LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ta emot en student på biblioteket!

From:

Katarina Michnik <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 7 Dec 2011 19:26:31 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!
Då det förra utskicket saknade bilaga, skickar vi här ut samma meddelande en
gång till (denna gång med bilagans innehåll inklistrad i detta mailfönster):


Snart är det dags igen för fler bibliotekariestudenter från
Bibliotekshögskolan i Borås/BHS att söka sig ut på bibliotek för
fältstudier. Under vårterminen 2012 kommer helfartsstudenter att genomföra
sin fältstudiekurs under veckorna 9-10 (120227- -120309).
Distansstudenterna, som läser denna kurs på halvfart, kommer att genomföra
sina fältstudier under v. 16-19 (120416- -120511).

Fältstudierna innebär att studenterna skall genomföra auskultationer vid
bibliotek samt pilotstudier relaterade till sin kommande kandidatuppsats.

Studenterna har redan nu i december fått till uppgift att börja leta efter
ett bibliotek att vara på. Detta kan medföra att ni på ert bibliotek får
besök, telefonsamtal eller mejlförfrågan från någon av våra studenter under
den närmaste tiden. Vi hoppas ni har tillfälle att ta emot våra studenter!

Nedan finner ni mer information om detta kursmoment och vad det innebär för
er som tar emot en student.

Om ni har frågor kring detta upplägg av vår kurs, hör gärna av er till
oss, se kontaktuppgifter nedan. Ni som är särskilt intresserade av att ta
emot en student kan gärna anmäla detta till oss.

Vi är glada över den positiva respons vi hittills har fått från många
bibliotek över hela Sverige!


Med vänliga hälsningar,

Catarina Eriksson
kursansvarig vt 2012, e-post: [log in to unmask], Tel: 033-435 40 34

Katarina Michnik
kursansvarig vt 2012, e-post: [log in to unmask], Tel: 0733-84 91 65Ta emot en student på biblioteket!
I samband med kurserna Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier
II och Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier distans, vilka
ges under slutfasen av kandidatprogrammet Bibliotekarie vid BHS, kommer våra
studenter att få i uppgift att under några veckor 2012, v. 9-10 för
helfartsstudenter respektive v. 16-19 för halvfartsstudenter
(distansstudenter), förlägga sitt lärande till ett bibliotek.

Vår ambition inom Bibliotekarieprogrammet är att ha ett tätt samarbete med
biblioteksfältet. Under utbildningen vill vi därför skapa flera kontakter
mellan utbildning och yrkesliv. I flera av kurserna i programmet sker
kontakter med bibliotek i en eller annan form, genom projektarbeten på
bibliotek och många inbjudna gästföreläsare från praktiken. Dessutom kan
studenterna ingå i ett mentorsprojekt. Det är vår förhoppning att det
arbetslivsintegrerade arbetssätt som fältstudier innebär ska ge våra
studenter ytterligare en möjlighet att relatera sina kunskaper till arbetet
inom biblioteksfältet. Samtidigt kan många biblioteksverksamheter få en
närmare inblick i innehållet i den förnyade kandidatutbildningen vid BHS.
 

Studentens uppgift
Arbetsuppgiften för studenten består i att:
1. själv hitta ett bibliotek eller en informationsverksamhet där studenten
kan genomföra sin uppgift.
2. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment på ett bibliotek där
arbetsuppgifter i både yttre och inre tjänst ingår.
3. utföra en pilotstudie där studenten övar på att samla in material till en
kommande kandidatuppsats genom en kombination av intervjuer/enkäter, en
observation och en dokumentstudie ute på ett bibliotek. Då genomförandet av
datainsamlingarna kan vara direkt kopplat till studentens uppsatsämne, kan
studenten komma att göra dessa materialinsamlingar på biblioteket eller på
annan plats med relevans för uppsatsämnet.


Vad förväntar/önskar vi oss av er på biblioteken?
Vi börjar med att berätta vad ni INTE förväntas göra: Ni ansvarar inte för
studenterna som handledare och behöver inte vara med i en bedömning av
studenterna eller söka sysselsättning för studenterna utöver deras
auskultationer vid fem arbetsmoment. Hur mycket studenten befinner sig på
biblioteket utöver den tid som krävs för genomförandet av uppgifterna är en
fråga mellan studenten och er på biblioteket.

Vi hoppas att ni samtycker till att en eller två studenter under veckorna
9-10 (120227- -120309) och/eller v. 16-19 (120416- -120511) vistas vid ert
bibliotek för att:
1. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment, i både yttre och inre
tjänst.
2. utföra en mindre pilotstudie i tre delar, i den mån det är ändamålsenligt
för studenten.

Exempel på arbetsmoment i yttre tjänst där studenten kan närvara för
auskultation är:
• ett pass i informationsdisken eller lånedisken
• en visning av biblioteket
• ett bokprat
• ett program i en programverksamhet (musikafton, sagostund, seminarium,
föreläsning)
• ett moment i en användarundervisning, i grupp eller enskilt

Exempel på arbetsmoment i inre tjänst där studenten kan närvara för
auskultation är:
• ett personalmöte/planeringsmöte
• arbete med inköp
• fjärrlån
• arbete med webbplats
• katalogisering

Precis vilka moment som studenten kan auskultera på och när beror på vad som
passar er verksamhet bäst och bestäms i en diskussion mellan er och studenten.
Inom kursens ram skall studenten också genomföra en pilotstudie. Om det är
ändamålsenligt för studenten i relation till hans/hennes
kandidatuppsatsarbete, hoppas vi att ni samtycker till att studenten
genomför denna pilotstudie vid ert bibliotek. Pilotstudien består av tre delar:
• några intervjuer med (eller enkäter till) några i personalen och/eller
några låntagare
• en observation av någon aktivitet i bibliotekslokalen
• en studie av några dokument.

Exakt hur studenten utformar sin studie är individuellt och beror på valt
kandidatuppsatsämne och på en diskussion mellan er och studenten, där ni
förstås har friheten att avstyra att studien utförs på ett sätt som kan
störa verksamheten.
  

Vad kan ni vänta er av oss vid BHS?
Som tack för att ni hjälper oss att skapa ännu en kontaktyta mellan
studenternas utbildning och praktiken vill vi gärna inbjuda er till en
kompetensutvecklingsdag (en deltagare per bibliotek) där ni under en heldag
kan få inspiration och stöd i ert arbete. Dagen kommer att arrangeras vid
BHS den 19 september 2012, i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan.
Alternativt kan ni skicka en deltagare till vår årliga Mötesplatskonferens
under hösten 2012 utan avgift.

Ni kan när som helst ta kontakt med oss kursansvariga lärare (se
kontaktuppgifter nedan) om ni har frågor eller kommentarer angående
studenternas uppgift och bibliotekets ansvar.

Vi hoppas på en positiv respons!


Med vänliga hälsningar
Catarina Eriksson och Katarina Michnik
kursansvariga lärare vt 2012
 

Kontaktuppgifter:

Catarina Eriksson
[log in to unmask]
033-435 40 34

Katarina Michnik
[log in to unmask]
0733-84 91 65


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager