LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: EU:s nya riktlinjer kring anonyma verk
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 9 Jan 2013 09:53:06 +0200
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (75 lines)Gott Nytt År!

Efter en liten funderare kommer jag fram till att termen "anonymt verk" 
(eng. orphan works; ty. verwaistes Werk; oeuvre orpheline; fi. orpoteos; 
it. opere orfane) i "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU av 
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk" är en 
alldeles lysande översättning till svenska!

Eller åtminstone upplysande.

På svenska har vi ju med ett "anonynymt verk" traditionellt menat ett 
verk, vars upphovsman eller -kvinna är okänd -- såsom t.ex. i gamla 
folkdikter och -sånger vars utgivare inte, trots mer eller mindre 
omsorgsfulla efterforskningar, har lyckats hitta textförfattarens eller 
kompositörens namn.

Det fina med EU:s (eller åtminstone EU:s översättares) nya definition är 
däremot att en massa välkända böcker, fonogram och filmer också kommer att 
kunna hänföras till de anonyma verkens kategori.

Till exempel Nalle Puh vore således ett anonymt verk -- ifall nu inte Walt 
Disney hade råkat komma över filmrättigheterna år 1953 och David 
Benedictus de litterära rättigheterna ett havsekel senare.(*)

Och jag som trodde att A.A. Milne hade skapat sig ett odödligt namn!

Enligt EU har emellertid den ifrågavarande termen inte någonting att göra 
med upphovsmannens eller -kvinnans person eller namnkunnighet. I stället 
ska med "anonyma verk" avses "verk och andra alster som är skyddade av 
upphovsrätten eller närstående rättigheter och vars rättsinnehavare inte 
kan identifieras eller, även om rättsinnehavaren har identifierats, inte 
kan lokaliseras".

På det här sättet slipper vi alla de kvistiga frågorna om upphovsmännen 
och -kvinnorna och deras oskiljaktiga rätt. I stället kan vi fokusera på 
själva kärnfrågan, dvs. vem som äger copyrighten och följaktligen 
rätten att förtjäna pengar på verket.

Med vänliga hälsningar,

Mikael


(*) Uppföljaren "Return to the Hundred Acre Wood" (av Benedictus) kunde 
således utges i laglig ordning utan några upphovsrättsliga problem.


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Sun, 6 Jan 2013, Jan Szczepanski wrote:

> Medlemsstaterna ska senast den 29 oktober 2014 sätta i kraft de lagar
> och andra författningar som är nödvändiga
> för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast
> överlämna texten till dessa bestämmelser.
>
> EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU
> av den 25 oktober 2012
> om viss tillåten användning av anonyma verk
>
> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:SV:PDF
>
> Jan
>
> -- 
> Jan Szczepa˙˙ski
> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager