meddelanden,
som båda är utmärkta, men som inte får något beröm.

Det vill säga, det slår åt båda hållen: Misslyckanden
inom tillgängliggörande får ingen kritik och lyckade
satsningar får ingen belöning. Det är likgiltigt vad
man åstadkommer. Därför kommer vi ingenvart.
Därför söker sig skickliga karriärister till andra områden.

Normalt fungerar ju bokmarknaden så, att den som
skriver något bra säljer många böcker och blir rik.
Det är ett incitament, en belöning för initiativ.
Men biblioteksvärlden saknar incitament och det
gäller tyvärr även digitalisering av kulturarv.


--
   Lars Aronsson ([log in to unmask])
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/
   Följ Projekt Runeberg på https://www.facebook.com/ProjektRuneberg


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager