LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

ABC

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 4 Feb 2011 17:09:13 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Vem kan motstå en sådan text och sådana texter?

Inga skulle bli gladare än Mats och hans kolleger om man kunde få
nya subskribenter och hjälp med att nå så många som möjligt.
Hjälp dom så är ni bussiga. Dom bibliotek som ännu inte kan erbjuda
Litteraturbankens digitaliserade svenska klassiker bör sätta upp det
högst upp på listan över måsten.

Jan


LITTERATURBANKEN – NYTILLKOMNA TEXTER, 4 februari 2011

Anonym: (A) A a b c … (1693)
Anonym: A A a b c ...x y z (1772)
Johannes BUREUS: RVNA ABC Boken (1611)
Erik EKHOLM & J.J. RAMBACH: En ny A-B-C-Bok (1758)
Johannes GEZELIUS: Ett Rätt Barna-Klenodium (1704)
Gustaf MURRAY & Johan WELLANDER: Barnabok (1780)

Martin KOCH: Arbetare. En historia om hat
Oscar LEVERTIN: Från Rivieran. Skisser från Medelhafskusten
– – – – – Kung Salomo och Morolf
– – – – – Småmynt. Skizzer
August PALM: Nemesis. Skådespel i fyra akter
August STRINDBERG: Vivisektioner

samt textkritiska volymer till nationalupplagan av August Strindbergs
samlade verk, del 54: Historiska miniatyrer och del 55: Taklagsöl.
Syndabocken.


*

Läsförmågan är intrikat sammanvävd med frågor om makt, religion,
demokrati och människosyn. De svenska ABC-böckerna var från början
språkpolitiska inlägg och religiösa redskap: Sverige var ett av de
länder som mest effektivt lärde den breda allmänheten att läsa under
1600-talet. Det var i huvudsak genom kyrkan som läsundervisningen
bedrevs, och syftet var också att dana goda kristna undersåtar. Genom
de svenska ABC-böckerna kan man följa hur synen på samhället, språket,
individen och barnet förändrades genom århundradena.

Protestantismen profilerade sig gentemot katolicismen genom att låta
medborgarna ta del av Guds ord på folkspråket, men i den första
svenska ABC-boken, utgiven av Johannes Bureus år 1611, profileras
Sverige också genom att språket gestaltas genom runorna, som
uppfattades som bevis på den svenska kulturens ålder och ärevördighet.
RVNA ABC Boken återger bland annat Fader vår och tio Guds bud både i
runor och i den frakturstil som var den normala stilsorten för
svenskan. En anonym ABC-bok, förmodligen från 1693, är mindre tydlig
med ursprung och syfte: här får läsaren en lista över vokalerna och
konsonanterna och kan sedan förkovra sig i ett likartat urval av
religiösa standardtexter. 1704 förtecknar Johannes Gezelius mer
pedagogiskt bokstäverna och siffrorna i Ett Rätt Barna-Klenodium, som
också omfattar betydligt rikhaltigare läsövningar än tidigare: inte
minst katekesens Hustavla, som definierar människornas olika roller i
samhället från hushållet till statens styrelse.

Vid mitten av 1700-talet är stridsfrågan: hur skall det svenska
språket skrivas? Ett inlägg i kampen om svenskans standardisering blir
Erik Ekholms En ny A-B-C-Bok, som förkunnar helt bestämda principer
för rättstavningen och ser inte bara bokstäverna utan också
stavelserna som en grund för inlärningen. Läsövningarna är inte längre
religiösa utan mer allmänt sedelärande: ”Håll vakk-ert ok rätt i
knif-en ok sked-en, och vakt-a dig, at du ikk-e fläkk-ar kläd-er-na ok
duk-en.” 1772 utvecklas stavelsemetoden i ännu en ABC-bok utan vare
sig titel, författare, ort eller år: här är texterna åter religiösa,
men nu får barnet också bilder som stöd för inlärningen: en björn för
B, en enhörning för E. Och 1780 utvecklas pedagogiken ytterligare från
barnets perspektiv i Barnabok, Hans Kongl. Höghet KronPrinsen i
underdånighet tilägnad: här utvidgas bilderna och förses med
välartikulerade verser. Variationerna i ABC-bokens historia är
oändliga, men där slutar Litteraturbankens urval för denna månad.

Mats Malm


http://litteraturbanken.se/#start--
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager