LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Google försvarar friheten på nätet

From:

Mikael Böök <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Sat, 28 Apr 2012 19:13:38 +0300

Content-Type:

MULTIPART/MIXED

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (1 lines)Bäste Jan S,

tack för att du besvarade min fråga om bibliotekarierna och internets
frihet! För att i min tur svara på din tes att bibliotekarierna agerar
såsom "maktens kreatur" skulle jag egentligen behöva skriva en hel bok,
och det gör jag väl också (tills. med Anders Ericsson från Norge). Här
kommer ändå några synpunkter meddetsamma:

1. "All professions are conspiracies against the layman", låter George
Bernard Shaw en av sina personager utbrista i "The Doctor's Dilemma"
(1911).

2. Yrkesgruppen, skrået, korporationen, ska ändå inte förväxlas med den
individuella yrkesutövaren, undergruppen eller ideella föreningen. Också
domarna, journalisterna, lärarna, m fl är härskarnas lydiga redskap. Men
Jurister mot Kärnvapen (IALANA) och (på sin tid) pedagogerna kring den
kritiska utbildningstidskriften KRUT, för att inte tala om alla alla
modiga grävande redaktörer, gör frågan mer invecklad och inger visst hopp
om kommande intellektuella och moraliska reformer.

3. Av alla moderna yrkesgrupper är bibliotekarierna den blidaste och mest
tillmötesgående. Bibliotekarien fäller inga domar, avslöjar inga
skandalösa fakta, ger inga latläxor och ordinerar inga beska mediciner. T
o m en god bok rekommenderar hon bara ifall hon blir tillfrågad. I det
långa loppet är bibliotekarien ändå kallad att bli maktens farligaste
motståndare, vilket följer av det moderna bibliotekets ideal att utan
dröjsmål hålla all information tillgänglig för alla människor.

4. Man kan också skönja en seglivad kosmoplitisk och universalistisk
tendens inom biblioteksvärlden. Detta framgår t ex av dr Toni Sameks bok
"Librarianship and Human Rights: A Twenty-first century guide" (Chandos
2007). Samek ger många roliga samtida exempel på vad bibliotekarier i
olika länder har gjort och gör för att främja de mänskliga rättigheterna.
Och om vi gräver lite i historien hittar vi bland bibliotekarierna
opinionsbildare som har uppmanat hela sin yrkeskår att aktivt motarbeta
militarism och krig. Vid amerikanska biblioteksföreningens nationella
kongress i Berkeley år 1915 talade bibliotekschefen i Washington, George
F. Bowerman, under rubriken: How Far Should the Library Aid the Peace
Movement and Similar Propaganda? Bowerman påpekade, att frågan om
bibliotekens roll i fredsrörelsen då behandlades för första gången under
en nationell ALA-kongress och ställde sig utan tvekan på en
internationalistisk ståndpunkt. Han uppmanade bibliotekarierna att
engagera sig för fredens sak, och avslutade med en reflektion över vad
biblioteken borde se till att få gjort efter det pågående världskriget:
"In order to be successful, behind the world organization and the
international court there must be the sympathetic world spirit. This can
only be secured by education, in which the library should have an
increasingly large part". (Cit enl Rory Litwin (ed): Library Daylight.
Tracings of Modern Librarianship, 1874-1922. Library Juice Press 2006, s
180.)

5. Vad internet beträffar har väl biblioteken och bibliotekarierna
hittills som de flesta andra närmast försökt hänga med i den sk
utvecklingen. Men var går egentligen gränsen mellan biblioteket och
internet? Hur skiljer dessa sig från varandra? Är de i grunden en och
samma institution? Jag påstår att detta åtminstone är vad vi vill: att
internet ska vara och förbli hela världens allmänna bibliotek. Eller
önskar vi att internet ska bli Circus Maximus och störst bland varuhusen?
-- Med en term som lånats från företagsekonomin pratar man i samband med
internet gärna om intressentmodellen (eng. stakeholders, t ex ICANNs
"multi-stakeholder model"). Också biblioteket har naturligtvis flera
intressenter men bland dessa intressenter intar
bibliotekarierna trots allt en plats för sig. Av dem väntar man sig
nämligen att de ska leda och ansvara för det hela.

6. "Kill the Corporation!" (skådespelaren Mike Daisey, cit enl
http://www.youtube.com/watch?v=MXT0sVy04v8)


Med vårliga hälsningar och önskan om en glad 1:sta maj,

Mikael
On Thu, 26 Apr 2012, Jan Szczepanski wrote:

> Mikael frågar:
>
>> Är jag ensam om att hoppas, att bibliotekarierna skulle ställa sig i spetsen
>> för den kampen?
>
> Ser vi tillbaka i historien så ser vi inte någonstans bibliotekarier
> på barrikaderna.
> Bibliotek har alltid varit maktens kreatur. Några exempel, under nazismen så
> rensades dom främsta tyska författarna ut från hyllorna på biblioteken, under
> kommunismen likaså, i USA rensades kommunistlitteratur ut under 1950-talet.
> Idag ser vi i Sverige hur eZlatan får kosta lika mycket som hundratals
> diktsamlingar.
> Kommersialism och masskultur och bling-bling verksamhet dominerar.
>
> Finns det positiva tecken? Tyvärr inte i Sverige men däremot i Norge och USA.
> Där tog biblioteken kamp mot SOPA och PIPA och nu senast
>
> Washington, D.C.— Molly Raphael, president of the American Library
> Association (ALA), urged several hundred library advocates today to
> petition their elected officials to oppose H.R. 3523, the
> Cybersecurity Information Sharing and Protection Act (CISPA).
>
> http://americanlibrariesmagazine.org/news/ala/american-library-association-urges-library-advocates-oppose-cybersecurity-bill-cispa
>
> Raphael made the announcement during the opening ceremony of the
> organization’s 2012 National Library Legislative Day, an event where
> library supporters gather in Washington, D.C. to encourage lawmakers
> to pass federal legislation vital to the country's libraries.
>
> “The ALA has long supported strong privacy protections as part of our
> community’s larger commitment to the First Amendment and civil
> liberties,” said Raphael. “We cannot stand by silently and let a
> federal law trump all of the federal and state laws that protect
> personal privacy. This is especially so when a bill like H.R. 3523
> allows for an excessive amount of information that could be shared
> between the private sector and the government.
>
> “We need balance between what our country must do for cybersecurity
> and the privacy values that we must protect,” said Raphael.
>
> The ALA is concerned that all private electronic communications could
> be obtained by the government and used for many purposes–and not just
> for cybersecurity activities. H.R. 3523 would permit, and sometimes
> even require, Internet service providers and other entities to monitor
> all electronic communications and share personal information with the
> government without effective oversight by claiming the sharing is for
> “cybersecurity purposes.”
>
> The consequences of CISPA for library users are also inherent to cloud
> computing, higher education networks, privatized libraries and
> networks and vendor contracts.
>
> The ALA joins other privacy advocates such as the American Civil
> Liberties Union, the Center for Democracy and Technology and the
> Electronic Frontier Foundation in opposing CISPA.
>
> När motsvarande lagar klubbades igenom i den svenska riksdagen som
> inskränkte våra mänskliga fri- och rättigheter,
> var det någon som hörde något pip från Svensk biblioteksförening?
>
> Jan
>
>
>
> Den 22 april 2012 18:51 skrev Mikael Böök <[log in to unmask]>:
>>
>> On Fri, 20 Apr 2012, Jan Szczepanski wrote:
>>
>>> Bäste Mikael,
>>>
>>> Hur tolkar du det som pågick i dagarna två i Stockholm igår och i förrgår?
>>>
>>> "Internet freedom for global development, April 18-19 2012
>>>
>>> http://www.stockholminternetforum.se/
>>
>>
>> Jan, tack för tipset, Stockholm Internet Forum är väl värt att bekanta sig
>> med över nätet. För att kunna svara någonting på din fråga tittade jag på
>> "Informal summary of session 1 – Internet freedom for global development"
>> (video 1 tim 20 min; http://www.stockholminternetforum.se/summaries/) , en
>> av 7 (troligen ungefär lika långa) paneldiskusioner.
>>
>> I Wikipedias artikel om sessionens utmärkta moderator Rebecca McKinnon
>> hittade jag ett citat, som jag tycker att "tolkar" denna diskussion ganska
>> väl. Här följer citatet i snabböversättning med hjälp av Googles
>> översättningstjänst:
>>
>> "Vi kan inte förutsätta att Internet kommer att utvecklas automatiskt i en
>> riktning som kommer att vara kompatibel med demokrati. Det beror på hur
>> tekniken är uppbyggd, styrs och används. Regeringar och företag arbetar
>> aktivt med att forma Internet för att passa deras egna behov. Särskilt
>> lömska situationer uppstår när regeringen och företagen kombinerar sina
>> ansträngningar att utöva makt över samma personer på samma gång och på i
>> stort sett obegränsade och oansvariga sätt. Det är därför jag menar att om
>> vi människor inte vaknar upp och kämpar för att skydda våra egna rättigheter
>> och intressen på Internet, bör vi inte bli förvånade över att vakna upp en
>> dag för att finna att de har programmerats, lagstiftats och sålts bort."
>> --Rebecca Mckinnon i boken "Consent of the Networked: The Worldwide Struggle
>> For Internet Freedom" (2012)
>>
>> Är jag ensam om att hoppas, att bibliotekarierna skulle ställa sig i spetsen
>> för den kampen?
>>
>> Med vänliga hälsningar,
>>
>> Mikael
>>
>>
>>
>>>
>>> Klipp:
>>>
>>> The high-level segment discussed the importance of Internet freedom
>>> for multi-faceted development. New communication technologies in many
>>> ways level the playing field between ‘haves’ and ‘have-nots’, but
>>> development in its various forms – be it for example economic growth
>>> or political participation – is also dependent on the free flow of
>>> information and open communication networks. How can the Stockholm
>>> Internet Forum understand and contribute to this reality?
>>>
>>> Marknaden och staten tycks båda kämpa för friheten på nätet på det
>>> sätt som gynnar dom bäst.
>>>
>>> Jan
>>>
>>>
>>>
>>> Den 20 april 2012 11:43 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:
>>>>
>>>> Tack Jan S. och Marie S. för hänvisningar till viktiga ämnen. Vad man än
>>>> menar om företaget Googles roll i sammanhanget är Sergey Brins oro för
>>>> internets framtid berättigad. Man skulle hoppas att den delas av alla
>>>> bibliotekarier och att dessa skulle engagera sig internationellt för att
>>>> bekämpa kommersialiseringen av nätet och regeringarnas strävan att
>>>> använda
>>>> det för att spionera paa medborgarna och varandra.
>>>>
>>>> Eli Pariser tog i sin TED-muntur upp den likasaa aktuella
>>>> problematiken/trenden om "personaliseringen" av informationen paa nätet.
>>>> Även detta är ju högst relevant ur bibliotekens synvinkel. Vad Pariser
>>>> dock lämnar osagt är att "personaliseringen" är underställd kommersiella
>>>> syften, dvs för att rikta reklamen och stegra konsumtionen. Pariser
>>>> efterlyser i rätt vaga ordalag naagon instans som skulle känna och ta
>>>> socialt ansvar för informationen paa nätet. Ocksaa här hoppas man att
>>>> bibliotekarierna skulle känna sig träffade.
>>>>
>>>> Med vänliga hälsningar
>>>>
>>>> Mikael
>>>>
>>>>
>>>> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
>>>> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
>>>> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>>>>
>>>>
>>>> On Thu, 19 Apr 2012, Marie Sörensen wrote:
>>>>
>>>>> http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
>>>>>
>>>>> Den 19 april 2012 10:27 skrev Jan Szczepanski
>>>>> <[log in to unmask]>:
>>>>>
>>>>>> Google's Sergey Brin intervjuas i The Guardian
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> http://www.guardian.co.uk/technology/2012/apr/15/web-freedom-threat-google-brin
>>>>>>
>>>>>> Klipp:
>>>>>>
>>>>>> The threat to the freedom of the internet comes, he claims, from a
>>>>>> combination of governments increasingly trying to control access and
>>>>>> communication by their citizens, the entertainment industry's attempts
>>>>>> to crack down on piracy, and the rise of "restrictive" walled gardens
>>>>>> such as Facebook and Apple, which tightly control what software can be
>>>>>> released on their platforms.
>>>>>>
>>>>>> Jan
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Jan Szczepański
>>>>>> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
>>>>>> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
>>>>>> E-post: [log in to unmask]
>>>>>>
>>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Jan Szczepański
>>> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
>>> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
>>> E-post: [log in to unmask]
>
>
>
> --
> Jan Szczepański
> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager