LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Att bevara internet för framtiden
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 Dec 2011 10:21:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (113 lines)


IIPC-konsortiets målformulering är ganska vidlyftig (och bra så):

"The mission of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) is
to acquire, preserve and make accessible knowledge and information from the
Internet for future generations everywhere, promoting global exchange and
international relations."

Främst handlar det väl ändå här om att bevara i betydelsen arkivera?

Men i dessa dagar finns det kanhända ännu större anledning att bevara
internet i betydelsen 'rädda'. På onsdag denna vecka antas nämligen
Kongressen i USA rösta om den sk Stop Online Piracy Act (SOPA), av många
ansedd såsom ett hot mot internets själva existens. 

Enilgt Wikpedia skulle SOPA-lagen tillåta USA: s justitiedepartement att
söka domstolsbeslut mot webbplatser, som anklagas för intrång på copyright
eller för att möjliggöra eller underlätta brott mot upphovsrätten. Efter
domstolsbeslut kunde USA:s justitiekansler kräva, att internetleverantörer.
söktjänster (t ex Google) och betalningstjänster (PayPal, Visa) slutar göra
affärer med webbplatser, som anses bryta mot copyrightlagarna ,  och att de
vidtar "tekniskt möjliga och rimliga åtgärder" för att stänga sådana
webbplatser.  (Jfr http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act)

För lagförslaget är särskilt stora mediabolag och deras lobbyorganisationer
såsom  Motion Picture Association of America (MPAA) och Recording Industry
Association of America (RIAA).

Motståndarna förklara, om det var Internetcensur , som kommer gag Internet.
[6] Dessutom var lagen oförenlig med den grundläggande rätten till
yttrandefrihet, eftersom det är whistleblower avgörande svårare eller nästan
omöjligt. 

Til motståndarsidan hör många potentiellt berörda företag såsom Google,
Yahoo, Facebook och eBay samt en långrad konsumentrörelser och
medborgarrättsorganisationer. Även Europaparlamentkritiserade lagförsölaget
i en resolution om toppmötet EU-USA i november 2011. 

Också Europaparlamentet har, i anslutning till den pågående lagstiftningen,
betonat "hur viktigt det är att garantera skyddet av det globala internets
integritet och kommunikationsfriheten genom att undvika ensidiga åtgärder
för återkallande av IP-adresser eller domännamn" (Se Europaparlamentets
resolution om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011;
http://bit.ly/tbVcu1)

Jag undrar nu om och hur bibliotekariernas organisationer och föreningar har
reagerat på SOPA-lagförslaget. 

Hälsningar,

Mikael


On Sun, 18 Dec 2011 22:02:56 +0100, Josefin Berggren
<[log in to unmask]> wrote:

>
>Jag kan inte tänka mig att annat menas än det kulturarv som skapas idag och
i framtiden. Det är väl ganska underförstått?
>Josefin Berggren
>
>> Date: Sun, 18 Dec 2011 17:31:39 +0000
>> From: [log in to unmask]
>> Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Att bevara internet för  framtiden
>> To: [log in to unmask]
>> 
>> "Största delen av vårt kulturarv finns ju digitalt". Hm.
>> 
>> Carl-Henrik Berg
>> 
>> 
>> ________________________________________
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[[log in to unmask]] f&#246;r Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
>> Skickat: den 18 december 2011 16:46
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] Att bevara internet för  framtiden
>> 
>> Till min stora glädje upptäckte jag att Sverige deltar i ett konsortium
>> som vill bevara internet. Största delen av vårt kulturarv finns ju digitalt
>> och att delta i internationellt samarbete kring detta är viktigt.
>> 
>> Organisationens namn är International Internet Preservation Consortium
>> 
>> In July 2003 the national libraries of Australia, Canada, Denmark,
>> Finland, France, Iceland, Italy, Norway, Sweden,
>> The British Library (UK), The Library of Congress (USA) and the
>> Internet Archive (USA) acknowledged the
>> importance of international collaboration for preserving Internet
>> content for future generations. This group of 12
>> institutions chartered the IIPC to fund and participate in projects
>> and working groups to accomplish the Consortium’s goals.
>> 
>> http://netpreserve.org/about/index.php
>> 
>> I motsatts till våra nordiska grannländer driver dock KB inget projekt
>> 
>> http://netpreserve.org/about/archiveList.php
>> 
>> Hur viktigt, nödvändigt och akut IIPC arbete är
>> framgår av följande video
>> 
>> http://vimeo.com/iipc/videos
>> 
>> 
>> 
>> Jan
>> --
>> 
>> 
>> Jan Szczepanski
>> F.d.
>> E-post: [log in to unmask]
> 		 	   		  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager