LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Konkurrenspräglad dialog för att få bästa möjliga kvalitet

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 4 Aug 2011 22:42:56 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Publicerad 2011-06-23 på Nacka kommuns hemsida

Upphandling av bibliotek går vidare
Första fasen i biblioteksupphandlingen är nu avslutad. I augusti görs
en gallring av ansökningarna och sedan fortsätter upphandlingen genom
dialog med minst tre av intressenterna.

Nu är den första fasen i biblioteksupphandlingen avslutad. Under
perioden 12 maj-21 juni 2011 har det varit möjligt att lämna in
intresseanmälan för att driva ett eller flera av folkbiblioteken i
Nacka.

I augusti inleds nästa fas av upphandlingen och Kultur- och
utbildningsenheten gör då en gallring av intressenterna för att se
vilka som uppfyller utvärderingskriterierna och är kvalificerade att
gå vidare i processen. Minst tre intressenter inbjuds till dialog och
kan lämna anbud. I den tredje och sista fasen av upphandlingen prövas
anbuden och man beslutar vem som ska tilldelas kontraktet. Preliminärt
beslutar kulturnämnden om tilldelning under första kvartalet 2012.

Upphandlingen av driften av folkbiblioteken sker genom så kallad
konkurrenspräglad dialog. Avsikten med upphandlingsformen är att föra
dialog med anbudsgivarna om tjänster och service som biblioteken ska
tillhandahålla, för att få bästa möjliga kvalitet

http://www.nacka.se/web/kultur/Nyheter/Sidor/bibliotekupphandling_vidare.aspx
--
Jan Szczepanski
F.d Förste bibliotekarie och chef för Avdelningen för
humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager