LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Barnbibliotek i Baghdad
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2011 16:53:40 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (189 lines)


Här skulle man vilja kunna hänvisa till biblioteksföreningen, men det kan man
inte eftersom föreningens internationella arbete inskränker sig till stipendier
för att ex. studera barnbibliotek i Florida.

Svensk biblioteksförening har mycket att lära av våra norska kolleger om
internationellt solidaritetsarbete.

Jan


Den 22 februari 2011 14:32 skrev Elise Rappe <[log in to unmask]>:
> Hej, Elise Rappe här. Jobbar på stadsbiblioteket i Stockholm och tar mig
> friheten vidarebefordra en angelägen vädjan om bidrag. SISK är en liten och
> fattig organisation som nu står inför uppgiften att skrapa ihop 60 000 kr i
> egeninsats för att kunna få bidrag till verksamheten i Irak. Texten nedan är
> skriven av SISKs ordförande, Anita Lilburn, f.d. lärare,
>
> [log in to unmask]
>
> Hemsida: www.sisol.se
>
>
>
>
>
>
>
> BARNBIBLIOTEKEN
>
>
>
> Enligt FN:s Barnkonvention har alla barn rätt att (över)leva och att
> utvecklas. De har rätt att fostras till ett ansvarsfullt liv i ett fritt
> samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och
> vänskap mellan alla folkslag, etniska, nationella och religiösa grupper och
> urinvånare.
>
>
>
> Dessa rättigheter sitter löst i dagens Irak. Dödligheten och sjukligheten
> bland barn är mycket hög: den år 1991 förstörda och aldrig återuppbyggda
> infrastrukturen, tretton års ekonomiska sanktioner, krig, ockupation har
> förstört livet för en hel generation. Deras tillvaro präglas av våld,
> misstänksamhet, otrygghet. Livet är skrämmande och onormalt – särskilt för
> barnen.
>
>
>
> Men i Bagdad, i ett religiöst och etniskt blandat område och i Sadr City,
> Bagdads slumområde, driver Irakiska Kvinnoförbundet i samarbete med
> Svenskirakiska solidaritetskommittén (SISK) två barnbibliotek dit barnen kan
> gå och lyssna på sagor och berättelser, läsa själva, rita och måla, sjunga,
> spela teater, undervisas i datakunskap. De är mötesplatser där barn från
> olika etniska och religiösa grupper kan träffas och ha det roligt
> tillsammans och genom böckerna gå in i andra världar en liten stund,
> utveckla fantasi och inlevelseförmåga, se att vi är alla så lika trots alla
> våra olikheter. Behovet av böcker, bibliotek, läskunnighet, läsglädje är
> stort.
>
> På grund av säkerhetsriskerna vågar vuxna ofta inte gå ut eller släppa ut
> sina barn. Ändå kommer varje dag bibliotekspersonalen och barn till
> biblioteket och det måste nog ses som hjältemodigt!
>
>
>
> Det var i slutet av året 2005 som SISK beviljades Sida-bidrag för det första
> biblioteket, i stadsdelen Karrade. Vi köpte böcker av Mona Henning från
> bokförlaget Dar al Muna i Stockholm, ett litet förlag som specialiserat sig
> på att översätta svensk och anglosaxisk barnlitteratur till arabiska.
> Medlemmar av projektgruppen reste till Bagdad i februari 2006 för ett s.k
> uppstart-möte med den irakiska projektgruppen. Med sig på resan hade de  60
> kg  Pippi Långstrump, Bröderna Lejonhjärta, Anne på Grönkulla, Alfons Åberg
> etc, som överlämnades som en första grundplåt till bokbeståndet. På plats
> finns självfallet också arabiska barnböcker och det är förstås meningen att
> det beståndet ska växa. Vi vill ju inte utsätta barnen för
> kulturimperialism!
>
>
>
> I april 2006 öppnades biblioteket. Redan vid invigningen kom barn från olika
> delar av Bagdad och sedan dess besöker ett tjugotal barn biblioteket varje
> dag.
>
>
>
> I september 2007 beviljades SISk pengar från Radiohjälpen för det andra
> biblioteket, det som i april 2008 öppnades i Sadr City. Också det
> biblioteket drivs av Irakiska Kvinnoförbundet i Bagdad.
>
>
>
> Barnbibliotekens verksamhet ger barnen tillgång till litteratur och barn-
> och ungdomskultur. Dessutom anordnar biblioteket olika kulturella
> aktiviteter, tävlingar och fester för barnen. Bl a har en utställning med
> barnens teckningar anordnats med prisutdelning för bästa teckningar och det
> finns också ett samarbete med Filmskolan i Bagdad. Irakiska Nationalteatern
> har en fri teatergrupp i Bagdad, ”Fredens barn”. I samarbete med den gruppen
> har barn från biblioteket medverkat i flera teaterföreställningar. Det finns
> också en liten bibliotekskör som ger konserter vid olika funktioner och
> möten.
>
>
>
> På många håll i arabvärlden har barnkultur och barnböcker låg status och
> uppfattas inte som jämbördiga med vuxenlitteratur. Det är heller inte
> vanligt att ha ett aktivt utbyte med barnen och i undervisningen bejaka och
> bekräfta deras upplevelser och erfarenheter. Utan utbildning av personalen
> riskerar en stor del av litteraturens potential att gå förlorad.
>
>
>
> En tio dagars workshop anordnades därför för de kvinnor som arbetar på
> biblioteket, en utbildning som ägde rum i Amman, Jordanien i februari 2007
> med palestinska utbildare som sponsrades av Diakonia i Jerusalem och
> Utbildningsministeriet i Ramallah. På de palestinska områdena Västbanken och
> Gaza har nämligen de senaste femton åren ett liknande biblioteksprojekt
> genomförts men i mycket större skala. Även där gav Sida medel i början och
> Diakonia administrerade projektet. Utbildning av hundratals bibliotekarier
> och lärare i hur man arbetar med barnlitteratur och utnyttjar dess fulla
> potential har utförts i de palestinska områdena och i dag finns många
> erfarna lärare i ämnet. Att t ex introducera den olydiga och självständiga
> Pippi i en arabisk kultur är inte okontroversiellt. Men barnen älskar henne!
> Och att läsa Selma Lagerlöfs Bortbytingen kan ge upphov till många fruktbara
> diskussioner om barmhärtighet och etiska dilemman.
>
>
>
> Inför verksamhetsåret 2011 planeras en kurs i fredlig konfliktlösning på
> olika nivåer: i samhället, i hemmet, i skolan där kroppsaga mot barn
> fortfarande ses som en rimlig uppfostringsmetod. Kvinnomisshandel är ganska
> utbredd. Kursen kommer att fokusera på barns och kvinnors rättigheter,
> jämlikhet mellan könen, FNs barnkonvention, utvecklingspsykologi.  Medel
> från Sida har beviljats detta projekt
>
>
>
>
>
>
>
> Information om organisationerna
>
>
>
> Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén är en svensk NGO som motsätter sig
> ockupationen av Irak och ser den som ett av de främsta hindren för en
> fredlig och demokratisk utveckling av landet. Kommittén stöder fackligt och
> kulturellt utbyte mellan folken och ger praktiskt och ekonomiskt stöd till
> lokala irakiska gräsrotsprojekt utanför ockupationsmaktens kontroll.
>
>
>
>
>
> Irakiska Kvinnoförbundet startades 1952 och har som sin målsättning ett
> demokratiskt och självständigt Irak samt kamp för kvinnors och barns rätt i
> samhället. Förbundet ör öppet för alla kvinnor som stöder dess målsättning,
> oavsett etnisk tillhörighet och religion.
>
>
>
>
>
>
>
> Om ni vill stödja barnbiblioteken i Bagdad kan ni sätta in ert bidrag på
> Handelsbanken, bankgirokonto
>  713-1469
>
> Märk talongen ”Barnbibliotek i Bagdad”
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>-- 
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager