LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] KB saknar ryggrad
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Feb 2011 12:24:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (117 lines)


Det är rent strutsaktigt agerande och skamligt. Det är ju befängt att
etiska råd, polis eller justitiedepartmentet ska avgöra vad som sparas för
dagens och morgondagens forskning.

KB har ett uppdrag och det ska dom våga stå för.

Jan

Den 2 februari 2011 12:14 skrev jonas aghed <[log in to unmask]>:
> Håller nog mest med med Jan. Frågan om vilka som får lämna ut materialet och
> till vilka de får göra det måste lösas. Men om "farligt" material inte ska
> finnas på KB, var ska det då finnas? Inlåst i ett valv på
> Justitiedepartementet?
>
>
> Jonas Aghed, Brännkyrka gymnasiums bibliotek
>
>
>> Date: Wed, 2 Feb 2011 11:23:01 +0100
>> From: [log in to unmask]
>> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] KB saknar ryggrad
>> To: [log in to unmask]
>>
>> Bäste Urban,
>>
>> Jag förstår nu hur ni på KB tänker. Som liten myndighet så anser
>> ni att att det är lagen som avgör vad som ska finnas i en nationell
>> minnesinstitution. Påminner om Ray Bradburys roman Fahrenheit
>> 451.
>>
>> Men varför i all världen ställer ni frågan till kulturdepartementet och
>> inte justitiedepartementet? Det är väl dom som ansvarar för lagfrågor
>> och inte kulturdepartmentet.
>>
>> Som jag ser det har KB en bevarandeuppgift som inte har det minsta
>> att göra med vad som gäller i det civila samhället.
>>
>> KB sviker sin huvuduppgift genom att själva ifrågasätta vad som
>> ska sparas för framtiden. Det ryggradslösa ligger i att KB är berett
>> att ifrågasätta vad som får innehas av KB. Tolkar jag dej rätt att du
>> menar att barnpornografi som kommer in till KB i framtiden kommer
>> att malas ner med hänvisning till lagar och att ni är beredda att
>> mala ner även det som redan finns i samlingarna?
>>
>> Ja det finns etiska råd som tittar på hur forskning bedrivs men
>> vad man får forska om är väl knappast en etisk fråga utan en
>> fråga för forskarsamhället i stort. Att ett så stort samhällsproblem
>> inte skulle kunna vara ett forskningsobjekt, med hänvisning till
>> etik är ett absurt argument.Det finns, det diskuteras och vi vill
>> veta mer, vad vi än har för etisk uppfattning om fenomenet.
>>
>> KB:s agerande är inte bara ryggradslöst utan även huvudlöst.
>>
>> Jan
>>
>>
>>
>>
>>
>> Den 2 februari 2011 10:21 skrev Urban Rybrink <[log in to unmask]>:
>> > Uppfattningen att KB skulle vilja utplåna material eller censurera
>> > detsamma
>> > är en absurd anklagelse. Det är likaså trams att anklaga KB för
>> > ryggradslöshet och insinuera att vi inte vill tillgängliggöra material i
>> > våra samlingar då vi ber lagstiftarna att förtydliga stiftade lagar.
>> >
>> > Sannolikheten för att polisen ska storma in i huset i Humlegården är
>> > ganska
>> > osannolik då de redan varit här. Då material upptäcktes i våra samlingar
>> > som
>> > kunde misstänkas utgöra barnpornografi så bad vi rikspolisstyrelsen att
>> > granska det och de kunde senare konstatera att det finns material som är
>> > barnpornografi. Dessa har framför allt kommit till KB under en tid då
>> > det
>> > var legalt och då som pliktexemplar.
>> >
>> > Kungliga biblioteket ska enligt förordning (2008:1421) bl a ta emot,
>> > förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i
>> > dess
>> > helhet och enligt lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska KB
>> > bevara
>> > och tillhandahålla angivna material för forskning och studier. Enligt 16
>> > kap. 10 a § brottsbalken (2010:1357) är i princip all hantering av
>> > barnpornografiskt material brottslig. Här finns alltså en konflikt.
>> >
>> > Vår tolkning är att material som bedöms utgöra barnpornografi, men
>> > inkommit
>> > då det skapats och distribuerats lagligt får innehas av KB, men eftersom
>> > såväl innehav av barnpornografi som spridning av densamma, dvs
>> > tillhandahållande, är förenat med straffansvar behöver vi ett
>> > klargörande
>> > kring frågan. Straffansvar innebär att den bibliotekarie som överlämnar
>> > material över disk gjort sig skyldig till spridning av barnpornografi
>> > och
>> > därmed ett lagbrott och det torde vara tämligen uppenbart att vi inte
>> > kan ha
>> > en arbetssituation där våra anställda riskerar att begå lagbrott.
>> >
>> > I det här fallet finns det inte heller någon definition av vad som är
>> > ”forskning och andra seriösa ändamål”. Det finns många områden inom
>> > forskning där man genom etiska råd eller på andra sätt gör bedömningar
>> > av
>> > hur forskning får bedrivas, så det här är ingen nyhet i den akademiska
>> > världen.
>> >
>> > /Urban Rybrink, kommunikationschef KB
>> >
>-- 
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager