LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: I praktiken motarbetar forskningsbiblioteken allas rätt till kunskap
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 3 May 2010 10:34:39 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (108 lines)


I senaste numret av tidskriften The New Republic finns en längre artikel
av Lisbet Rausing som mycket klokt och insiktfullt skrivit en längre artikel
om bibliotekens framtid.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lisbet_Rausing

http://www.tnr.com/article/books-and-arts/toward-new-alexandria

Smickrande är att hon vågar stå för det svenska begreppet "utbild-
ningsbegreppet" som hon beskriver som "that profundly democratic
vison of universal learnig and education.".

Forskningen måste vara fri och tillgänlig för alla, enligt Rausing, och
bland dom krafter som motverkar detta ingår inte bara den giriga
marknaden utan även biblioteken och forskarsamahället som krafter
som aktivt motarbetar fri tillänglig kunskap och information. Biblioteken
är numera closed shops.

Ett exempel hon nämner är databasen JSTOR. Den är inte tillgänglig för
alla utan
enbart för dom ip-låntagare vid dom bibliotek som har råd att betala för
en prenumeration.

 I JSTOR finns över 1000 tidskrifter oftast från startår. Detta är en
oumbärlig
 källa för humanister och samhällsvetare.

"JSTOR offers a high-quality, interdisciplinary archive to support
scholarship
and teaching. It includes archives of over one thousand leading academic
journals across the humanities, social sciences, and sciences, as well as
select monographs and other materials valuable for academic work."

http://www.jstor.org/page/info/about/archives/index.jsp

Rausing skriver om denna skandal att var och en av oss, utifrån våra
förutsättningar måste hjälpa till att öppna upp humaniskt forskning för
alla. "We guardians need to do this for the public's sake and for our own".

"Today, at the dawn of the age of electronic reproduction, the
intermediaries
are striking back. The publishers are the most blatant and crude, of course.
But academics are also intermediaries. Anad while they many not think of it
this way, arguably they too are striking back. Then, as now, obstacles are
imagined-and created. University libraries are closed shops, JSTOR remains
blocked, theses are inaccessible, and academic monographs are available,
if at all, only on paper and at prohibitive prices. "

Faktum är att litteraturförsörjningen för den humanistiska och
samhällsveten-
skapliga forskningen under dom senaste tio åren dragits ner drastiskt vid
forskningsbiblioteken till förmån för "vetenskapliga artiklar", dvs
STM-området.

En äldre generation forskare och bibliotekarier uppvuxna i och formade av
den gutenbergska galaxen är knappast dom som förstår www:s betydelse.

Rausing tror på den unga generationen forskare och bibliotekarie och
påminner
om att "the generational war is the one war whose outcome is certain"

Hoppet om att biblioteken ska ta sitt ansvar för digitalisering av
kultur och
forskning ligger hos våra yngre kolleger som förstår att priotera det som
priorteras bör. Det är dom unga som kommer att skapa det nya Alexandria
under 2000-talet.

Rausings artiklar har sitt avstamp i ett historiskt perspektiv och det
svenska
utbildningsidealet vilket är välgörande i dessa tider när vi själva
gärna talar
om "upplevelser", "nya medier" och bling-bling.

Jan


--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager