LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konferens 31 maj. Specialbibliotek och fria e-resurser‏
From: Anna Berggren <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 May 2010 10:08:00 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (104 lines)


Det finns fortfarande platser kvar!

V&auml;lkomna till heldagskonferensen 

Specialbibliotek och fria e-resurser 
konferens med ett Open Access-perspektiv
 
M&aring;ndag 31 maj
Plats: R&auml;dda Barnen, Sundbyberg
 

Vi bjuder in kollegor p&aring; stora och sm&aring; specialbibliotek, och andra intresserade, 
till en konferensdag med n&aring;gra utblickar och exempel som relaterar till 
h&ouml;gaktuella fr&aring;gest&auml;llningar; 


-     Fysiska kontra digitala samlingar 

-     Fria e-resurser. Open Access en modell &auml;ven f&ouml;r icke-akademiska 
organisationer och institutioner och specialbiblioteken knutna till dem?

-     Vilka m&ouml;jligheter har idag specialbiblioteken - knutna till olika typer av 
institutioner att anta nya strategiska roller?

-     P&aring; vilket s&auml;tt har v&aring;ra samlingar betydelse f&ouml;r den nationella 
informationsf&ouml;rs&ouml;rjningen? Vilka samverkansm&ouml;jligheter finns?

Anm&auml;lan
Deltagarantalet &auml;r begr&auml;nsat. Anm&auml;lan senast 24 maj till [log in to unmask]
 
Deltagaravgifter
Konferensen &auml;r avgiftsfri
 
Hitta dit
R&auml;dda Barnen, Landsv&auml;gen 39, Sundbyberg. 

T-banestation/ Pendelt&aring;gstation Sundbyberg. Uppg&aring;ng: Landsv&auml;gen. G&aring; &ouml;ver 
gatan.

 
Fr&aring;gor
Maria Bergstrand, V&auml;rldsbiblioteket [log in to unmask]

Anna Berggren, R&auml;dda Barnen [log in to unmask]


Varmt V&auml;lkomna!Arrang&ouml;rer: V&auml;rldsbiblioteket, Solidaritetshuset och R&amp;auml;dda Barnens bibliotek 

med st&ouml;d av KB

 ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

 

        PROGRAM      

9.00          Registrering. Kaffe

9.30          Fr&aring;n nedl&auml;ggning till digitalt resurscentrum R&auml;dda Barnens 
bibliotek i ny roll
Anna Berggren, Bibliotekarie vid R&auml;dda Barnens bibliotek. Deltagare i 
projektgruppen som lanserar R&auml;dda Barnens nya Resource Centre on Child 
Protection, har drivit utvecklingen av det digitala biblioteket 

10.15        &Ouml;ppet, st&auml;ngt, eller p&aring; gl&auml;nt: forskning och OA
Eva Hemmungs Wirt&eacute;n, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Uppsala universitet. S&auml;rskilda forskningsomr&aring;den &auml;r bl.a upphovsr&auml;ttsfr&aring;gor 
och allm&auml;nningar. L&auml;s mer11.30         Bibliotekariers syn p&aring; Open Access
Aiko Nakano-Hylander, bibliotekarie SP Tr&auml;tek, Stockholm, presenterar sin 
magisteruppsats om bibliotekariers syn p&aring; Open Access

LUNCH

13.00          &Ouml;ppna l&auml;rresurser, OER, och Digiref
Mats Brenner, IKT pedagog vid Learning Center p&aring; h&ouml;gskolbiblioteket i G&auml;vle. 
Arbetar bl.a med en plattform f&ouml;r tillg&auml;ngligg&ouml;rande av en rad olika typer av 
digitala &ouml;ppna l&auml;rresurser. L&auml;s mer

14.00         Kulturarvsinformation p&aring; n&auml;tet - Kringla och K-sams&ouml;k
Johan Carlstr&ouml;m, Riksantikvarie&auml;mbetet, Visby. Arbetar med 
verksamhetsutveckling fokuserat p&aring; webb, K-sams&ouml;k och Kringla.nu

15.00         &Ouml;ppet forum 
Diskussion om specialbibliotekens roll och andra fr&aring;gor som v&amp;auml;ckts under dagen


16.00           Avslutning

 
 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager