LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Rapport om forskares behov av stöd vid Lunds universitets bibliotek
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 30 Jan 2013 12:31:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (90 lines)


Hej,

fantastiskt fin slutrapport! Inte bara Lund har glädje av den utan här finns
mycket för alla andra U/H-bibliotek. Jag har själv varit med att starta upp
service riktad mot forskare och doktorander vid Gbg:s centralbibliotek.

Men jag vill nog hävda att än viktigare är samlingarna, inte minst för den
grupp låntagare vi hade, humanisterna.

Att bygga upp den absolut bästa litteratursamlingen såg jag som det
primära men jag såg behovet att hjälpa den primära låntagarkategerin,
forskare och doktorander, när nätet blev allt viktigare under senare delen
av 90-talet. Projektet "boka en bibliotekarie" och olika typer av tryckta
hjälpmedel blev uppskattade.

Men trots allt det primära var samlingarna.

Detta var kanske inga frågor men jag vill lyfta på hatten för Hanna Voog och
Gunilla Wiklund och uppmana alla att läsa och tillämpa.

Vissa dagar blir man glad!

Jan
Den 30 januari 2013 09:39 skrev Hanna Voog <[log in to unmask]>:
> Hej!
>
> Under 2012 genomfördes projektet Forskares behov av service och stöd inom
> Lunds universitets bibliotek.
>
> Projektet bestod av tre delar:
> - en litteraturöversikt med fokus på vad forskarservice är, vad biblioteken
> erbjuder och vad forskarna tycker och behöver
> - en enkätundersökning för att kartlägga befintlig service vid Lunds
> universitets bibliotek
> - fokusgruppsintervjuer med forskare från olika fakulteter med fokus på hur
> deras forskningsprocesser ser ut och var de upplever att det finns hinder.
>
> Slutrapporten och litteraturöversikten finns nu tillgängliga i LUP:
> Hanna Voog m.fl.: Tillgänglighet, närhet och synlighet – gemensamma
> utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av stöd vid Lunds
> universitet
> http://www.lu.se/lup/publication/3404879
>
> Gunilla Wiklund: Vad är forskarservice?. En litteraturöversikt inom
> LUB-projektet Forskares behov av service och stöd
> http://www.lu.se/lup/publication/3364114
>
> Arbetet går nu vidare med att utifrån rapporten utveckla forskarstödet vid
> Lunds universitets bibliotek
>
> Välkomna med frågor!
>
>
>
> Med vänliga hälsningar
> /Hanna Voog
>
>
>
> Hanna Voog, bibliotekarie
>
> Lunds universitet
> Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
> Box 42
> 221 00 Lund
> 046-2220994
>
> --------------------------------------------------------
> Hanna Voog, Librarian
>
> Lund University
> Social Science Library
> Box 42
> 221 00 Lund
> Sweden
> +46 46 2220994
>
>-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager