LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] KB saknar ryggrad
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Feb 2011 14:51:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (155 lines)


Hej igen,

du har din syn, jag min. Jag tänker inte upprepa den.

Att gömma sig bakom personalen är svagt. Vi får väl tänka oss att
Riksbibliotekarien personligen eller hans chef, kulturministerns sätts
i fängelse för lagbrott och inte den stackars assistenten som lämnar
ut skrifterna i läsesalen.

Lite förbluffande att få veta att forskningsfrågor ligger på kulturdeparte-
mentet. Jag trodde i min enfald att det var utbildningsdepartmentets
ansvarsområde och KB är en nationell kulturinstitution som bevarar
en del av vårt kulturarv och inte ett forskningsbibliotek. Jag vet tror
mig veta vart den nymodigheten kommer ifrån men hur ofta den upp-
repas så blir den inte sannare för det. Vore KB ett forskningsbibliotek
så skulle det inte ligga under kulturdepartmentet.

Det var du som började tala om etik och moral inte jag. Vilket fick
mej att undra. Men jag antar att du menar att även forskningen ska
hålla sig inom lagens ramar? Kanske rikspolisstyrelsen ska granska
framtida projektbeskrivningar så att inte någon stackars forskare
riskerar lagbrott och som dom senare måste stå till svars för.

Som en av våra stora nationella minnesinstitutioner behöver KB knappast
oroa sig för att det skulle vara ett lagbrott att "samla in, beskriva, bevara
och tillhandahålla material"

Jan
Den 2 februari 2011 14:21 skrev Urban Rybrink <[log in to unmask]>:
> Hej,
> Visst lyder även KB under Sveriges Rikes lag, det är korrekt. Det hade varit en märklig situation annars. Precis som jag skrev har vi en tolkning av hur vi ska hantera våra samlingar och vi vill ha klarhet från lagstiftarna kring detta. KB:s avsikt har aldrig varit att begränsa tillgången till våra samlingar, men vi kan inte heller utsätta vår personal för risken att begå lagbrott som de personligen ska stå till svars för.
>
> Vi har varken kommunicerat med kulturdepartementet eller justitiedepartementet, utan med utbildningsdepartementet eftersom de är KB:s uppdragsgivare och tillika ansvarar för forskningsfrågor.
>
> Din tolkning att jag påstår att vi skulle destruera material som kommer till KB i framtiden är felaktig. Jag har inte påstått det och har inte heller en sådan uppfattning.
>
> Det finns heller inget ifrågasättande av huruvida ämnet skulle vara lämpligt för forskning. KB har inte till uppgift att ha synpunkter på forskningen utan att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material och det är också utgångspunkten för oss i det här fallet. Men det är att föredra att få ett klargörande från lagstiftarna än att KB:s personal ägnar sig åt illegal spridning av barnpornografi.
>
> ---------------------------------------------
> Urban Rybrink
> Kommunikationschef
>
> Kungl. biblioteket
> Box 5039
> 102 41 Stockholm
> Besöksadress: Humlegården, Stockholm
> Telefon: 010-709 31 29
> Mobil: 070-007 31 29
> E-post: [log in to unmask]
> Twitter: @kungbib
> www.kb.se
>
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom Jan Szczepanski
> Skickat: on 2011-02-02 11:23
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] KB saknar ryggrad
>
> Bäste Urban,
>
> Jag förstår nu hur ni på KB tänker. Som liten myndighet så anser
> ni att att det är lagen som avgör vad som ska finnas i en nationell
> minnesinstitution. Påminner om Ray Bradburys roman Fahrenheit
> 451.
>
> Men varför i all världen ställer ni frågan till kulturdepartementet och
> inte justitiedepartementet? Det är väl dom som ansvarar för lagfrågor
> och inte kulturdepartmentet.
>
> Som jag ser det har KB en bevarandeuppgift som inte har det minsta
> att göra med vad som gäller i det civila samhället.
>
> KB sviker sin huvuduppgift genom att själva ifrågasätta vad som
> ska sparas för framtiden. Det ryggradslösa ligger i att KB är berett
> att ifrågasätta vad som får innehas av KB. Tolkar jag dej rätt att du
> menar att barnpornografi som kommer in till KB i framtiden kommer
> att malas ner med hänvisning till lagar och att ni är beredda att
> mala ner även det som redan finns i samlingarna?
>
> Ja det finns etiska råd som tittar på hur forskning bedrivs men
> vad man får forska om är väl knappast en etisk fråga utan en
> fråga för forskarsamhället i stort. Att ett så stort samhällsproblem
> inte skulle kunna vara ett forskningsobjekt, med hänvisning till
> etik är ett absurt argument.Det finns, det diskuteras och vi vill
> veta mer, vad vi än har för etisk uppfattning om fenomenet.
>
> KB:s agerande är inte bara ryggradslöst utan även huvudlöst.
>
> Jan
>
>
>
>
>
> Den 2 februari 2011 10:21 skrev Urban Rybrink <[log in to unmask]>:
>> Uppfattningen att KB skulle vilja utplåna material eller censurera detsamma
>> är en absurd anklagelse. Det är likaså trams att anklaga KB för
>> ryggradslöshet och insinuera att vi inte vill tillgängliggöra material i
>> våra samlingar då vi ber lagstiftarna att förtydliga stiftade lagar.
>>
>> Sannolikheten för att polisen ska storma in i huset i Humlegården är ganska
>> osannolik då de redan varit här. Då material upptäcktes i våra samlingar som
>> kunde misstänkas utgöra barnpornografi så bad vi rikspolisstyrelsen att
>> granska det och de kunde senare konstatera att det finns material som är
>> barnpornografi. Dessa har framför allt kommit till KB under en tid då det
>> var legalt och då som pliktexemplar.
>>
>> Kungliga biblioteket ska enligt förordning (2008:1421) bl a ta emot,
>> förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess
>> helhet och enligt lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska KB bevara
>> och tillhandahålla angivna material för forskning och studier. Enligt 16
>> kap. 10 a § brottsbalken (2010:1357) är i princip all hantering av
>> barnpornografiskt material brottslig. Här finns alltså en konflikt.
>>
>> Vår tolkning är att material som bedöms utgöra barnpornografi, men inkommit
>> då det skapats och distribuerats lagligt får innehas av KB, men eftersom
>> såväl innehav av barnpornografi som spridning av densamma, dvs
>> tillhandahållande, är förenat med straffansvar behöver vi ett klargörande
>> kring frågan. Straffansvar innebär att den bibliotekarie som överlämnar
>> material över disk gjort sig skyldig till spridning av barnpornografi och
>> därmed ett lagbrott och det torde vara tämligen uppenbart att vi inte kan ha
>> en arbetssituation där våra anställda riskerar att begå lagbrott.
>>
>> I det här fallet finns det inte heller någon definition av vad som är
>> "forskning och andra seriösa ändamål". Det finns många områden inom
>> forskning där man genom etiska råd eller på andra sätt gör bedömningar av
>> hur forskning får bedrivas, så det här är ingen nyhet i den akademiska världen.
>>
>> /Urban Rybrink, kommunikationschef KB
>>
>-- 
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager