LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Svartmålas Nacka?
From: per andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:per andersson <[log in to unmask]>
Date:Tue, 2 Aug 2011 04:37:35 -0700
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (41 lines)


Att Wiljander inte förstår rädslan inför privatisering tyder på att han inte förstår problematiken. Ett bibliotek i privat regi kan naturligtvis vara lika bra som ett i offentlig regi. Problemet ligger i att vi har trubbiga redskap för att bedöma kvaliteten (och kanske även olika uppfattning om kvalitet) på biblioteksverksamhet och att det skapar en risk när privata aktörer ger sig in på planen. 
 
Om man, som jag, håller folkbildningstanken som viktig för folkbibliotekens verksamhet inser man att folkbiblioteken förmedlar en rad "mjuka" värden som är svåra att mäta med t ex utlåningstal. Dessa är såklart inte lättare att mäta i offentlig verksamhet än i privat, men behovet att mäta dem är inte detsamma i offentlig verksamhet då vinstintresse saknas. I de privata alternativen riskerar folkbildningstanken att hamna i skuggan av tanken på vinst om inte kommunen lyckas ställa tydliga krav på vad de förväntar sig i form av mjuka värden. Det ställer stora, för att inte säga orimliga, krav på de som sköter upphandlingen.
 
Det betyder nödvändigtvis inte att de privata biblioteken skulle släppa folkbildningstanken och befolkas av profithungriga barbarer. Jag vet inte så mycket om just Dieselverkstaden, men det är mycket möjligt att det är ett exempel på att folkbibliotek kan drivas privat utan kvalitetsförlust. Min poäng är bara att outsourcing av folkbiblioteken innebär en risk och att det är naivt att inte ha reservationer inför privatisering.
 
Per  
 
 
----- Original Message -----
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Cc: 
Sent: Tuesday, August 2, 2011 10:39 AM
Subject: [BIBLIST] Svartmålas Nacka?

Ur en debattartikel av MUF:s vice-ordförande i Nacka, Filip Wiljander
i gårdagens NVP.se

"Jag förstår inte den rädsla som Nackas vänsterpartier målar upp kring
möjligheten att låta privata alternativ driva bibliotek i Nacka. Den bild
de målar upp kretsar kring den stora samhällsförlusten som tydligen
kommer att uppstå om biblioteken är i privat drift. Det talas om flera
negativa sidor där kvaliteten sjunker och folkbiblioteken försvinner.
jag anser att vi ska värna om och förbättra våra bibliotek. Dessa
platser är till för folket och ska vara en plats där alla kan vistas.
Att möjliggöra för olika driftsformer än enbart kommunal drift ökar
mångfalden och bidrar till målet att förbättra kvaliteten ytterligare."

http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Sluta-svartmala-privat-drift-av-biblioteken/

Jan


-- 
Jan Szczepanski
F.d Förste bibliotekarie och chef för Avdelningen för humaniora
vid Göteborgs universitetsbibliotek

E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager