LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBRIS som lokal OPAC
From: Angelica Schneidler-Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 10 May 2010 15:23:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC) startade i september 2009 och
är nu slutfört. Göteborgs universitetsbibliotek har tillsammans med
universitetsbiblioteken i Lund (biblioteksdirektionen), Uppsala,
Linnéuniversitetet och Libris-enheten drivit projektet. Medel beviljades
av Kungl. biblioteket.

Syftet var att undersöka möjligheter, förväntningar och problem med att
använda L-OPAC med koppling till lokala lånesystem. Målet har varit att
presentera en del av ett beslutsunderlag till KB för eventuell
utveckling av L-OPAC med fokus på bibliotekens och slutanvändarnas behov.

Är då LIBRIS som lokal OPAC ett användbart alternativ för biblioteken?
Är det intressant att byta ut sökgränssnittet till den egna OPAC:en mot
ett nationellt gränssnitt i LIBRIS men ändå behöva behålla sina
bibliotekssystem för hantering av lån och andra funktioner? Vad vill
slutanvändarna ha? Hur tänker man ute på biblioteken? Det är frågor som
har behandlats i vår utredning.

Förutom en redovisning och analys av resultaten från undersökningarna
ges också i rapporten en översikt av bibliotekslandskapet nationellt och
internationellt vad gäller utvecklingstrender för OPAC och integrering
av söktjänster i bibliotekssystemen.

Fyra olika lösningsmodeller för en tänkt L-OPAC har tagits fram som
anknyter till de behov och önskemål som kommit fram.

Rapporten finns på KB:s webbplats
http://www.kb.se/bibliotek/projektbidrag/avslutade/Avslutade-2010/

Angelica Schneidler-Larsson
Projektledare

--

****************************************************************************
Angelica Schneidler-Larsson
Kvalitetssamordnare/Quality Coordinator
Göteborgs universitetsbibliotek/Gothenburg University Library
P.O. Box 222, SE 405 30 Göteborg
Tel. +46 (0)31 786 1439 Fax: +46 (0)31 16 39 97
Mobil: +46 (0)708 94 1437
E-mail: [log in to unmask]
www.ub.gu.se
****************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager