LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Förvärvets förvillelser
From: Marie B <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 21 Jan 2011 13:03:34 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (260 lines)


Jag tycker den här diskutionen är spännande, hur ska man definjera en bok? Endligt mig är en bok inte bara en samling av information utan det är någon som tänkt igenom upplägg gort en disposition av matrialet som passar tryckt media med mera. En liknande debatt finns även bland journalister, efer att en Flashback tråd blivigt nominerad till guldspaden. Lasse Edfast jornalist studeranmde skriver så här på sin blogg om skilnaden mellan en Flashbacktråd och journalistik:

"Den som beteckar forumtråden på Flashback som journalistik kan inte lägga speciellt mycket vikt vid formen. En soppa av flera tusen inlägg är lika mycket journalistik som en doktorsavhandling på flera tusen sidor. Det ligger naturligtvis en hel del research och “journalistiskt arbete” bakom både tråden och avhandlingen, men journalistik är inte bara summan av inhämtad och förmedlad information.[...] Skulle jag[som jurnalist] lägga ut mina oklippta intervjuer tillsammans med ett gäng mötesprotokoll, anteckningslappar och rapporter hade nog de flesta tyckt att det saknats något, att mitt journalistiska arbete bara kommit halvvägs..."
http://lasseedfast.wordpress.com/2011/01/17/att-koka-soppa-och-kalla-det-journalistik/

Jag tycker det här är mycket träffande beskrivning som även gäller förfatare och böcker. Detta trotts att jag själv ofta och gärna använder mig av Wikipedia och andra nätmöjligheter.   
-------------------------------
Marie Bergqvist
070-2667529
[log in to unmask]

-------------------------------
Marie Bergqvist
070-2667529
[log in to unmask]


--- Den tors 2011-01-20 skrev Mikael Book <[log in to unmask]>:

> Från: Mikael Book <[log in to unmask]>
> Ämne: Re: [BIBLIST] Förvärvets förvillelser
> Till: [log in to unmask]
> Datum: torsdag 20 januari 2011 20:45
> Till: Bokförvärvare Ann-Sofi Green
> och BIBLIST
> 
> Vissa läsare vill ha riktiga böcker, som är tryckta på
> papper. Det händer
> att de också villiga att betala tusen kronor för en
> sådan bok. Andra
> läsare nöjer sig med e-böcker som bara kan läsas på
> skärmar eller e-papper
> (för att inte tala om audioböcker) men som å andra sidan
> är gratis. Den
> som skriver hittar numera ofta sig själv i den senare
> läsarkategorin
> särskilt då jag läser artiklar i uppslagsverk. Då är
> det den underbara
> Wikipedia - ett av den postmoderna världens sju underverk
> - som gäller. 
> 
> I Wikipedias artikel om det tyskspråkiga förlaget VDM
> (tack för referensen
> i Ann-Sofis meddelande!), som ger ut böcker med innehåll
> från t ex
> Wikipedia, nämns det att förlaget i fråga håller sig
> med kontor i
> Mauritius och i Moldavien, vilket väcker associationer
> till de senaste
> avslöjandena från Wikileaks m fl om diverse företags,
> bankers och
> politikers ekonomiska oegentligheter i
> skatteparadisen.  Wikipedianerna,
> som skrivit artikeln, påpekar också: "Submissions are
> neither peer
> reviewed nor edited". Alltså att inlämnade manus varken
> fackgranskas eller
> redigeras. Men här tycker jag nog att wikipedianerna
> försöker bita sig
> själva i svansen. Wikipedias fantastiska framgångar beror
> ju inte minst på
> att så mycket av det som står där faktiskt har blivit
> ovanligt noggrant
> granskat och redigerat.  (Hmm. får väl lov att
> påpeka detta i artikelns
> egen diskussionsspalt...) 
> 
> Vid det här laget nödgas jag erkänna att jag också är
> wikipedian och i den
> meningen kanske jävig. Men jag ska ändå fortsätta den
> här lilla
> utläggningen med ett konkret exempel, som jag helt enkelt
> hämtar från den
> ovannämnda Wikipediaartikeln.
> 
> Enligt den har VDM t ex publicerat verket "History of
> Ghana" av Fredric P.
> Miller m fl.  under sitt Alphascript-imprint.* Verket
> ifråga består
> tydligen uteslutande av ett urval Wikipedia-artiklar om
> Ghana. Författaren
> Fredric P.  Millers och de övriga författarnas namn
> har förlaget troligen
> skarvat till ur egen fatabur.  Och girafferna på
> bokomslaget påminner mig
> om en utmärkt finlandssvensk teaterpjäs där det
> frågades: "Finns det
> tigrar i Kongo?** Hur som haver, jag utgår ifrån att
> bokens själva
> innehåll är någorlunda vederhäftigt, och kanske rentav
> riktigt upplysande.
> Ty det är som sagt hämtat från Wikipedia. 
> 
> Med Wikipedias egen "Bokskapare" kan man f ö klara sig
> utan att öppna
> kontor vare sig i gamla, hederliga Tyskland eller i
> skatteparadisen.  "Med
> bokfunktionen kan du skapa en bok av valfria wikisidor. Du
> kan exportera
> boken i olika format, till exempel PDF eller ODF, eller
> beställa en tryckt
> kopia" (Wikipedia). Det tänker åtminstone jag för min
> del göra (dvs
> exportera till ODF eller PDF) när jag än en gång reser
> till Ghana, denna
> gång med endast en iPad och någon enstaka färsk om än
> gammaldags bok i
> bagaget. Vilket sker så snart som i februari. Mera därom
> i en senare
> biblistpostning.
> 
> Men ännu en sak, om jag får be. Liksom alla uppslagsverk
> lider också
> Wikipedia av vissa begränsningar. Särskilt då de
> begränsningar som beror
> på att alla wikipedianer måste följa den gyllene regel,
> som kallas "No
> Original Research". Det innebär att den sanna wikipedianen
> får vara
> skapande men inte nyskapande. Det här fick jag lära mig
> den gången då jag
> försökte skriva en artikel om "Besserwisser" i den
> engelska Wikipedian. 
> Efter att min delvis nyskapande artikel flera gångar hade
> raderats av arga
> "peer reviewers" gav jag slutligen upp. Dock inte förr än
> jag tagit ett
> foto av skärmen med min artikel för att,om möjligt,
> bevara den "f¨ur ewig" 
> (här:  http://www.kaapeli.fi/book/Besserwisser.gif )
> 
> Hälsningar,
> 
>  - Mikael
> 
> * Ett Imprint (förlagsetikett) är i bokbranschen ett
> varumärke, som i
> bokhandeln hanteras som ett bokförlag. (Wikipedia)
> 
> ** G. c. peralta,[14] commonly known as the West African
> Giraffe[14] or
> Nigerian Giraffe, has numerous pale, yellowish red spots.
> It is endemic to
> southern Niger. With fewer than 220 individuals remaining
> in the wild, it
> is the rarest giraffe subspecies. (Wikipedia) Till
> yttermera visso har jag
> rest omkring en del i Ghana i min ungdom. Och senare
> också. Men någon
> västafrikansk giraff har jag då aldrig skådat. 
> 
> Mikael Böök * [log in to unmask] *
> gsm +358(0)-44 5511 324 * 
> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
> http://blog.spinellisfootsteps.info/
> 
> 
> On Thu, 20 Jan 2011, Ann-Sofi Green wrote:
> 
> > Flera svenska dagstidningar, bl.a. SDS den 20101211,
> har uppmärksammat 
> > hur en ny typ av förlagsverksamhet uppenbarat sig på
> bokmarknaden. Dessa 
> > förlag har specialiserat sig på att ställa samman
> gratisartiklar från 
> > Wikipedia och trycka dem med print-on-demand-teknik
> för att sedan sälja 
> > böckerna dyrt via nätbokhandlar. Tyvärr är det
> inte bara ett enda förlag 
> > som ägnar sig åt denna utgivning - i så fall hade
> man kunnat lägga 
> > namnet på minnet - utan stora koncerner har en hel
> flora av dotterförlag 
> > knutna till sig. Det är förvånande att inga
> reaktioner förekommit från 
> > bibliotekshåll, men jag kanske har missat dem.
> > 
> > För en tid sedan fick SOL-biblioteket en beställning
> på just en tryckt 
> > Wikipedia-artikel. Beställaren, en inom sitt område
> välrenommerad 
> > forskare, hade ingen aning om hur det förhöll sig
> utan hade upptäckt 
> > titeln hos en nätbokhandel och trott att det var en
> "riktig" bok -- 
> > nätbokhandlarna har nämligen inte någon information
> på sina webbplatser 
> > om att de säljer tryckta gratisartiklar. Efter
> diskussion i personalen 
> > och med låntagaren beslöts att SOL-biblioteket trots
> allt skulle köpa in 
> > den efterfrågade titeln för att vi skulle få ett
> konkret exempel på 
> > denna typ av utgivning. Resultatet blev minst sagt
> häpnadsväckande. Det 
> > framgår visserligen mycket tydligt att innehållet
> är hämtat från 
> > Wikipedia, men på titelsidans baksida kan man bl.a.
> läsa följande " Some 
> > information in this book maybe misleading or wrong.
> The Publisher does 
> > not guarantee the validity of the information found
> here." Boken 
> > omfattar 99 sidor och handlar om en amerikansk poet.
> Wikipedias artikel 
> > om denne blir i den tryckta boken tre sidor. De
> övriga sidorna utgörs av 
> > material, hämtat från de artiklar till vilka de
> hyperlänkade orden i 
> > ursprungsartikeln leder. I en tryckt bok blir detta
> fullständigt 
> > meningslöst och irrelevant.
> > 
> > Man kan onekligen fråga sig vilka konsekvenser
> uppkomsten av dessa, 
> > enligt min mening, oseriösa och etiskt tvivelaktiga
> förlag kan bli på 
> > biblioteksbeståndens kvalitet. Nya förvärvsmetoder
> utvecklas, som t.ex. 
> > bruket av inköpsprofiler hos leverantörer, eftersom
> urval anses vara ett 
> > alltför tidskrävande arbete. Dessutom är
> förväntningarna på att 
> > slutanvändarna själva ska göra urvalet till
> biblioteken stora. 
> > Visserligen är det nödvändigt att forskare och
> lärare är engagerade i 
> > urvalsprocessen, men ofta är dessa inte medvetna om
> de fällor som finns 
> > i bokdjungeln. Vilka bibliotek får vi om
> urvalsrutinerna mekaniseras och 
> > ansvaret läggs på leverantörer och slutanvändare,
> medan bibliotekarierna 
> > förvandlas till administratörer?
> > 
> > En annan fråga man kan ställa sig är hur
> OA-rörelsen ser på förlag som 
> > profiterar på gratismaterial.
> > 
> > Länkar: 
> > http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1324887/Bibliotek-koper-in-tryckt-gratismaterial.html
> 
> > [20110118 
> > <http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1324887/Bibliotek-koper-in-tryckt-gratismaterial.html%20%5b20110118>]
> > 
> > http://en.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing [20110118 
> > <http://en.wikipedia.org/wiki/VDM_Publishing%20%5b20110118>]
> > 
> > 
> > Ann-Sofi Green
> > Förvärvsansvarig
> > Språk- och litteraturcentrums bibliotek
> > Box 201
> > 221 00  LUND
> > 
> > 
> > 
> 


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager