LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] Starka flickor?

From:

Sanna Ulfsparre <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 10 Apr 2012 14:48:28 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

Jag sitter nu och skriver uppsats om ämnesorden "Starka flickor",
"Självständiga barn" och "Känsliga barn". Jag vill bara passa på att
informera om att jag kommer att citera inlägg från den här
diskussionen i min uppsats. Eftersom diskussionen finns tillgänglig
för allmänheten i Biblist:s arkiv (ingen inloggning krävs) så har jag
behandlat den som en offentlig debatt.

Hälsningar
Sanna Ulfsparre

Den 8 maj 2009 19:29 skrev sanna ulfsparre <[log in to unmask]>:
> Kan "Fria barn" vara något? Eller något åt det hållet där inte en egenskap
> eller ett värderande och normerande ord står i centrum?
>
> Sanna
>
> Den den 8 maj 2009 16:14 skrev Uno Nilsson <[log in to unmask]>:
>
>> Nej nu blir det för mycket petimetrande. "Snälla män" är helt ok, men...
>> "Starka barn", kan det va nåt? Eller "svaga barn". Jag står nog för
>> begreppet, det visar visar framåt och uppåt. Men, skippa det om det inte
>> funkar gendermässigt. För mig är det inte alls lika viktigt som att barn
>> inte får förtryckas. Hur följer vi Barnkonventionen i detta land när en
>> 13-åring tillåts ta livet av sig efter att ha blivit utsatt för våld i ett
>> vårdhem? "Starka flickor" blir litet tamt i sammanhanget. Uno
>>
>> > Date: Fri, 8 May 2009 15:26:15 +0200
>>
>> > From: [log in to unmask]
>> > Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Starka flickor?
>>
>> > To: [log in to unmask]
>> >
>> > Hej,
>> >
>> > I utskicket från redaktionskommittén står det bland annat:
>> >
>> > "Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan,
>> > ville biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor
>> > och pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda
>> > roller."
>> >
>> > Enligt min mening blir det svårt att hitta böcker om pojkar, svaga som
>> > starka, under benämningen "Starka flickor". Också böcker om flickor som
>> > kanske inte heller beter sig enligt förväntningarna, utan att för den
>> > sakens skull vara "starka", riskerar att försvinna. Precis som avdelning
>> > Ohj tidigare hade "Kvinnofrågan" (1967, 1972) som huvudrubrik, men sedan
>> > 1984 heter "Könsrollsfrågor" (och alltså inkluderar fler genusrelaterade
>> > frågor än enbart de böcker som behandlar kvinnor), bör väl även böcker
>> > om normbrytande pojkar tillgängliggöras genom ändrade ämnesord?
>> >
>> > Undrar, vänligen,
>> > Karin Mossed
>> > Västerhaninge bibliotek
>> >
>> > >>> Uno Nilsson <[log in to unmask]> 05/08/09 12:59 >>>
>> >
>> > Vad är bra för den som söker? Allt annat är underordnat Starka flickor
>> > är tydligare än tydligt. Eftersom jag har en närstående kvinna som skrev
>> > en artikel om just starka flickor om ett helt års ugivning håller jag
>> > gärna fast vid begreppet, det är inte genderfientligt på minsta sätt.
>> > Stå på er tjejer, ni måste faktiskt vara just starka!!! En relativt svag
>> > äkta man
>> >
>> > > Date: Fri, 8 May 2009 12:46:13 +0200
>> > > From: [log in to unmask]
>> > > Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Starka flickor?
>> > > To: [log in to unmask]
>> > >
>> > > En lång och krånglig benämning i ett kort, litet mail:
>> > >
>> > > I Barnbokstipsets 4:e upplaga heter en av de nya avdelningarna
>> > "Flicka
>> > > eller pojke - eller spelar det någon roll?".
>> > >
>> > > Det är en på tok för lång term för att kunna fungera som ämnesord,
>> > men
>> > > vi valde ändå att använda den som rubrik eftersom "Flicke eller
>> > > pojke..." är ett mer lättförståeligt begrepp än "Genusfrågor".
>> > > Temahyllorna på biblioteken i Haninge har numera avdelningar med
>> > samma
>> > > tekniskt otympliga men intellektuellt lättfattliga term.
>> > >
>> > > Vänliga hälsningar,
>> > > Karin Mossed
>> > > Västerhaninge bibliotek
>> > >
>> > > >>> Lena Lundgren <[log in to unmask]> 05/08/09 12:34
>> >
>> > > >>>
>> > > Helt klart är termen Starka flickor besvärlig och vi diskuterade den
>> > > också mycket när vi arbetade med ämnesordslistan. Men eftersom orden
>> > > den
>> > > listan i största möjliga utsträckning skulle utgå från hur människor
>> > > faktiskt frågar, valde vi ändå Starka flickor. En annan utgångspunkt
>> > > har
>> > > varit hur barn frågar och då är Självständiga barn inte heller något
>> > > riktigt bra begrepp. Är det bara vuxna som frågar efter det här och
>> > > näraliggande ämnen, eller gör barn det också och hur uttrycker de
>> > sig
>> > > i så fall?
>> > >
>> > > Hälsningar
>> > > Lena Lundgren
>> > > Regionbibliotek Stockholm
>> > > som var med och sammanställde ursprungslistan
>> > >
>> > >
>> > > >>> Marika Andersson <[log in to unmask]> 2009-05-06 21:28:45
>> > > >>>
>> > > Utifrån Unos resonemang behöver vi ett nytt ämnesord, nämligen
>> > > "Snälla män". Det finns inga dolda värderingar bakom
>> > > begreppet. Det är bara att läsa tidningarna och betrakta den krassa
>> > > verkligheten så förstår vi varför.
>> > >
>> > > Marika Andersson
>> > > Musikbiblioteket i Gävle
>> > >
>> > > Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> > > [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
>> > > Skickat: den 6 maj 2009 12:54
>> > > Till: [log in to unmask]
>> > > Ämne: Re: [BIBLIST] Starka flickor?
>> > >
>> > > Hej, Sara,
>> > > Det handlar inte i sig om starka flickor, det handlar om förebilder.
>> > > Det betyder inte inte per definition att alla flickor är svaga, men
>> > > att
>> > > de kan sträva emot att bli starka i sin flickroll. Visst, man kan
>> > peta
>> > > här och hitta där. Men begreppet starka flickor, eller kvinnor om du
>> > > så vill, är gångbart så länge männen är de starkare. Dit har vi ännu
>> > > inte nått, eller enna? Men
>> > om du vill bli störd så får du, jag blir
>> > > det
>> > > inte, ser framför mig en värld där flickorna faktiskt kan vara just
>> > > det:
>> > > starka och självständiga flickor. Som min hustru, som många av mina
>> > > vänner, som mina barn som lyckats bli just starka flickor. Jovisst,
>> > > att säga så kan innebära att begreppet flicka inte är starkt nog,
>> > > men...
>> > > Det finns inga dolda värderingar bakom begreppet, det finns bara den
>> > > krassa verkligheten. Läs tidningen varje dag så förstår du. Håller
>> > > helt
>> > > med dig i allt annat. Jämställd är att leva!!! Uno
>> > > ________________________________
>> > > Date: Wed, 6 May 2009 10:28:37 +0200
>> > > From: [log in to unmask]
>> > > Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor?
>> > > To: [log in to unmask]
>> > >
>> > > Åh så skönt att det är fler än jag som reagerar på ämnesordet Starka
>> > > flickor. Det har stört mig i många år! När man tänker efter på saken
>> > > så
>> > > låter termen mer och mer absurd - starka på vilket sätt? Finns det
>> > > svaga
>> > > flickor? Är Starka/svaga pojkar en motsvarighet? Och om det är tänkt
>> > > att
>> > > Starka flickor ska representera böcker som handlar om normbrytande,
>> > > könsrollsöverskridande protagonissor, hur klassar vi böckerna som
>> > > handlar om motsvarande pojkar? Bör Mjuka män och Morska morsor också
>> > > införas bland begreppen?
>> > >
>> > > Ärligt talat, ska vi inte bara ta och strunta i övertydligheten, hur
>> > > välmenande den än är? Som ämnesord betraktat är väl Självständiga
>> > > barn snäppet mindre polariserande än Starka flickor, även om jag
>> > > personligen anser att vi pratar om grader i helvetet... Jag håller
>> > med
>> > > Sanna Ulfsparre när hon problematiserar självständigheten, och jag
>> > > skulle hellre vilja att vi kallade en spade för en spade
>> > > och
>> > > etiketterade de böcker som avser att utgöra inlägg i genusdebatten
>> > med
>> > > rätt term. Så gör vi ju med facklitteraturen. Och jag vet med
>> > > säkerhet att det finns barnlitteraturkonsumenter som saknar
>> > > ämnesordet Genus Ett eller annat när de söker efter såväl skön- som
>> > > facklitteratur för barn. Å andra sidan saknar jag erfarenhet av
>> > > klassificering, och inser att det förmodligen finns betydligt fler
>> > > parametrar att ta hänsyn till än jag kan överblicka från mitt
>> > > begränsade
>> > > perspektiv.
>> > >
>> > > Även om jag själv inte sitter inne med problemets lösning så är jag
>> > > glad över att frågan lyfts, och jag applåderar SBI:s
>> > > redaktionskommittés
>> > > initiativ! Jag kommer med stort intresse att följa dess utveckling.
>> > >
>> > > Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
>> > > Initiativtagare till och sammankallande för Svensk
>> > Biblioteksförenings
>> > > nätverk för jämställdhet på bibliotek
>> > >
>> > > ________________________________
>> > > Date: Wed, 6 May 2009 02:17:26 +0200
>> > > From: [log in to unmask]
>> > > Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor?
>> > > To: [log in to unmask]
>> > >
>> > > Hej!
>> > >
>> > > Jag tycker att detta är mycket vettiga tankar. När jag först hörde
>> > > ämnesordet "Starka flickor" hajade jag till, just eftersom det blir
>> > > ett sådant skapande av normer att bedöma vad som är starkt. Är det
>> > > inte
>> > > starkt att vara omvårdande och empatisk likväl som att vara modig
>> > och
>> > > kaxig? Budskapet vi vill föra fram till barn är väl att det starka
>> > och
>> > > viktiga är att vara den man är och inte kompromissa med det. I min
>> > > värld
>> > > är Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla och Cherry Ames lika starka som
>> > > Pippi
>> > > Långstrump, även om de omfattar många traditionellt "känsliga" och
>> > > omvårdande egenskaper. Jag undrar vidare vad som ska finnas med i
>> > > begreppet "Självständiga barn"? Många barnböcker skrivs ju med
>> > barnet
>> > > i
>> > > centrum, ofta utan vuxna med. De är sina egna agenter i
>> > berättelserna.
>> > > För övrigt är det ju inte alltid dessa böcker handlar om barn. "Vem
>> > > är arg?" är en bok som bryter mot könsnormer utan att använda sig av
>> > > mänskliga barn. Vad innebär det att vara självständig? Är
>> > Lill-Zlatan
>> > > självständig i sin svartsjuka på morbror Rarings Steve? Detta är ju
>> > > snarare ett t
>> > ecken på beroende sprungen ur kärlek. Men samtidigt är
>> > > hon
>> > > väldigt normbrytande och självständig på många andra sätt. Ett
>> > förslag
>> > > kanske skulle vara att skapa ett ämnesord "Normbrytande
>> > berättelser",
>> > > för att få in dessa aspekter. Kanske går det även att göra
>> > > underkategorier som "Normbrytande berättelser - genus" eller
>> > > "Normbrytande berättelser - etnicitet". Ja, det är mina tankar i
>> > > frågan,
>> > > hoppas att det tillför något!
>> > >
>> > > Hälsningar
>> > > Sanna Ulfsparre
>> > > Den den 5 maj 2009 16:10 skrev sbidisken
>> > > <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>:
>> > >
>> > >
>> > > Vad är en stark flicka?
>> > >
>> > > Genusfrågor har de senaste åren - återigen får man väl säga - blivit
>> > > ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola och
>> > > förskola.
>> > > I barnbokens värld har flera nya förlag (t ex Olika, Vilda, Vombat
>> > och
>> > > Sagohuset) med uttalad värdegrund och med ambitionen att ge ut
>> > böcker
>> > > som inte befäster invanda normer och könsroller uppstått.
>> > > Samtida bilderböcker har tidvis kritiserats för att skildra
>> > > initiativrika och kavata små pojkar, medan flickorna, om de alls
>> > > funnits
>> > > som ledande gestalter, ofta blivit tilldelade mer traditionella
>> > > könsroller. Men under senare år har det kommit allt fler
>> > bilderböcker
>> > > med aktiva och självständiga flickor - kanske som ett svar på
>> > > kritiken.
>> > > Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan,
>> > > ville
>> > > biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och
>> > > pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda
>> > roller.
>> > >
>> > > Ämnesordet "Starka flickor" infördes därför för några år sedan i
>> > > den ämnesordslista med hundratals termer som är hjälpmedel för alla
>> > > som
>> > > söker barn- och ungdomsböcker i olika genrer, ämnen och motiv.
>> > > Ämnesorden är standardiserade och används på de flesta bibliotek. Så
>> > > långt är allt gott
>> > > och väl men vad är starka flickor - egentligen?! Om
>> > > man inte är en Pippi Långstrump? Kan det vara så att om en kvinnlig
>> > > huvudperson beskrivs med traditionellt manliga egenskaper, ja då
>> > blir
>> > > hon en "stark flicka"? (Och: finns det också starka pojkar kan
>> > man
>> > > fråga sig.)
>> > > Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen
>> > > förstärker de traditionella könsrollerna genom att använda en term
>> > > som starka flickor? För att komma ifrån den polarisering av
>> > egenskaper
>> > > som kan uppkomma med begreppet starka flickor borde man kanske
>> > > nyansera
>> > > begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för indexering
>> > av
>> > > skönlitteratur (barnämnesord) när den sammanträdde på Svenska
>> > > barnboksinstitutet den 29 april. Redaktionskommittén föreslår att
>> > man
>> > > istället använder ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination
>> > > med
>> > > Flickor respektive Pojkar om det är tillämpligt).
>> > >
>> > > Kontakta oss gärna med synpunkter och frågor, om detta eller om
>> > andra
>> > > aspekter av ämnesordsindexering. Ämnesordslistorna för indexering av
>> > > skönlitteratur ägs av Biblioteksföreningen och finns att ladda ner
>> > på
>> > > http://www.biblioteksforeningen.se/. Där finns även information om
>> > > redaktionskommittén arbete och möjlighet att lämna förslag på nya
>> > ord
>> > > till redaktionskommittén. Ämnesorden för barn finns även sökbara i
>> > > Svenska Ämnesord http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/.
>> > >
>> > >
>> > > Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av
>> > > skönlitteratur
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > --
>> > > "Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the
>> > > darkness" Terry Pratchett
>> > > ________________________________
>> > > Lägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa
>> > > vägen!<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/events.aspx>
>> > > ________________________________
>> > > Dela foton på ett smidigt sätt med Windows Live(tm) Photos. Dra och
>> > > släpp<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/photos.aspx>
>> >
>> > _______________________________________________________
>> > __________
>> > Vårkänslor och pirr i magen? Hitta din drömpartner här!
>> > http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid=1002952
>>
>> ________________________________
>> Windows Live ger dig full koll på alla dina vänner - på en och samma
>> plats.
>
>
>
>
> --
> "Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the darkness"
> Terry Pratchett


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager