LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Google försvarar friheten på nätet
From: Mikael Böök <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 22 Apr 2012 19:51:23 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (127 lines)On Fri, 20 Apr 2012, Jan Szczepanski wrote:

> Bäste Mikael,
>
> Hur tolkar du det som pågick i dagarna två i Stockholm igår och i förrgår?
>
> "Internet freedom for global development, April 18-19 2012
>
> http://www.stockholminternetforum.se/

Jan, tack för tipset, Stockholm Internet Forum är väl värt att bekanta sig 
med över nätet. För att kunna svara någonting på din fråga tittade jag på 
"Informal summary of session 1 – Internet freedom for global development" 
(video 1 tim 20 min; http://www.stockholminternetforum.se/summaries/) , en 
av 7 (troligen ungefär lika långa) paneldiskusioner.

I Wikipedias artikel om sessionens utmärkta moderator Rebecca McKinnon 
hittade jag ett citat, som jag tycker att "tolkar" denna diskussion ganska 
väl. Här följer citatet i snabböversättning med hjälp av Googles 
översättningstjänst:

"Vi kan inte förutsätta att Internet kommer att utvecklas automatiskt i en 
riktning som kommer att vara kompatibel med demokrati. Det beror på hur 
tekniken är uppbyggd, styrs och används. Regeringar och företag arbetar 
aktivt med att forma Internet för att passa deras egna behov. Särskilt 
lömska situationer uppstår när regeringen och företagen kombinerar sina 
ansträngningar att utöva makt över samma personer på samma gång och på i 
stort sett obegränsade och oansvariga sätt. Det är därför jag menar att om 
vi människor inte vaknar upp och kämpar för att skydda våra egna 
rättigheter och intressen på Internet, bör vi inte bli förvånade över att 
vakna upp en dag för att finna att de har programmerats, lagstiftats och 
sålts bort." --Rebecca Mckinnon i boken "Consent of the Networked: The 
Worldwide Struggle For Internet Freedom" (2012)

Är jag ensam om att hoppas, att bibliotekarierna skulle ställa sig i 
spetsen för den kampen?

Med vänliga hälsningar,

Mikael


>
> Klipp:
>
> The high-level segment discussed the importance of Internet freedom
> for multi-faceted development. New communication technologies in many
> ways level the playing field between ‘haves’ and ‘have-nots’, but
> development in its various forms – be it for example economic growth
> or political participation – is also dependent on the free flow of
> information and open communication networks. How can the Stockholm
> Internet Forum understand and contribute to this reality?
>
> Marknaden och staten tycks båda kämpa för friheten på nätet på det
> sätt som gynnar dom bäst.
>
> Jan
>
>
>
> Den 20 april 2012 11:43 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>> Tack Jan S. och Marie S. för hänvisningar till viktiga ämnen. Vad man än
>> menar om företaget Googles roll i sammanhanget är Sergey Brins oro för
>> internets framtid berättigad. Man skulle hoppas att den delas av alla
>> bibliotekarier och att dessa skulle engagera sig internationellt för att
>> bekämpa kommersialiseringen av nätet och regeringarnas strävan att använda
>> det för att spionera paa medborgarna och varandra.
>>
>> Eli Pariser tog i sin TED-muntur upp den likasaa aktuella
>> problematiken/trenden om "personaliseringen" av informationen paa nätet.
>> Även detta är ju högst relevant ur bibliotekens synvinkel. Vad Pariser
>> dock lämnar osagt är att "personaliseringen" är underställd kommersiella
>> syften, dvs för att rikta reklamen och stegra konsumtionen. Pariser
>> efterlyser i rätt vaga ordalag naagon instans som skulle känna och ta
>> socialt ansvar för informationen paa nätet. Ocksaa här hoppas man att
>> bibliotekarierna skulle känna sig träffade.
>>
>> Med vänliga hälsningar
>>
>> Mikael
>>
>>
>> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
>> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
>> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>>
>>
>> On Thu, 19 Apr 2012, Marie Sörensen wrote:
>>
>>> http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
>>>
>>> Den 19 april 2012 10:27 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>>>
>>>> Google's Sergey Brin intervjuas i The Guardian
>>>>
>>>>
>>>> http://www.guardian.co.uk/technology/2012/apr/15/web-freedom-threat-google-brin
>>>>
>>>> Klipp:
>>>>
>>>> The threat to the freedom of the internet comes, he claims, from a
>>>> combination of governments increasingly trying to control access and
>>>> communication by their citizens, the entertainment industry's attempts
>>>> to crack down on piracy, and the rise of "restrictive" walled gardens
>>>> such as Facebook and Apple, which tightly control what software can be
>>>> released on their platforms.
>>>>
>>>> Jan
>>>>
>>>> --
>>>> Jan Szczepański
>>>> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
>>>> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
>>>> E-post: [log in to unmask]
>>>>
>>>
>
>
>
> -- 
> Jan Szczepański
> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager