LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Klassisk kvinnolitteratur fritt på nätet

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 2 Dec 2011 10:57:13 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Jag antar att det inte kommer att dröja länge förrän dessa
nya fritt tillgängliga elektroniska böcker finns i dom flesta
biblioteks kataloger.

http://litteraturbanken.se/#!start

Klipp ur Svenska Dagbladet den 19 november

Till dessa klippor hör Litteraturbanken (litteraturbanken.se), som
startades i mitten av 00-talet. Den är en ”fri kulturhistorisk och
litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning”, där
texterna är sökbara och nedladdningsbara. Tanken är att där samla ”det
viktigaste inom svensk litteratur” i tillförlitliga utgåvor – alltså
med kommentarer och med redovisning för avvikelser mellan skilda
tryckningar. Ibland finns också bilder eller faksimiler av manuskript.

Litteraturbanken är alltså en guldgruva för den klassikerintresserade.
Sedan några veckor finns dessutom hela Svenska Vitterhetssamfundets
digra utgivning (påbörjad redan 1907) tillgänglig där. Nu kan man läsa
svenska klassiker var som helst i världen. De finns där, alltid
tillgängliga: Stiernhielm, Brenner, Dalin, Nordenflycht, Kellgren,
Lenngren, Almqvist, Bremer… för att bara nämna några. Och saken är
klar: Vitterhetens värde varar.

http://www.svd.se/kultur/litteratur/klassikerna-frodas-pa-natet_6645800.svd


Jan


---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Litteraturbanken <[log in to unmask]>
Datum: 2 december 2011 07:15
Ämne: Litteraturbankens nyhetsbrev, 2 december 2011
Till:


NYTILLKOMNA TEXTER, november 2011

Selma LAGERLÖF: Drottningar i Kungahälla jämte andra berättelser
– – – – – En herrgårdssägen
– – – – – Troll och människor
Harriet LÖWENHJELM: Dikter [faksimil]
– – – – – Konsten att älska [faksimil]
– – – – – Manuskriptboken [faksimil]
– – – – – Sonetter till Nobla Damer och Döda Libertiner [faksimil]
NORDISK KVINNOLITTERATURHISTORIA:
– – – – – Band I . I Guds namn. 1000–1800
– – – – – Band II. Fadershuset. 1800-talet
– – – – – Band III. Vida världen. 1900–1960
– – – – – Band IV. På jorden. 1960–1990

Under september och oktober publicerades bland annat 125 volymer och
ca 47.000 sidor text från Svenska Vitterhetssamfundet. Läs mer om SVS
och uppdateringen här!
http://litteraturbanken.se/#!presentationer/specialomraden/SVS.html

*

Att dikten är släkt med bilden visste redan Horatius:

”Dikter är såsom tavlor: en kanske fängslar dig mera
om du står närmre, en annan om du står längre ifrån den,
den tycker bäst om dunklet, den andra vill ses i belysning
utan att frukta en kritikers skarpa och prövande blickar,
den har förnöjt dig blott en gång, den andra skall göra det tio.”

(Övers. Arvid Andrén)


Dikten är såsom tavlor: men dikten kan också vara en tavla. För
William Blake (1757–1827) var dikten ett konstverk där skriften,
bilden och ornamentet samverkade. En medeltida handskriftstradition
förvandlades i Blakes ”illuminerade böcker” till graverade
text-och-bildkonstverk. Varje exemplar som framställdes var unikt och
tillverkat för hand (med moderna trycktekniker) och noggrant
kolorerat: blad för blad, exemplar för exemplar. I Blakes diktverk var
förhållandet mellan bild och text oupplösligt intimt. En sentida
utgåva som endast återger texten kan aldrig göra Blakes författarskap
rättvisa. Endast i samspelet mellan dikt och bild uppstår verket.

Blakes verk kan sägas utgöra det moderna startskottet för en diktkonst
som med utgångspunkt i en äldre handskrifts- och manuskripttradition
låter text och bild skapa en medveten, konstnärlig helhet.
Efterföljarna är många, uttrycken variationsrika, och reproducerbarhet
är en av nycklarna. Där Blake (av konstnärliga men också av ekonomiska
skäl) valde det handkolorerade kopparsticket kan en nutida författare
lägga sina alster i den moderna tryckteknikens händer. (För barnboken
har förstås utvecklingen varit helt avgörande. Det är, till exempel,
omöjligt att tänka sig Elsa Beskows böcker utan de bilder som
fullkomnar berättelserna, och detsamma gäller förstås för Ottilia
Adelborgs barnböcker och för Ivar Arosenius Kattresan.) Endast
budgeten sätter gränser för möjligheterna: Anne Carsons diktverk Nox
(2010) är bara ett exempel på ett diktverk som använder trycktekniken
för att sudda ut gränserna mellan text och illustration och där en
avancerad trompe l’oeil-effekt ger boken en unikt handgjord karaktär.

För Harriet Löwenhjelm (1887–1918) kom handskriften och manuskriptet
att spela en avgörande konstnärlig roll – om än inte på samma sätt som
för William Blake. I de fyra manuskript som nu publiceras på
Litteraturbanken är diktens vinjettbilder och handstilens intima
tilltal grundläggande villkor för verkens slagkraft. ”Författarskapet”
– så står det i Nordisk kvinnolitteraturhistoria – ”består av 22
dagböcker med vinjetter, etsningar och teckningar, manuskript till
böcker, brev, enstaka dikter och de viktiga meddelanden som
understrykningarna i hennes exemplar av Kierkegaards böcker utgör.”
Rörelsen utåt, mot samtalet med Kierkegaard och med världen, samsas
med rörelsen inåt: mot jaget och döden. Bilderna – ofta stramt
inramade och till synes avskärmade från texten; ibland våldsamt
flödande och sammansmälta med dikten – både illustrerar och
iscensätter verkens världar. Den elegiskt tecknade romerska väg som
Löwenhjelm skissar är tveklöst vägen mot slutet – men också mot en ny
början. Och orden som ledsagar bilden är avskalade och längtansfulla:

Är jag intill döden trött
ganska trött
mycket trött
sjuk och trött ledsen
Lång var vägen som jag nött
Ingen liten vän jag mött
Jag är trött
ganska trött
sjuk och trött och ledsen.


Den klassiskt präglade vinjetten ackompanjeras här av en närmast
naivistiskt uppriktig diktning. Men i samspelet dem emellan uppstår en
verkningsfull kontrast, en ärlighet och en intimitet som får verket
att vibrera av kraft. Löwenhjelm gör stor konst av detta: av texten
som talar med bilden, och av bilden som talar med texten.


Dick Claésson*

Du vet väl att Litteraturbanken publicerar texter också i epubformat?
http://litteraturbanken.se/#!epub


Vet du någon mer som vill få våra utskick? Tipsa dem om att skicka ett
tomt ebrev till [log in to unmask], så kommer de med på
utskickslistan. Och vidarebefordra gärna Litteraturbankens utskick
till epostlistor, samt till vänner och kolleger! Vill du bli borttagen
från utskickslistan? Skicka ett ebrev till [log in to unmask]
med ämnesraden »Unsubscribe» så skickar vi inte fler ebrev till dig.

Vi finns också på Facebook!
http://www.facebook.com/pages/Litteraturbankense/88176264760

Litteraturbanken fungerar bäst om du använder Firefox 3 (och uppåt).
Vill du ha en lista med alla URL-adresser till Litteraturbankens olika
verk? Den finns här.
http://litteraturbanken.se/urllista/
--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager