LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bokcirkelprojekt i Uppsala
From: Kerstin Rydbeck <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Jan 2011 16:23:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (46 lines)


Forskning om bokcirklar

På Institutionen för ABM pågår för närvarande insamling av material för 
ett nytt forskningsprojekt kring bokcirklar i Sverige idag. Närmare 
information om projektet finns här:

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:275724

I denna första fas är syftet att fokusera på den bokcirkelverksamhet som 
bedrivs med officiella kopplingar till folkbiblioteken. Det kan handla 
om cirklar som biblioteken själva organiserar eller sådana som man 
bedriver i samarbete med t.ex. studieförbund.

Inom projektet vill vi därför under början av 2011 samla in information 
och skaffa oss en översiktlig bild av hur det ser ut runtom på 
folkbiblioteken i landets kommuner beträffande bokcirkelverksamhet. I 
vilken omfattning bedrivs sådan? Hur arbetar man på olika håll? Vilka 
typer av cirklar finns? Osv...

Vi hoppas därför att ni som på olika sätt är engagerade i organiseringen 
eller på annat sätt ansvarar för bokcirkelverksamhet på kommunal nivå 
inom folkbiblioteken är intresserade av att kommunicera med oss i 
projektet om detta.

Vi kommer inom kort att kontakta läns/regionbiblioteken för att få 
information via dem om lämpliga kontaktpersoner ute i kommunerna. Den 
som kan fungera som lokal kontaktperson för någon kommun och/eller har 
god kunskap om lokal bokcirkelverksamhet med koppling till 
folkbiblioteken kan också gärna höra av sig direkt till mig per mejl, så 
kommer vi så småningom att återkomma med de frågor vi har.

Till projektet är knutna fem masterstudenter i bibliotek- & 
informationsvetenskap som arbetar i en projektgrupp med masteruppsatser 
som på olika sätt handlar om bokcirkelverksamhet. De kommer att ha stort 
behov av kontakter med er ute på fältet nu framöver.

Vänliga hälsningar
/kerstin Rydbeck

_____________________________________________________
Kerstin Rydbeck
docent i biblioteks- & informationsvetenskap
Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Box 625, 751 26 Uppsala
018-471 7978 (under perioden 1/1-31/8 även 471 1676)
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager