LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande samt om sex digitaliseringsrobotar
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 25 May 2010 10:00:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (78 lines)


Remissvaren på Kulturdepartementets "Uppdrag och inbjudan att bidra till
en nationell strategi för
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande" finns nu
tillgängliga på ABM-centrums
hemsida.

http://www.regeringen.se/sb/d/12420/a/136512
http://abm-centrum.se/?page_id=173

Även om digitaliseringsfrågan vid svenska bibliotek länge befunnit sig i
ett byråkratiska svart
hål under många år, trots den goda förebild som funnits i projekt
Runeberg som startade 1992
och som idag har världens största samling av nordisk digitaliserad
litteratur så är det glädjande att nu
äntligen dom tekniska förutsättningarna skapas för digitalisering i
mindre skala av lokalt material
på några av våra större forskningsbibliotek.

Ur en artikel i Upphandling 24 från i mars

Citat:

Världen runt digitaliseras böcker i rask takt. I Sverige har sex
forskningsbibliotek gått samman för att köpa in varsin
digitaliseringsrobot. Just nu pågår en utvärdering av de anbud som har
kommit in. Upphandlingen leds av Kungliga Biblioteket i Stockholm och
ansvarig för arbetet är ekonomichef Peter Olin med Karin Jortfelt som
upphandlingssamordnare.

– Det är en stor affär. Varje robot kostar ungefär en och en halv miljon
kronor och hela affären är värd runt nio miljoner kronor. Att vi är
flera bibliotek som har gått samman och upphandlar gemensamt ger oss
möjligheter till samordning och att pressa priset, säger hon.

De bibliotek som nu gemensamt köper in robotar är, förutom Kungliga
Biblioteket, också universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Lund,
Göteborg och Umeå. En digitaliseringsrobot fungerar ungefär som en
mycket avancerad kopieringsapparat. Böckerna stoppas in i maskinen som
automatiskt bläddrar och digitaliserar utan att förstöra böckernas sidor.

http://www.idg.se/2.1085/1.302882/bibliotek-koper-robotar-for-miljoner

Underlaget för upphandlingen

http://www.kb.se/Dokument/Om/upphandling/FFU_digitaliseringsrobot_1.pdf

Jan


--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager