LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] KB saknar ryggrad

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 2 Feb 2011 11:23:01 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Bäste Urban,

Jag förstår nu hur ni på KB tänker. Som liten myndighet så anser
ni att att det är lagen som avgör vad som ska finnas i en nationell
minnesinstitution. Påminner om Ray Bradburys roman Fahrenheit
451.

Men varför i all världen ställer ni frågan till kulturdepartementet och
inte justitiedepartementet? Det är väl dom som ansvarar för lagfrågor
och inte kulturdepartmentet.

Som jag ser det har KB en bevarandeuppgift som inte har det minsta
att göra med vad som gäller i det civila samhället.

KB sviker sin huvuduppgift genom att själva ifrågasätta vad som
ska sparas för framtiden. Det ryggradslösa ligger i att KB är berett
att ifrågasätta vad som får innehas av KB. Tolkar jag dej rätt att du
menar att barnpornografi som kommer in till KB i framtiden kommer
att malas ner med hänvisning till lagar och att ni är beredda att
mala ner även det som redan finns i samlingarna?

Ja det finns etiska råd som tittar på hur forskning bedrivs men
vad man får forska om är väl knappast en etisk fråga utan en
fråga för forskarsamhället i stort. Att ett så stort samhällsproblem
inte skulle kunna vara ett forskningsobjekt, med hänvisning till
etik är ett absurt argument.Det finns, det diskuteras och vi vill
veta mer, vad vi än har för etisk uppfattning om fenomenet.

KB:s agerande är inte bara ryggradslöst utan även huvudlöst.

Jan

Den 2 februari 2011 10:21 skrev Urban Rybrink <[log in to unmask]>:
> Uppfattningen att KB skulle vilja utplåna material eller censurera detsamma
> är en absurd anklagelse. Det är likaså trams att anklaga KB för
> ryggradslöshet och insinuera att vi inte vill tillgängliggöra material i
> våra samlingar då vi ber lagstiftarna att förtydliga stiftade lagar.
>
> Sannolikheten för att polisen ska storma in i huset i Humlegården är ganska
> osannolik då de redan varit här. Då material upptäcktes i våra samlingar som
> kunde misstänkas utgöra barnpornografi så bad vi rikspolisstyrelsen att
> granska det och de kunde senare konstatera att det finns material som är
> barnpornografi. Dessa har framför allt kommit till KB under en tid då det
> var legalt och då som pliktexemplar.
>
> Kungliga biblioteket ska enligt förordning (2008:1421) bl a ta emot,
> förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess
> helhet och enligt lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska KB bevara
> och tillhandahålla angivna material för forskning och studier. Enligt 16
> kap. 10 a § brottsbalken (2010:1357) är i princip all hantering av
> barnpornografiskt material brottslig. Här finns alltså en konflikt.
>
> Vår tolkning är att material som bedöms utgöra barnpornografi, men inkommit
> då det skapats och distribuerats lagligt får innehas av KB, men eftersom
> såväl innehav av barnpornografi som spridning av densamma, dvs
> tillhandahållande, är förenat med straffansvar behöver vi ett klargörande
> kring frågan. Straffansvar innebär att den bibliotekarie som överlämnar
> material över disk gjort sig skyldig till spridning av barnpornografi och
> därmed ett lagbrott och det torde vara tämligen uppenbart att vi inte kan ha
> en arbetssituation där våra anställda riskerar att begå lagbrott.
>
> I det här fallet finns det inte heller någon definition av vad som är
> ”forskning och andra seriösa ändamål”. Det finns många områden inom
> forskning där man genom etiska råd eller på andra sätt gör bedömningar av
> hur forskning får bedrivas, så det här är ingen nyhet i den akademiska världen.
>
> /Urban Rybrink, kommunikationschef KB
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager